Mediální výchova – Pravidla dětem ukážou, jak zdravě využívat média.

Mediální výchova – Rady pro zdravé užívání médií u dětí

Děti se ve svém volném čase mohou věnovat různým aktivitám, díky kterým lze zamezit nadměrnému užívání obrazovkových médií. Hraní s kamarády, volnočasové koníčky, ale také kreativní činnosti by měly být nedílnou součástí dne každého dítěte. Čím jsou děti starší, tím více se zajímají o digitální svět. V následujícím článku se dozvíte, jakým způsobem vyváženě kombinovat digitální média společně s dalšími volnočasovými aktivitami.

Užitečná pravidla pro děti, které využívají média

Odpověď na otázku, zdali rodiče mají, nebo nemají regulovat dobu, kterou dítě stráví před obrazovkou, závisí na individuální situaci každého dítěte. To znamená na délce času, který dítě skutečně stráví s médiem. Některé děti se samy od sebe rády věnují sportu nebo jiným koníčkům a ostatní jsou zase nadšení digitálním světem. Každé dítě je své a má různé zájmy. Z toho důvodu byste měli nejprve pečlivě sledovat chování svého dítěte u obrazovky a až poté zvážit, jak často a za jakým účelem médium používá. Vědecký a výukový obsah, stejně tak jako obsahy podporující kreativitu (fotografie, online malování) jsou z pedagogického hlediska cennější než jen pouhá zábava u seriálů nebo webových stránek.

Pokud si myslíte, že je pro zdravé používání médií nutné zavést pravidla, měli byste tak učinit společně s dítětem. Tímto způsobem pochopí, proč jsou důležitá, bude mít určité právo na jejich spoluurčení a bude rozumět tomu, proč se musí dodržovat. Zohledněte nápady i přání dětí a zároveň si s nimi otevřeně promluvte, pokud v některém z bodů vidíte problém. Společně se domluvte na tom, co se stane, pokud děti stanovená pravidla poruší.

Dbejte také na to, aby nastavená pravidla byla do jisté míry flexibilní. Za deštivých dní se dítě jistě může dívat na televizi nebo hrát video hry o něco déle. Zato by ale další den měla platit mediální přestávka. Obecně by děti měly znát dny bez digitálních médií a obstarat si jinou volnočasovou zábavu.

Vámi zavedená pravidla se nejlépe osvědčí v případě, že disponujete dobře strukturovaným dnem. Dítě se může orientovat podle pevných bodů na denním programu, a může tak dobře odhadnout dobu strávenou u obrazovky.

 • V této souvislosti nabízíme návrh na rozumnou mediální rutinu:

 • 1–2 hodiny před spaním nepoužívat obrazovková média

 • Odložit telefon před odchodem do postele

 • Nepoužívat telefon u jídelního stolu nebo při dělání úkolů

 • Určit dny bez digitálních médií

 • Určit dětem pevné časy na užívání médií

Tip

Snažte se zamezit dlouhodobému okouzlení médii. Všímejte si, zdali dítě médiu věnuje aktivní pozornost, nebo ho poslouchá jen na pozadí. V takovém případě jej raději vypněte.

Jak dlouho by se děti měly koukat na televizi?

Jak dlouho děti mohou využívat média se řídí podle toho, jaká mají k dispozici a k čemu je používají. Pokud s nimi děti zacházejí rozumně, není třeba je příliš omezovat. Malou výjimku může představovat také čas, ve kterém rodina užívá médium společně. Mimořádné pravidlo může platit také v případě, že dítě potřebuje počítač jako pomůcku k učení nebo na vypracování úkolů.

Délku času, kterou by děti doma měly trávit s médii můžete vyhodnotit podle jejich věku:

 • 0–3 roky

  • max. 30 minut

  • Žádný

 • 3–6 let

  • max. 45 minut

  • Dohromady max. 30 minut

 • 6–10 let

  • max. 60 minut

  • Dohromady max. 45 minut

 • od 10 let

  • Pro všechny typy médií obecně: jedna hodina na věk dítěte týdně

Od deseti let by děti měly dostávat stále více možností organizovat svůj den podle sebe. Tímto způsobem se stávají samostatnějšími a učí se zacházet s časem. Na to, abyste zjistili, kolik času vaše dítě tráví u obrazovky, existuje několik možností. Vyzkoušejte například rozvrh hodin, ve kterém bude přesně uvedeno od kdy do kdy se používají média. Následně označte „vyčerpaný“ čas barevně nebo samolepkou. Další možností jsou poukázky na užívání médií, které u vás děti mohou uplatnit. Přehled si můžete udržet také v podobě symbolické měny, například kuliček. Dítěti se za každou hodinu strhne jedna kulička. Když už žádné nemá, vypršel jeho čas u obrazovky.

Také digitální technologie a aplikace mohou být dobrým pomocníkem při hlídání času, které děti tráví po boku médií. Některé počítače i telefony nabízejí speciální nastavení, kterým se dá upravit časový limit pro užívání aplikace. U WiFi routeru můžete načasovat automatické vypnutí a zapnutí, popřípadě nastavit časový limit. Další praktickou vychytávkou je digitální spínací zásuvka, díky které spolehlivě zamezíte napájení na ní závislých přístrojů.

Děti a média – Společné využívání médií posiluje rodinnou soudržnost.

Čím je dítě starší, tím se zvětšuje pravděpodobnost, že si bude přát vlastní elektroniku. Také v tomto případě existuje doporučení, jako je například 3-6-9-12-pravidlo:

 • Méně než 3 roky: dítě nepoužívá obrazovková média.

 • Méně než 6 let: dítě nevlastní herní konzoli.

 • Méně než 9 let: dítě nemá (chytrý) telefon.

 • Méně než 12 let: dítě užívá počítač pod dohledem dospělého.

V každém případě je výše uvedený věk jen orientačním ukazatelem. Vyhodnoťte svoji situaci podle individuálního případu dítěte a následně se rozhodněte, jak budete postupovat.

Kdy už má dítě skutečně „dost“, závisí na jeho povaze a zájmech. Pečlivě pozorujte své dítě a zkuste mu vymýšlet všestranný program. Poznávací znamení nadměrného užívání médií může být například:

 • Zanedbávání školních povinností

 • Nezájem o jiné činnosti a vynechávání volnočasových aktivit

 • Náladovost a podrážděnost

 • Obtížné soustředění

 • Nervozita

 • Média jako obvyklá záminka k hádce

V takovém případě je třeba zasáhnout a nastavit pravidla. Tím dítěti pomůžete využívat média ve zdravé míře.

Tip

Děti láká používaní počítače, telefonu nebo televize mnohem častěji, pokud je mají na dosah ve svém pokojíčku. Vyhnete-li se výše zmíněným obrazovkovým médiím, pomůžete tím dětem snížit používání médií.

Nezapomeňme na mediální výchovu rodičů

Rodič je svému dítěti tím největším příkladem, od kterého se také nejvíce naučí. Z toho důvodu je důležité, abyste svému dítěti ukázali, jak používat digitální média zodpovědně, a měli tak pozitivní vliv na jeho mediální vzdělávání. V mnoha případech si ani nevšimneme, jak často a v jakých situacích používáme digitální média. Zkuste pozorovat své chování, abyste si uvědomili, kdy, kde a jak často se jim vystavujete. Níže jsme pro vás sepsali několik bodů k zamyšlení:

 • Jak často používáte chytrý telefon a v jakých situacích?

 • Jak často je u vás zapnutá televize a rádio?

 • Jak dobře se vyznáte v digitálních médiích?

 • Nedělají vám problém mediální trendy?

 • Přidáváte fotky sebe a svých dětí na internet? Jaký k tomu máte postoj? Zohledňujete při tom ochranu osobních údajů?

 • Které informace sdílíte na internetu a kdo může vidět vaše příspěvky?

Děti a média – Dávejte pozor také na vlastní mediální chování.

Na základě těchto otázek se sami nad sebou můžete zamyslet a zhodnotit své chování, popřípadě na některých aspektech dále pracovat. Děti může v průběhu užívání médií napadat spoustu otázek, na které odpovíte nejlépe, pokud si sami budete udržovat přehled. Připadá vám, že trávíte spoustu času s telefonem v ruce? Pak by mohl pomoci například den bez telefonu nebo nastavení časovače u konkrétní aplikace.

Tip

Ujistěte své dítě, že se na vás může obrátit se všemi otázkami týkajícími se internetu a obecně všech médií. V jeho očích se tak stanete osobou, která mu poradí v nesnázích, a ani jeden už nebudete tápat, když přijde na internetovou bezpečnost.

Aby si každý z členů rodiny uvědomil, kolik času tráví s telefonem v ruce, můžete zavést jednoduché pravidlo: Každý může druhého člena rodiny upozornit v případě, že zrovna příliš, nebo nevhodně (u jídla, při rozhovoru atd.) užívá digitální médium. Pokud si budete všímat chování ostatních členů rodiny, stanete se pozornějšími a uvědomíte si, jak a proč média používáte. Více na téma správného zacházení s chytrým telefonem ve společenských situacích najdete zde.

Závěr

V digitálním světe úspěšná mediální výchova od rodičů vyžaduje velkou péči. Jakožto vzor byste svým dětem měli ukázat, jak cíleně užívat digitální technologie, a podporovat volnočasové aktivity bez dosahu digitálního světa. Existují různá pravidla a ukazatele, kolik času děti mohou trávit s médii. Jistě byste ale neměli zapomínat na vlastní úsudek a individuální chování dítěte. Zde jsme pro vás přehledně sepsali ty nejdůležitější informace na téma mediální výchova a gramotnost.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/elektronika-ovlivnuje-u-deti-zdravi-i-psychiku.A190115_094041_zdravi_pet#space-a

(cit. 07.10.2021)

https://www.vimkamklikam.cz/bezpeci-deti/co-delat-kdyz-dite-travi-prilis-mnoho-casu-na-pocitaci

(cit. 07.10.2021)

https://plus.rozhlas.cz/digitalni-zavislost-hrozi-i-detem-do-pokojicku-patri-pocitac-az-kdyz-detem-8420123

(cit. 07.10.2021)

Zdroje obrázků

iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

iStock.com/skynesher

iStock.com/Sneksy

iStock.com/DragonImages

PaypalPPLCeska Posta