Yoga-geschiedenis - Een groep die yoga doet.

Yoga: geschiedenis en belangrijke yogabegrippen

Yoga is duizenden jaren geleden als een van de zes levensbeschouwingen in India ontstaan. Het overkoepelende doel van yoga en een van de basisbeginselen van de yoga filosofie is om een eenheid tussen lichaam, geest en ziel te creëren. In de yoga vind je daarom oefeningen voor een betere balans tussen lichaam en geest, net als methodes om jezelf te vinden, zodat je deze harmonie kunt bereiken. Om meer over de oorsprong van yoga te ervaren, hebben we in dit artikel de yogageschiedenis kort voor je samengevat. Bovendien vind je hier een overzicht over de belangrijkste yogabegrippen.

Gezonde yoga - Vrouw doet yoga thuis.

Inhoudsopgave

 • Yoga: geschiedenis & oorsprong

 • De vier wegen van yoga

 • Overzicht van de belangrijkste yogabegrippen

Yoga ge­schie­de­nis & oor­sprong: waar komt yoga van­daan?

De geschiedenis van yoga is erg interessant en gaat ver terug. Al duizenden jaren geleden hadden de mensen behoefte aan meer innerlijke rust en lichamelijke conditie. Daarom is het ook niet gek, dat yoga tot de dag van vandaag een populaire sport en meditatie- & levensvorm is. Om je een overzicht te geven, stellen we je de belangrijkste momenten en ontwikkelingen in de yogageschiedenis voor.

 • Yoga is waarschijnlijk al meer dan 5.000 jaar geleden ontstaan, hoewel de eerste schriftelijke bewijzen van ongeveer 3.500 jaar geleden uit de heilige Veda’s stammen.

 • De yoga filosofie ontwikkelde met de tijd verder, totdat een Indische geleerde met de naam Patanjali de belangrijkste wijsheden samenvatte. De exacte gegevens over het leven van Patanjali zijn niet bekend. Maar er wordt vermoed, dat hij in de tijd tussen de 2e en 4e eeuw na Christus heeft geleefd. Hij wordt gezien als de vader van de yoga en zijn 194 yogasoetra’s zijn tot vandaag de dag de basis van ons yogasysteem.

 • Pas tussen de 6e en 15e eeuw na Christus kwam de ontwikkeling van de klassieke vormen van de Hatha Yoga tot stand, dus de opeenvolging van lichamelijke oefeningen, zoals we het vandaag de dag kennen.

 • Toen het Westen in de 14e eeuw India ontdekte, werd yoga gezien als onderdeel van het Hindoeïsme en dus als iets “heidens”. Het beoefenen van yoga werd tijdens de christelijke missionaristijd en de Engelse koloniaaltijd, dus tot het einde van de 19e eeuw, verboden.

Yoga gezondheid - Twee vrouwen doen samen aan partner-yoga.
 • Pas in de 20e eeuw begonnen mensen de yoga anders te zien. In 1893 demonstreerde Swami Sivananda enkele yogaoefeningen voor de Westerse wereld en maakte hen enthousiast over yoga. Door zijn lezingen in Amerika en later ook in Europa liet hij veel mensen zien wat yoga inhoudt en wat de gezondheidsvoordelen zijn. Daarom is hij een van de belangrijkste yogameesters in zijn tijd.

 • In de 20e en 21e eeuw spreidde yoga zich in golfbewegingen over de hele wereld uit en ontstonden er nieuwe stijlen, die aangepast waren aan de normen en waarden in de betreffende maatschappijen. In december 2014 werd op initiatief van de Indische Ministerpresident Narendra Modi 21 juni tot wereld yoga dag uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Yoga heeft de afgelopen eeuwen een rijke en interessante geschiedenis doorlopen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen is daarbij toch wel het vastleggen van de Soetra’s door Patanjali geweest. Zijn yoga filosofie beïnvloed zelfs nu nog de manier waarop wij yoga beoefenen. Daarom vind je hieronder de belangrijkste gedachtes van de yoga filosofie van Patanjali samengevat.

Yoga fi­lo­so­fie: over­zicht van de ver­schil­len­de yo­ga­pa­den

Yoga is niet alleen een sport en een opeenvolging van oefeningen om stress te verminderen, maar yoga kan ook een levensinstelling zijn. De moderne Westerse yoga oriënteert zich vooral op de zogenaamde Hatha yoga, dat een eenheid en harmonie tussen lichaam, geest en ziel nastreeft. Hatha yoga is en deel van het Raja Yoga pad en heeft vooral betrekking op lichamelijke oefeningen, ademhalings- en ontspanningstechnieken, die we in een yogales leren. Echter is de Hatha yoga een van de nieuwste yogastijlen van dit pad. Oorspronkelijk deelde Patanjali de yoga filosofie in vier hoofdpaden in:

 • In de Bhakti yoga gaat om de toewijding aan God en/of de natuur. Bhakti yoga streeft net als alle yoga filosofieën een zelfverwezenlijking na. Door een spirituele oriëntering en volledige openheid ten opzichte van het goddelijke kunnen yogi’s een gevoel van gelukzaligheid bereiken.

 • De Karma yoga is de bekendste weg naar eenheid en openbaring. Het gaat erom dat je onbaatzuchtig handelt om met je eigen geest en ziel in overeenstemming te komen. Daarbij proberen de yogi’s om van hun egoïstische en materialistische motieven los te komen en door belangeloze daden tot bevrijding te komen.

 • Jnana yoga is de yoga van de wijsheid. Daarbij gaat het om kennis, wijsheid en filosofie. Yogi’s die de weg naar de Jnana yoga afleggen, proberen om de diepere betekenis achter alles te begrijpen en het leven op een filosofische manier te zien.

 • De Raja yoga wordt ook wel als “koninklijke weg van de yoga” gezien. Hierbij wordt regelmatig een pad bestaand uit 8 stappen doorlopen. De 8 stappen betrekken zich op je houding naar jezelf en je omgeving, de oefeningen, concentratie en meditatie. Raja yoga moet je helpen om je geest te ontwikkelen en beheersen.

Gezonde yoga - Een vrouw eindigt haar yoga oefening met de Namaste-groet.

Overzicht van de belangrijkste yogabegrippen: van Asana tot Namasté

Doordat yoga in India is ontstaan gebruiken ervaren yogi’s vaak de traditionele yoga woorden, die in de oude geschriften staan. Om je een overzicht te geven, leggen we hier de belangrijkste yogabegrippen uit:

 • Asana: De oefeningen en posities in de yoga worden asana’s genoemd. Deze benaming wordt vooral voor oefeningen in rust gebruikt.

 • Chakra: Een Chakra is een energiecentrum. Er zijn 7 hoofdchakra’s, die naast ons wervelkolom liggen. Door yoga worden deze centra in beweging gebracht, om blokkades op te lossen en energie vrij te geven.

 • Karana: De opeenvolging van yogaoefeningen wordt Karana genoemd. Vandaag de dag wordt het ook vaak yogaflow genoemd.

 • Mantra: Een mantra is een gezang of klank, die de yogaleraar zijn leerlingen geeft. Mantra’s worden in een bepaald ritme herhaald om een trilling van de lucht te veroorzaken en zo krachtige en genezende energieën in beweging te brengen.

 • Namasté: “Het mooie, waardevolle deel in mij, groet het mooie, waardevolle deel in jou” is de Indische groet aan het begin en eind van een yoga-eenheid. Het gaat daarbij niet zozeer om het geloof, maar meer om het respect en de erkenning van elkaars ziel.

 • Om: Het Om is de belangrijkste mantra en de oorsprongsklank van het universum. Wanneer je deze mantra zingt, kom je op gelijke hoogte met het universum.

 • Prana: Dit is de levensenergie die door ieder lichaam vloeit. Yogaoefeningen helpen je om de Prana te verrijken en door je gehele lichaam te sturen.

 • Pranayama: Zo worden de ademhalingsoefeningen in de yoga genoemd. De ademtechnieken van de Hatha yoga en al zijn ondersoorten zijn allemaal bedoeld om je levensenergie Prana te sturen.

 • Samadhi: De toestand van de eenheid en het doel van de yoga is Samadhi. Het is een toestand van absolute zelfopenbaring en daarmee bevrijding.

Met behulp van deze korte lijst met yogabegrippen ben je perfect voorbereid op je eerste yogales. Wanneer je nog opzoek bent naar de yogastijl die bij jou past, kun je eens in onze informatie over ontspannende yoga en yoga voor je conditie kijken voor inspiratie. Je zult vast en zeker de yogarichting vinden, die bij jou past.

Ontdek meer artikelen:

______________________________________________

Bronnen:

https://yoga-international.nu/reportage/de-geschiedenis-van-yoga-in-nederland

(geraadpleegd op 31-08-2021)

https://yoga-international.nu/nieuws/wat-is-raja-yoga

(geraadpleegd op 31-08-2021)

http://yogarebels.nl/over-yoga/yoga-geschiedenis/

(geraadpleegd op 31-08-2021)

https://yoga-international.nu/belangrijke-termen-en-begrippen-uit-de-yogawereld

(geraadpleegd op 31-08-2021)

Bronnen van de afbeeldingen:

iStock.com/jacoblund

iStock.com/~UserGI15632746

iStock.com/oculo

Wist je dat? Nieuwe members krijgen 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in Nederland, ofwel in de online shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de Algemen Voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/nl/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypaliDealPostNL C&A Filiaal