Textilní technik kvality: mladá žena v ochranných brýlích se v laboratoři dívá na kapalinu.

Textilní a oděvní výroba: vzdělání a kariéra přehledně

Chtěli byste ve své práci spojit technologie a módu? Pak si jistě najdete tu správnou práci v oboru textilní a oděvní výroby. Tento ústřední bod módního průmyslu má mnoho zajímavých pracovních oblastí, které jsou pro úspěšnou výrobu nezbytné. V následujícím článku jsme vytvořili přehled různých profesí v oblasti textilní a oděvní výroby, jimiž jsou například oděvní technik nebo tiskař textilií. Kromě toho se dozvíte o různých možnostech vzdělávání a kariérních vyhlídkách.

Oděv­ní tech­no­lo­gie – co to je?

Textilní a oděvní technologie zahrnuje všechny výrobní kroky nezbytné k výrobě oděvů z textilií. Jednotlivé výrobní procesy jsou různě složité, a to především v závislosti na požadavcích kladených na materiál, ať už se jedná o tvorbu vlákna, konečnou úpravu, nebo kontrolu kvality, kterou zajišťuje například textilní technik kvality. Ve srovnání s přírodními vlákny vyžadují umělá vlákna další kroky zpracování. Díky různým technikám dnes existuje také vícero způsobů výroby textilních výrobků. Tkaniny se například vyrábějí v tkalcovně, pleteniny v pletárně.

__________

Nezapomeňte....

Základním předpokladem pro výrobu oděvů je odbornost v oblasti textilu. V této souvislosti se mnoho výrobců textilu snaží optimalizovat proces recyklace a používat udržitelné materiály.

__________

Po­vo­lá­ní v oděv­ní a tex­til­ní vý­ro­bě pře­hled­ně

Zajímáte-li se o tkaniny a jejich vlastnosti, určitě byste měli zvážit uplatnění v oblasti oděvních technologiích. V následujícím textu vám přinášíme přehled některých profesí v oblasti oděvní a textilní techniky. Jejich označení se může lišit v závislosti na tom, kde pracujete.

Oděv­ní tech­nik

Oděvní technik pracuje v průmyslu, kde se vyrábějí oděvy nebo jiné textilie. Přebírá technický dohled nad jednotlivými kroky výroby: od sledování návrhů a výroby až po distribuci hotových textilií. V závislosti na velikosti společnosti a vzdělání se specializuje na jednu ze tří oblastí: Kreslení a navrhování, výroba nebo management produktu. Pokud se zajímáte o střihy a technický design kolekcí, je vhodnou volbou například oděvní design. Oděvní technici se zaměřením na výrobu, kontrolují výrobu na pracovišti a provádějí kontrolu kvality. Pokud dáváte přednost dalšímu vývoji produktů a rádi provádíte analýzy trhu, je pro vás oblast produktového managementu ideální.

Oděvní technik kvality v bílém plášti při testování v textilní továrně.

Vedoucí textilní technolog

Vedoucí textilní technolog se stará o kvalitu materiálů a jejich vlastnosti. Jako odborník na textil sleduje výrobu a úzce spolupracuje s managementem kvality. Protože jsou jeho úkoly velmi obsáhlé, většina z nich se specializuje na jeden výrobní krok. Může jít například o výrobu vláken, textilní design nebo dokončovací práce. Někteří textilní inženýři se věnují také výzkumu. Zde se vyvíjejí inovativní materiály, které je třeba podrobně testovat a analyzovat. To zahrnuje také dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a bezpečnosti. Další důležitou součástí úkolů je optimalizace výrobních procesů (například bezodpadová výroba).

Tex­til­ní tech­nik kva­li­ty

Prací textilního technika kvality jsou mimo jiné dokončovací práce. Zkoumá fyzikální a chemické vlastnosti textilií a provádí příslušné testy. To znamená, že při přijímání zboží kontroluje kvalitu jednotlivých surovin. Tato práce je velmi důležitá, protože zajišťuje zpracování výhradně bezzávadných surovin, což má vliv na bezpečnost výrobků, například v případě dětského oblečení, které nesmí obsahovat žádní škodlivé látky. Mezi další úkoly textilního technika kvality patří kontrola reklamací a pomoc při vývoji nových materiálů.

Potisk textilu: tiskař textilií stojí v továrně a připravuje stroj k tisku.

Tiskař textilií

Zájemci o profese v oblasti oděvních a textilních technologiích by měli mít zájem o materiály, technické procesy a přírodní vědy, jako je fyzika a chemie. Další výhodou je technická zdatnost a zacházení s počítačem. Také v oblasti komunikačních schopností a organizačního talentu je třeba vynikat, a to především z důvodu častého kontaktu s kolegy z jiných oddělení a občasným dohlížením nad výrobními procesy.

Tex­til­ní a oděv­ní vý­ro­ba: Po­třeb­né vzdě­lá­ní

Zájemci o profese v oblasti oděvních a textilních technologiích by měli mít zájem o materiály, technické procesy a přírodní vědy, jako je fyzika a chemie. Další výhodou je technická zdatnost a zacházení s počítačem. Také v oblasti komunikačních schopností a organizačního talentu je třeba vynikat, a to především z důvodu častého kontaktu s kolegy z jiných oddělení a občasným dohlížením nad výrobními procesy.

Tex­til­ní a oděv­ní vý­ro­ba: Po­třeb­né vzdě­lá­ní

V závislosti na ukončeném základním vzdělání můžete pokračovat na učňovské škole, popřípadě najít vhodné studium v oblasti textilové výroby po dokončení středního vzdělání. V kombinaci s praktickými zkušenosti v rámci praxí si zajisté zajistíte vysněnou budoucnost.

Kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti textilní a oděvní výroby splňují například tyto profese:

  • Oděvní technik: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou.

  • Vedoucí textilní technologie: ukončené magisterské vzdělání.

  • Textilní technik kvality: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou

  • Tiskař textilií: Střední vzdělání s výučním listem tříleté.

Tip: Už jste vyučeni, popřípadě už jste dostudovali, ale cítíte, že se chcete dál vzdělávat? Pak je dobrou volbou další doplňkové vzdělávání, které zároveň zvyšuje vaši kvalifikaci. Po absolvování kurzů se například můžete vyškolit na mistra řemesla. Po bakalářském studiu máte možnost dokončit magisterské studium. Další informace získáte u karierního poradce na příslušné škole, popřípadě na úřadu práce.

Ka­ri­ér­ní vy­hlíd­ky v ob­las­ti tex­til­ní a oděv­ní vý­ro­by: Oděv­ní tech­nik, tex­til­ní tech­nik a dal­ší

Textilní technologické profese mají pro oděvní průmysl zásadní význam. Textilní technologie jsou žádané a neustále se vyvíjejí díky novým poznatkům výzkumu, od sledování výroby, distribuce až po reklamace. Potenciálními zaměstnavateli mohou být výrobci oděvů i textilu.

__________

Věděli jste, že...

Jedním z trendů v oblasti textilních technologií je individualizovaná móda. Výrobci textilu se tak snaží lépe sladit nabídku s poptávkou a zabránit nadprodukci. Dalšími důležitými a perspektivními tématy jsou udržitelnost a výrobky z ekologických materiálů.

__________

Zá­věr: Jak na­jít uplat­ně­ní v tex­til­ní a oděv­ní vý­ro­bě

Zajímáte-li se o vědu, módu a technologie, bude pro vás textilní a oděvní výroba tím pravým ořechovým. V každé fázi výroby se jedná o důležitou a zodpovědnou práci, při níž kontrolujete textilní výrobu a zajišťujete bezpečný a kvalitní výrobek. Kromě toho můžete rozhodujícím způsobem přispět k lepší budoucnosti v oblasti výzkumu a vývoje inovativních materiálů a postupů, a to ať už jako oděvní technik, nebo tiskař textilií.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje:

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik

(citováno 03.06.2022)

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-textilii

(citováno 03.06.2022)

https://nsp.cz/odborny-smer/textilni-a-odevni-vyroba

(citováno 03.06.2022)

Zdroje obrázků:

iStock.com/Portra

iStock.com/nilimage

iStock.com/andresr

iStock.com/zamrznutitonovi

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.