Algemene Voorwaarden – C&A for you

"C&A for you" Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 31 juli 2023

Ingangsdatum: 31 juli 2023

Hieronder vind je alle Algemene Voorwaarden en de informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, plaatsen wij een bericht op het "C&A for you" gedeelte van de website of in de C&A app en/of wij sturen een bericht naar het door jou opgegeven emailadres. De wijzigingen worden na 30 dagen van kracht. Lees alle wijzigingen aandachtig en als je het er niet mee eens bent, maak dan geen gebruik meer van "C&A for you" of verwijder jouw C&A account. Als je jouw C&A account blijft gebruiken nadat wij je op de hoogte hebben gesteld van deze wijzigingen, word je geacht de bijgewerkte Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Dit geldt niet als de toepasselijke wetgeving dit niet toelaat.

Voor elke aankoop gelden ook de respectievelijke Algemene Voorwaarden van de C&A Online Shop op het internet, in de C&A app of, in het geval van aankopen in de winkels, de respectievelijke landspecifieke voorwaarden.

Registratie & toepassingsgebied 

1.1 "C&A for you" wordt beschikbaar gesteld door C&A Mode GmbH & Co. KG in samenwerking met haar lokale zusteronderneming (hierna genoemd "C&A" of "wij" of "ons"). C&A Mode GmbH & Co. KG is een in Duitsland geregistreerd bedrijf met haar statutaire zetel te Wanheimer Straße 70 40468 Düsseldorf, Duitsland.  

1.2 Voor "C&A for you" moet je minstens 18 jaar zijn en woonachtig zijn in België. Dit lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die handelen in de hoedanigheid van een consument.  

1.3 De persoonsgegevens die je als onderdeel van het registratieproces verstrekt, zijn nodig om ons in staat te stellen je "C&A for you" aan te bieden en deze worden veilig opgeslagen.  

1.4 Alle informatie die je verstrekt als onderdeel van het registratieproces moet waarheidsgetrouw zijn. 

1.5 Wij behouden ons het recht voor om je aanvraag voor “C&A for you” wegens gerechtvaardigde redenen af te wijzen.  

1.6 Er bestaat geen wettelijk recht op een "C&A for you" lidmaatschap. 

1.7 Er is slechts één C&A account per persoon toegestaan. Wij kunnen weigeren een nieuwe C&A account aan te maken als er al een C&A account is geregistreerd onder hetzelfde emailadres. Wij kunnen ook dubbele accounts samenvoegen of sluiten. 

1.8 Om "C&A for you" optimaal te kunnen gebruiken, raden we je aan cookies in je internetbrowser te activeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ons en door derden in verband met "C&A for you", raadpleeg de privacyverklaring van "C&A for you". 

Lidmaatschap & Voordelen 
2 Het lidmaatschap is gratis en niet gekoppeld aan een aankoop. Als je met succes bent ingeschreven voor "C&A for you" lidmaatschap, ons toestemming hebt gegeven om je gepersonaliseerde e-mails te sturen en de inschrijving hebt bevestigd, sturen wij je de digitale "C&A for you" member ID naar het door jou opgegeven emailadres en/of tonen het in de C&A app.  
2.1 Om gebruik te maken van de voordelen van "C&A for you" lidmaatschap, moet je je identificeren met je member ID in de C&A winkels in België en je aankopen doen via je C&A account in de landspecifieke C&A Online Shop op internet of via de C&A app. Dit C&A account en de toegekende voordelen kunnen niet gebruikt worden bij andere verkoopkanalen of partners die C&A artikelen verkopen. Vouchers moeten bij aankoop worden getoond in de C&A winkels of worden ingevoerd in de Online Shop in het daarvoor bestemde veld voordat de aankoop wordt voltooid. Geen van de voordelen kan met terugwerkende kracht worden toegepast op een aankoop die reeds werd gedaan.  
2.2 De volgende voordelen vereisen dat je je hebt ingeschreven voor onze gepersonaliseerde aanbiedingen en meldingen per email en zullen aan je worden gecommuniceerd via het emailadres.  
2.2.1 Welkomstbonus 
Na het voltooien van je registratie ontvang je een eenmalige inwisselbare voucher van 10%. Je kunt deze voucher gebruiken bij een aankoop in de C&A Online Shop of in de C&A winkels in België in combinatie met je "C&A for you" member ID. De voucher is geldig tot 30 dagen na ontvangst. Er is geen minimale bestelwaarde. De voucher kan niet worden gebruikt voor reeds afgeprijsde artikelen of worden gecombineerd met andere acties of vouchers en kan niet worden gebruikt om cadeaubonnen of vouchers te kopen. Om technische redenen zijn er twee verschillende codes, één voor gebruik in C&A winkels in België en één voor gebruik in de C&A Online Shop, maar je mag maar één van de twee codes inwisselen. 
2.2.2 Verjaardagsbonus.  
Op je verjaardag kun je een cadeau ontvangen indien je je geboortedatum aan ons hebt doorgegeven. 
2.2.3 Speciale memberaanbiedingen.  
Je ontvangt van tijd tot tijd speciale member aanbiedingen. 
2.2.4 Extra memberkorting tijdens de SOLDEN.  
Tijdens onze SOLDEN in de C&A Online Shop en in de C&A winkels in België, ontvang je mogelijk een extra korting. 
2.3 Alle voordelen, in het bijzonder de voordelen die hierboven zijn opgesomd (Verjaardagsbonus, de Speciale memberaanbiedingen en de Extra memberkorting), worden in meer detail beschreven in de emailcommunicatie en de inwisseling ervan kan onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden. Deze kunnen het volgende omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt: een tijds- of hoeveelheidslimiet op de aanbieding, een limiet op specifieke producten, productgroepen of het aantal gekochte producten, een minimale aankoopwaarde, een percentage of vast bedrag, enz. 
2.4 Elk voordeel dat wordt toegekend via "C&A for you" kan niet worden ingewisseld voor contant geld of op contant geld lijkende aanbiedingen zoals cadeaubonnen. 
2.5 In het geval van een terugbetaling van artikelen die met voordeel zijn gekocht, wordt het voordeel niet naar evenredigheid of volledig teruggegeven. 
2.6 Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de voordelen onder onze klanten te verdelen alsook om andere voordelen of voorwaarden op elk moment te annuleren, te wijzigen of toe te voegen. Je bent daarom verplicht om jezelf vertrouwd te maken met deze Algemene Voorwaarden en jezelf op de hoogte te houden. 

3 Gebruik van "C&A for you” 

3.1 Je bent verplicht om je wachtwoord geheim te houden. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met je account.  

3.2 Je mag geen gebruikmaken van het "C&A for you" lidmaatschap, je C&A account, je member ID en de voordelen die je als "C&A for you" member zijn toegekend met het oog op 

3.2.1 het doorgeven, publiceren of op een andere manier aan derden beschikbaar stellen,  

3.2.2 het voor commerciële doeleinden gebruiken of voor dergelijke doeleinden aan anderen ter beschikking stellen, 

3.2.3 exclusieve aanbiedingen of voordelen van "C&A for you" over te dragen, te ruilen of te verkopen. 

3.2.4 Zelfs een poging is in strijd met de Algemene Voorwaarden. 

3.3 Je bent verplicht om elk onbevoegd gebruik van je wachtwoord of C&A account of elke andere inbreuk op de beveiliging te melden aan de Klantendienst.  

3.4 Je bent verplicht om je C&A accountgegevens actueel te houden. 

3.5 In het geval van onregelmatigheden, overtredingen van de Algemene Voorwaarden of als er aanwijzingen zijn van misbruik, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken je "C&A for you" account te verwijderen, tijdelijk te blokkeren of je uit te sluiten van voordelen en het aanmaken van een nieuw "C&A for you"  account. 

4 Beëindiging  

Je kunt je deelname aan "C&A for you" op elk moment beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn, door het verwijderen van je C&A account. Beëindiging door C&A is mogelijk zonder opgave van een belangrijke reden met een opzegtermijn van vier weken. Het recht van de partijen op buitengewone beëindiging om gegronde redenen wordt hierdoor niet aangetast. 

5 Beperking van aansprakelijkheid  

C&A is niet aansprakelijk voor systeemstoringen of onderbrekingen van het "C&A for you" lidmaatschap, hetzij in de C&A Online Shop op het internet en de App, hetzij in de C&A winkels in België of de gevolgen daarvan. Bovendien aanvaardt C&A geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de opschorting, wijziging of stopzetting van het "C&A for you" lidmaatschap, met uitzondering van een overeenkomstige aansprakelijkheid die wettelijk niet uitgesloten kan worden. 

6 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting, scheidbaarheidclausule 

6.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht met uitsluiting van de IPR-bepalingen en met uitsluiting van het Weens Koopverdag (CISG) van de Verenigde Naties. Als je echter in een ander land woont dan België, kunnen deze Algemene Voorwaarden onderworpen worden aan de wetten ter bescherming van de consument die van toepassing zijn in dat land, die je aanvullende rechten kunnen geven. Alle geschillen, vorderingen of betwistingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of jouw deelname aan "C&A for you" worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in België, tenzij anders bepaald door dwingende toepasselijke wetten in jouw land. 

6.2 Je hebt het recht om de beslechting van je geschil aan te vragen op het online consumenten dispuutsoplossingsplatform (SRS) dat toegankelijk is via de volgende URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Houd er echter rekening mee dat C&A Mode GmbH & Co. KG is noch bereid noch verplicht is om deel te nemen aan een procedure via het door de Europese Commissie aangeboden platform voor online geschillenbeslechting. 

6.3 De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een of meerdere afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In een dergelijk geval wordt de nietige of niet afdwingbare bepaling door de partijen vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van de partijen. 

7. Klantendienst 

Als je vragen hebt over "C&A for you", kun je per email contact opnemen met de klantendienst via C A_ForYou_be_nl@shop c and a.com