shop.global.1

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Privacy is een vertrouwenskwestie en we willen u daarbij verzekeren dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. De bescherming en wettelijke verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens is voor ons een belangrijk onderwerp, zodat uw privacy en privésfeer niet in het gedrang zouden komen.

Opdat u zich veilig zou voelen tijdens uw bezoek aan de C&A online shop, kunt u de volgende elementen in dit privacybeleid terugvinden:

 • Welke gegevens wij verzamelen wanneer u de C&A online shop gebruikt?
 • Voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken?
 • Wat zijn uw rechten, in het bijzonder hoe kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en uw toestemming intrekken?

Gelieve er rekening mee te houden dat deze privacyverklaring ook geldt voor onze app (applicatie) voor mobiele toestellen, waarmee u de onlineshop van C&A kunt bezoeken. Details over het gebruik van de app en andere extra informatie over onze apps vindt u onder punt « 12. Speciale privacy-informatie voor mobiele apps ».

1 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens bij u bezoek aan de online shop van C&A?

De verwerkingsverantwoordelijke – in de zin van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de C&A online shop is

C&A Mode GmbH & Co. KG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf
Duitsland

Hierna verwijzen de termen "wij", "ons" of "C&A" daarom naar C&A Mode GmbH & Co. KG als beheerder van de C&A online shop. Meer details over ons bedrijf alsook onze contactgegevens vindt u terug in het impressum.

Onze bevoegde voor gegevensbescherming kunt u bereiken op [email protected] of op het hierboven vermelde postadres met de toevoeging "TAV. Bevoegde voor gegevensbescherming ".

2 Welke gegevens verzamelt C&A?

2.1 Wanneer u onze website of app bezoekt

Bij elk bezoek aan de C&A Online Shop registreren wij de technische toegangsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt als onderdeel van uw bezoek aan deze pagina's. De toegangsgegevens omvatten met name de volgende informatie:

 • Datum en tijdstip van toegang;
 • Adres van de opgevraagde pagina’s en van de verzoekende pagina’s;
 • Inhoud van het verzoek (adressen en namen van de gevraagde bestanden);
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem (versies, taalinstellingen);
 • Online identificaties (bijv. IP-adres, apparaat-ID's, sessie-ID's);
 • Mogelijke foutmeldingen (als de gevraagde inhoud niet kan worden weergegeven);
 • De pagina die u vooraf heeft bezocht en via dewelke u met een link naar een pagina van de C&A online shop bent gegaan.

Uw toegangsgegevens worden tijdens uw bezoek automatisch opgeslagen in de serverlogbestanden van onze server en vervolgens geanonimiseerd door uw IP-adres in te korten of te verwijderen. Een rechtstreekse herleiding naar uw persoon op basis van de serverlogbestanden is dan niet meer mogelijk.

Tijdens uw bezoek aan de C&A online shop verzamelen wij bovendien de informatie die u ons actief meedeelt door het gebruik van de verstrekte functies. We zullen bijvoorbeeld te weten komen in welke producten u bent geïnteresseerd, wanneer u een item opslaat in de verlanglijst of de zoekfunctie gebruikt.

2.2 Cookies

We maken gebruik van cookies in de C&A online shop. Dit kunnen cookies zijn die door ons zijn ingesteld ("C&A cookies") en cookies die door derden werden ingesteld. Een cookie is een gestandaardiseerd tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen gedurende een geldigheidsperiode die vooraf door de betreffende aanbieder is vastgelegd. Cookies maken de lokale opslag van informatie mogelijk, zoals taalinstellingen, winkelwageninhoud en tijdelijke identificatiekenmerken, die kunnen worden opgevraagd bij het volgende websitebezoek om de bijbehorende instellingen opnieuw te laden. In de beveiligingsinstellingen van uw browser kunt u de gebruikte cookies bekijken en verwijderen. U kunt uw browserinstellingen vervolgens ook naar uw wensen aanpassen en bijvoorbeeld cookies van derden aanvaarden of bijvoorbeeld alle cookies weigeren. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Onze eigen C&A-cookies zijn ontworpen om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.

Voor webanalyses en promotiedoeleinden gebruiken we cookies van derden. Meer informatie hierover kunt u vinden in paragraaf 6 en 7 van dit privacybeleid.

2.3 Als u een C&A klantenaccount voor uzelf registreert

Om via de C&A Online Shop te kopen, heeft u een persoonlijke klantaccount nodig. Het aanmelden in onze online shop kan het voor u echter gemakkelijker maken om bij ons te winkelen en uw winkelervaring persoonlijker en gemakkelijker te maken. Zo worden bijvoorbeeld bij uw volgende bestelling de adresgegevens, betalingsmethodes en de verzendopties vooraf geselecteerd. Met een klantenaccount kunnen we ook uw gegevens (zoals bestelinformatie en inhoud van de verlanglijst, evenals de producten die u bekijkt) opslaan in ons klantenbestand en gepersonaliseerde productaanbevelingen en meer relevante zoekresultaten weergeven op basis van uw eerdere aankopen.

Als u zich aanmeldt voor een C&A klantenaccount, zullen wij u voorzien van wachtwoord beveiligde en directe toegang tot uw opgeslagen basisgegevens (bijv. C&A klantnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens), gegevens van bestellingen (bestelde producten, artikelnummers, grootte) en andere informatie (bijv. producten uit de verlanglijst). De verplichte velden die vereist zijn voor het aanmaken van een klantenaccount worden meestal apart aangeduid, bijv. met een asterisk ("*"). Bij het vrijwillig invullen wijzen we op de reden waarom we deze vragen. Om veiligheidsredenen zullen we bovendien het IP-adres opslaan dat u gebruikte bij de registratie.

De registratie in onze C&A Online Shop maakt het winkelen bij ons in de toekomst gemakkelijker en biedt u een individuele en eenvoudige winkelervaring. Voor uw volgende bestelling worden bijvoorbeeld de adresgegevens, de betaalmethodes en de verzendprovider voorgeselecteerd. Met uw klantaccount kunnen wij uw gegevens (bijv. bestelgegevens, de inhoud van het verlanglijstje en de door u bekeken producten) coherent in ons klantenbestand opslaan en op basis van uw eerdere interesses gepersonaliseerde productaanbevelingen en relevantere zoekresultaten sturen.

U kunt uw C&A klantenaccount en de daarin opgeslagen gegevens op elk gewenst moment verwijderen. Stuur ons hiervoor gewoon een bericht bijv. per e-mail naar [email protected] of gebruik ons contactformulier. Houd daarbij rekening dat: Het verwijderen van uw klantenaccount geldt niet automatisch voor de bestelprocessen en de persoonsgegevens die voor dit doel zijn opgeslagen (zie daarvoor paragraaf 9: Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?).

2.4 Als u iets bestelt in de C&A online shop

We registreren welke producten u bestelt of opslaat in uw verlanglijstje. Daarnaast slaan we gegevens op die direct verband houden met de uitvoering van uw bestellingen. Bestelinformatie omvat in het bijzonder:

 • Informatie over de bestelde producten, zoals artikelnummers en grootte
 • E-mailadres
 • Factuur- en afleveradres
 • Betalingsgegevens
 • Informatie over betalingsgedrag en kredietbeoordelingsgegevens die wij van kredietbeoordelingsbureaus over u kunnen ontvangen
 • Details over retourzendingen en klachten (bijv. redenen voor retour, melding van gebreken)
 • Nummers van bestellingen
 • Verzendvolgnummers van leveringsdiensten (bijv. Bpost)

Zelfs wanneer u meerdere bestellingen plaatst als bezoeker en daarbij identieke basisgegevens gebruikt, bewaren onze systemen uw gegevens in één uniform klantenbestand om het onderhoud van onze klantenbestanden te vergemakkelijken. Als u vervolgens met deze basisgegevens een C&A klantenaccount aanmaakt, kunnen we uw klantgeschiedenis koppelen aan uw klantenaccount, zodat u ook toegang heeft tot uw vorige bestellingen.

Indien u goederen en diensten bij ons heeft gekocht, zijn wij ook gerechtigd u informatie over onze eigen vergelijkbare goederen en diensten toe te zenden via het e-mailadres dat u tijdens de aankoop heeft opgegeven (§ 7 III UWG). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres, hetzij in zijn geheel, hetzij voor afzonderlijke campagnes, bijvoorbeeld per e-mail, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

2.5 Wanneer u deelneemt aan enquêtes, prijsvragen en promoties

Wij verzamelen de informatie die u verstrekt bij deelname aan enquêtes, prijsvragen en promoties.

We voeren bijvoorbeeld af en toe enquêtes uit om te ontdekken hoe ons aanbod wordt gebruikt door onze klanten en hoe tevreden onze klanten zijn over de afhandeling van retourzendingen of de klantenservice.

Bij prijsvragen gebruiken we uw contactgegevens voor de kennisgeving van winsten, indien van toepassing, om meerdere deelnames te voorkomen.

Gedetailleerde informatie over de betreffende enquête, prijsvraag of promotie kunt u in afzonderlijke privacy kennisgevingen vinden.

2.6 Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, per e-mail, telefonisch of op een andere manier, verzamelen wij de communicatiegegevens die daarbij gegenereerd worden. Afhankelijk van het kanaal waarmee u contact opneemt, omvat dit bijvoorbeeld uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres of telefoonnummer) en de inhoud van uw bericht aan ons. Telefoongesprekken met de klantendienst van C&A worden alleen opgenomen als u hier uitdrukkelijk mee ingestemd heeft (bijv. voor trainings- of kwaliteitsdoeleinden).

We gebruikten ook de aanbiedingen van sociale netwerksites zoals Facebook, Instagram en Twitter om bepaalde zaken met onze klanten te kunnen delen. Houd er rekening mee dat C&A geen invloed heeft op de gebruiksvoorwaarden van de sociale media en hun praktijken van gegevensverwerking. Controleer daarom zorgvuldig welke persoonsgegevens u met ons deelt via sociale netwerken.

2.7 Als u zich inschrijft voor de C&A nieuwsbrief

Voor zover u zich voor de C&A nieuwsbrief heeft ingeschreven, slaan we uw gegevens die voor dit doel zijn verstrekt op met het doel om de nieuwsbrief samen te stellen en te verzenden.

Meer informatie hierover is te vinden in het Privacyaanwijzingen voor de C&A Nieuwsbrief.

3 Voor welke doeleinden gebruikt C&A mijn gegevens?

3.1 Verstrekking van de C&A online shop

Wanneer u de websites van de C&A online shops bezoekt, verwerken wij de resulterende toegangsgegevens, serverlogbestanden en cookies om u onze website en de inhoud en functies die u gevraagd heeft, te kunnen aanbieden en om de stabiliteit en veiligheid van onze IT-systemen en databestanden te kunnen waarborgen.

Rechtsgronden:

Wanneer u de C&A online shop gebruikt met uw C&A klantenaccount, is de rechtsgrond artikel 6 par. 1 letter b AVG (uitvoering van een overeenkomst en daarbijhorende precontractuele maatregelen).

Als u de C&A online shop zonder aanmelding gebruikt, is de rechtsgrondartikel 6, par. 1 letter f AVG (behartiging van onze hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen).

Voor zover u heeft ingestemd met de verwerking van gegevens, is de primaire rechtsgrond uw toestemming (artikel 6 par. 1 letter a AVG).

3.2 Uitvoering van de overeenkomst, met name de afhandeling van aankopen

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van met u afgesloten overeenkomsten en voor de verstrekking van diensten die door u werden gevraagd. De doeleinden zijn voornamelijk gebaseerd op de specifieke inhoud van de overeenkomst met name het doel van de door u gevraagde diensten. Details over de verwerkingsdoeleinden zijn te vinden in de respectievelijke contractdocumenten en voorwaarden, bijvoorbeeld onze algemene voorwaarden. Voorbeelden zijn:

 • Aanbieden en verstrekken van uw klantenaccount
 • Uitvoering van koopovereenkomsten
 • Uitvoering van prijsvragen en promoties
 • Aan u gerichte niet-promotionele communicatie (bijv. veiligheidsinstructies en contractrelevante wijzigingen)

Rechtsgronden:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 letter b AVG (uitvoering van een overeenkomst en daar bijhorende precontractuele maatregelen).

3.3 Personalisatie van de C&A Online Shop

De informatie die wij van u ontvangen helpt ons om uw winkelervaring en onze service voortdurend te verbeteren en voor u klantvriendelijker en persoonlijker te maken. Daarom wordt de door u aangeleverde en automatisch gegenereerde informatie (bijv. toegangs-, stam- en bestelgegevens als ook zoektermen en producten op de verlanglijst) gebruikt om de inhoud in de C&A Online Shop te personaliseren op basis van uw interesses en behoeften die uit deze gegevens worden afgeleid. Zo kunnen wij het voor u bijvoorbeeld gemakkelijker maken om de voor u relevante producten sneller te vinden (wanneer u bijvoorbeeld een zoekopdracht invoert, kunnen wij u in het zoekresultaat eerst producten tonen die overeenkomen met de producten die in uw verlanglijst zijn opgeslagen of met de categorieën die u vaker oproept).

Wij gebruiken deze informatie ook voor persoonlijke productaanbevelingen, voor zover deze deel uitmaken van onze gepersonaliseerde serviceaanbiedingen (bijv. C&A-klantaccount, C&A-nieuwsbrief en de adviesdiensten bijvoorbeeld in het kader van de C&A stijlgidsen en onze Click&Collect) of voor zover deze het onderwerp zijn van onze rechtstreeks aan u geadresseerde reclame.

Zo sturen wij klanten uit ons bestand regelmatig gepersonaliseerde aanbiedingen via e-mail-advertenties, die wij selecteren op basis van uw eerdere bestellingen (voor zover hiertegen geen bezwaar werd gemaakt), binnen de door de wet toegestane grenzen.

Rechtsgronden:

Indien u met uw C&A klantaccount gebruik maakt van de C&A Online Shop of van een andere gepersonaliseerde dienst, is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen).

Indien u zonder aanmelding gebruik maakt van de C&A Online Shop , is de personalisatie gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG. Onze service en onze aanbiedingen volgens behoefte vorm te geven en te optimaliseren en aan te passen aan de gewoonten van onze gebruikers zien wij dan als gerechtvaardigd belang. Onze gebruikers verwachten dat wij u zo relevant mogelijke aanbiedingen voorstellen die ook een meerwaarde betekenen voor uw aankoop.

Wanneer de personalisatie op basis van uw toestemming plaatsvindt, is uw toestemming de primaire rechtsgrond (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

U wilt geen personalisatie?

Indien u niet wenst dat wij uw basis- en bestelgegevens tijdens uw bezoek aan de Online Shop gebruiken voor personalisatie, kunt u de personalisatie te allen tijde deactiveren, door de onder punt 5 genoemde webanalysediensten te deactiveren.

Gedetailleerde informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming en keuzemogelijkheden vindt u ook in punt 9 (uw rechten inzake gegevensbescherming) en punt 10 (uw recht van herroeping en bezwaar).

3.4 Klantenservice en communicatie met betrekking tot bestaande klantrelaties

Wij verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van onze klantenservice. Dit omvat bijvoorbeeld:

 • Verwerking van uw verzoeken en vragen aan de klantenservice van C&A
 • Aan u gerichte niet-promotionele communicatie (bijv. veiligheidsinstructies en technische ondersteuning)

Rechtsgronden:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 letter b AVG (uitvoering van een overeenkomst en daarbijhorende precontractuele maatregelen).

3.5 Verwerking van betalingen

Al naargelang welke betaalwijze is overeengekomen, geven wij de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens (zoals incasso- of creditcardgegevens) door aan de met de betaling belaste aanbieder van betaaldiensten. Deels worden deze gegevens op eigen verantwoording ook door de aanbieders van betaaldiensten zelf verzameld. Ten aanzien daarvan gelden de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder van betaaldiensten.

Het doorsturen van uw gegevens aan de externe aanbieders van betaaldiensten vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder b AGV (uitvoering van de overeenkomst).

Wanneer u besluit om met uw creditcard te betalen, zal uw creditcardmaatschappij een dubbele risico- en authenticatiecontrole uitvoeren.

Tijdens de eerste stap worden hiervoor de volgende gegevens aan de creditcardonderneming doorgegeven:

 • uw naam (aanspreektitel, voornaam, achternaam)
 • uw adres
 • bij een afwijkend afleveradres ook dit adres (inclusief Click & Collect en pakketpunten)
 • uw e-mailadres.

Wanneer de verstuurde gegevens afwijken van de gegevens die bekend zijn bij de creditcardmaatschappij, dan kan dit wijzen op een verhoogd risico en is er een tweede controle vereist, waarbij de kaarthouder extra actie moet ondernemen (wachtwoord of pincode invoeren).

1. Ontvanger van de gegevens

Computop Paygate GmbH, Schwarzenbergstr. 4, is als onze gegevensverwerker volgens artikel 28 AVG belast met de technische controle van betalingstransacties inclusief de authenticatie van klanten. Ook de betrokken banken ontvangen de gegevens (zowel de kaartverstrekkende bank, de issuer, en onze bank die de betaling accepteert, de acquirer).

2. Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Het versturen van de gegevens vindt plaats voor de volgende doeleinden en is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

a) Uitvoeren van de overeenkomst

U heeft met ons een overeenkomst gesloten met betalingsverplichting. Tijdens het afrekenen heeft u een bepaalde betaalwijze geselecteerd waarbij voor de uitvoering van de betaling het delen van bepaalde gegevens verplicht is.

Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

b) Verplichting tot authenticatie van klanten

Wij zijn bij creditcardbetalingen verplicht de bovenstaande gegevens te verstrekken.

Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 zin 1 sub c AVG in combinatie met de overeenkomstige bepalingen van richtlijn EU 2015/2366 (PSD 2) of de Duitse wet op het toezicht van betalingsdiensten (ZAG).

c) Voorkomen van misbruik

Bij overeenkomsten die gepaard gaan met een kredietrisico of waarbij de ontvangende partij het risico op wanbetaling loopt, bestaat er een legitiem belang om een aanvullende controle uit te voeren om dit risico te beperken

Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG

3. Voornemen van de verantwoordelijke om de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie

Computop Paygate, het betaalplatform van Computop Paygate GmbH, verwerkt de ontvangen gegevens in Duitsland. De gegevens kunnen eventueel worden verstuurd naar derde landen wanneer de betrokken banken (zowel de kaartverstrekkende bank, de issuer, als de bank die de betaling accepteert, de acquirer) in derde landen zijn gevestigd.

Het versturen van de gegevens is in dat geval toegestaan overeenkomstig art. 49 AVG.

4. Geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien er hierover geen concrete gegevens mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de duur van de opslag

Computop Paygate hanteert standaard de volgende termijnen waarna betalingstransacties inclusief authenticatiecontroles worden verwijderd (voor zover niet in een eerder stadium al een individueel verzoek tot verwijdering is ingediend):

a) Computop Paygate-database en Computop Analytics

Verwijderen van betalingstransacties na 12 maanden.

b) Computop Reporter-database

Verwijderen van betalingstransacties na 24 maanden.

c) Bewaren van back-ups van databases

Verwijderen van back-ups na nog eens 12 maanden.

5. Informatie of de verstrekking van gegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten en of de betrokken persoon verplicht is om de gegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als zij niet worden verstrekt

In het kader van de geselecteerde betaalwijze zijn we verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken om een wettelijk verplichte klantauthenticatie uit te voeren. Wanneer wij niet akkoord gaan met het delen van deze informatie, kan de betreffende betaalwijze niet worden aangeboden.

6. Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22 lid 1 en 4 bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsook het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokken persoon.

Er wordt geen geautomatiseerde authenticatie- of risicocontrole uitgevoerd. Een analysesoftware berekent voor elke transactie een score op basis van de verstrekte gegevens. Als het risico voor een bepaalde transactie als laag wordt geclassificeerd, dan wordt deze vrijgegeven zonder dat de kaarthouder een extra code hoeft in te voeren. Een mogelijk gevolg kan zijn, dat de authenticatie mogelijk niet succesvol is en de geselecteerde betaalwijze in dit concrete geval niet kan worden gebruikt.

U wilt bezwaar maken tegen het opslaan van uw creditcardgegevens?

Wanneer u dat niet wilt, kunt u altijd bezwaar maken tegen het opslaan van uw creditcardgegevens. Dit kunt u doen door ons een vormvrij bericht te sturen aan het hiervoor in punt 1 vermelde adres of aan het e-mailadres. In dat geval moet u de creditcardgegevens bij iedere aankoop weer handmatig invoeren.

 • Onze aanbieder van betaaldiensten voor betalingen per PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (“PayPal”).
 • Onze aanbieder van betaaldiensten voor betalingen per iDeal is ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam.
 • Onze aanbieder van betaaldiensten voor terugbetalingen per iDeal is OneLinQ B.V., Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht.
 • Onze creditcardacquirer voor betalingen per creditcard van de merken Visa en Mastercard is EVO Payments International GmbH, Elsa-Brandström-Str. 10-12, 50668 Keulen/Duitsland.

3.6 Intern marktonderzoek, optimalisatie en verdere ontwikkeling van ons aanbod

We gebruiken uw toegangsgegevens en de gegevens die u heeft verstrekt (bijv. basisgegevens, bestelgegevens, retourgegevens) voor interne statistische doeleinden en voor marktonderzoekdoeleinden. Daarvoor pseudoniemiseren of anonimiseren we uw gegevens eerst, bijv. door willekeurig uw naam en andere identificerende informatie te verwisselen.

We kunnen bijvoorbeeld vaststellen welke specifieke pagina's en producten van onze winkel populair zijn, welke apparaten onze klanten doorgaans gebruiken of vanuit welke regio's onze website wordt bezocht. Deze informatie helpt ons om ons bestaande aanbod voortdurend te optimaliseren en nieuwe functies en diensten te ontwikkelen.

Rechtsgronden:

De rechtsgrond voor deze activiteiten van gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG (afweging van belangen op basis van onze hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen).

3.7 Verwerking voor rechtmatige doeleinden

Voor zover u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden, is de rechtsgrond van de gegevensverwerking voor deze doeleinden uw voorafgaande toestemming (artikel 6, par. 1, letter a AVG).

Intrekking van toestemmingen

Overeenkomstig artikel 7, par. 2, van de AVG heeft u het recht om op elk moment de aan ons verstrekte toestemming te herroepen. Dat heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet zullen voortzetten. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

3.8 Kredietwaardigheidstoetsing

Bedrijf C&A Mode GmbH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het bestelproces zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. Bedrijf C&A Mode GmbH zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop. Bedrijf C&A Mode GmbH behoudt zich het recht voor om op de door de klant verstrekte gegevens een kredietrisicotoets uit te voeren bij Experian en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden.

Indien u na levering van de goederen niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van Experian. Dit kan consequenties hebben voor uw creditscore en mogelijk tot afwijzingen leiden bij toekomstige aankopen en het aangaan van overeenkomsten.

Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals bij het kopen op rekening, winnen wij indien nodig informatie in over de kredietwaardigheid ten aanzien van uw persoon (informatie over uw bestaande betaalgedrag) bij het kredietinformatiebureau Focum.

Focum slaat gegevens op en geeft deze door aan haar contractpartners, zodat deze partners over informatie beschikken om de kredietwaardigheid van natuurlijke personen te kunnen beoordelen.

Aanvullend ontvangen wij van het kredietinformatiebureau Focum een waarschijnlijkheidswaarde (scoremethodiek) ter beoordeling van het kredietrisico op basis van mathematisch-statistische procedures waarvoor uw adresgegevens zijn gebruikt. Om abusievelijk onjuiste invoer bij het opgeven van het bezorgadres te voorkomen, geven wij de ingevoerde gegevens door aan het adressenbestand van Focum. In het geval dat het resultaat afwijkt van de vergelijking ontvangt u een melding met een bijbehorend wijzigingsvoorstel. De klant heeft een wettelijk recht om van Focum informatie te ontvangen over de gegevens die ten aanzien van zijn persoon zijn opgeslagen.

Het adres is
Focum
gevestigd te Bellevue 1
9050 Gent
België

De inlichtingen van Focum kunnen uitsluitend schriftelijk worden verstrekt. Voor het verzoek om informatie over de eigen persoon is bovendien vereist dat een passend identificatiebewijs wordt bijgevoegd.

Indien u het in een concreet geval van adequate risicobeoordeling niet eens bent met onze beslissing, kunt u ons dat schriftelijk of per e-mail via [email protected] meedelen. Onze medewerkers zullen deze geautomatiseerde beslissing van ons systeem dan verifiëren, waarbij rekening wordt gehouden met uw standpunt.

4 C&A winkel zoeken (Google Maps)

Voor de functie “Winkel zoeken” gebruikt onze website Google Maps, een kaartservice  van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Om de Google-kaarten die we gebruiken in uw webbrowser op te nemen en weer te geven, moet uw webbrowser wanneer u deze contactpagina bezoekt verbinding kunnen maken met een server van Google, die zich mogelijk in de Verenigde Staten bevindt. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de VS, is Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield. Hierdoor krijgt Google de informatie die door het IP-adres van uw apparaat is gebruikt om toegang te krijgen tot de contactpagina van onze website.

In de Winkelzoeker kunt u ook aan de hand van locatiegegevens naar C&A winkels in de buurt zoeken en deze op Google Maps bekijken. U kunt hiervoor adresgegevens invoeren in het zoekveld (land, postcode, plaatsnaam en/of straatnaam). Als u alleen naar winkels in uw huidige omgeving wilt zoeken, kunt u ook de automatische locatie-functie van de Winkelzoeker gebruiken door op de knop "Winkels in de buurt" te klikken. Hiermee wordt de HTML5-functie “geolocatie” ingeschakeld voor automatische detectie van uw locatie, die wordt ondersteund door alle belangrijke browsers. Voordat uw browser de detectie van locatie uitvoert, moet u dit omwille van privacyredenen opnieuw uitdrukkelijk toestaan door nogmaals toestemming te verlenen. Afhankelijk van welke browser en welk apparaat u gebruikt, worden voor een volgende detectie van uw locatie uw IP-adres, ontvangen signalen van Wi-Fi-netwerken en - vooral als u een mobiel apparaat gebruikt, ook GPS- en mobiele radiosignalen - gebruikt. De adresgegevens die u invoert in het winkelzoekveld of de locatie die automatisch door uw browser wordt bepaald, worden via een interface naar Google verzonden, zodat de C&A winkels in de omgeving op de kaart van Google Maps kunnen worden weergegeven.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter f AVG op basis van ons legitiem belang bij het leveren van de hierboven beschreven zoekopdracht.

Als u de dienst Google Maps op onze website gebruikt terwijl u bent ingelogd op uw Google-profiel, kan Google deze gebeurtenis ook koppelen aan uw Google-profiel. Als u deze koppeling aan uw Google-profiel niet wilt, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze Winkelzoeker gebruikt. Google slaat uw gegevens op en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en gepersonaliseerde weergave van Google Maps. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze gegevensverzameling door Google.

Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Google en de Aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps.

5 Webanalyse

5.1 Google Analytics

Voor webanalyses maakt onze website gebruik van de dienstverlening Google Analytics aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt hiervoor cookies met een geldigheidsduur van 14 maanden om uw toegangsgegevens vast te leggen wanneer u onze website bezoekt. De toegangsgegevens worden door Google namens ons samengevoegd tot pseudonieme gebruikersprofielen en verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Eerder werd uw IP-adres reeds geanonimiseerd. We kunnen daarom niet bepalen welke gebruiksprofiel bij welke gebruiker hoort. Op basis van de gegevens die door Google zijn verzameld, kunnen we u noch identificeren, noch bepalen hoe u onze website gebruikt. In het geval dat persoonsgegevens bij wijze van uitzondering worden doorgegeven aan de VS, is Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield. Google heeft zich hiermee ertoe verplicht om de Europese gegevensbeschermingsbeginselen en gegevensbeschermingsniveaus te handhaven, ook in de context van de Amerikaanse gegevensverwerking. 

Google zal de door cookies ingewonnen informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met website- en internetgebruik. Verdere informatie hierover is te vinden in het Privacybeleid van Google Analytics.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen webanalyses door Google. U heeft hiervoor verschillende opties:

(1) U kunt uw browser instellen om Cookies van Google Analytics te blokkeren.

(2) U kunt uw instellingen voor Google advertenties op Google aanpassen.

(3) U kunt een cookie voor deactivatie instellen door hier te klikken: Schakel Google Analytics uit.

(4) U kunt de invoegtoepassing voor deactivering van Google via http://www.google.com/settings/ads/plugin installeren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Chrome-browsers (deze variant werkt niet op mobiele apparaten).

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter a AVG (Uw toestemming).

5.2 Adobe Analytics

We gebruiken ook de webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture) van Adobe Systems Software Ireland Limited, Ierland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). Adobe stelt hiervoor cookies namens ons in met een geldigheidsduur van 14 maanden om pseudonieme toegangsgegevens te verzamelen, zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en regelmatig kunnen verbeteren op basis van rapporten die door Adobe zijn opgesteld. Vóór deze evaluatie wordt uw IP-adres reeds geanonimiseerd. Een persoonlijke referentie van IP-adressen wordt daarmee uitgesloten. Wanneer in uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, is Adobe onderworpen aan het EU-US Privacy Shield

U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de webanalyse door Adobe door op de knop "Afmelden" op http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html te klikken.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter a AVG (Uw toestemming).

5.3 Exactag

We maken gebruik van de analysedienst van Exactag GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg ("Exactag"). Exactag gebruikt cookies met een geldigheid van zes maanden namens ons in voor de verzameling van pseudonieme toegangsgegevens, zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en regelmatig kunnen verbeteren op basis van rapporten die zijn opgesteld door Exactag. Vóór deze evaluatie wordt uw IP-adres reeds geanonimiseerd. Een persoonlijke referentie van IP-adressen wordt daarmee uitgesloten. 

U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de webanalyse door Exactag door te klikken op de link "Object the data processing" op https://www.exactag.com/en/data-privacy/ .

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter a AVG (Uw toestemming).

6 Online Advertenties

We gebruiken verschillende partneradvertentienetwerken met betrekking tot de C&A online shop om u ook advertenties op externe websites te kunnen aanbieden die op uw interesses afgestemd zijn. Hiervoor hebben we verschillende technologieën in onze C&A online shop geïntegreerd die herkenning mogelijk maken (bijv. via een cookie dat werd ingesteld bij een bezoek aan de shop en later opnieuw herkend wordt). Wij geven nooit gegevens door aan onze partners waarmee zij u onmiddellijk zouden kunnen identificeren. De partners ontvangen daarom geen namen of contactgegevens, maar alleen bepaalde ID's die de directe marketing mogelijk maken. Dit stelt ons en onze partners in staat om advertenties te plaatsen op basis van onze beoordeling van uw interesses. Daarom worden ook op websites van partners in ons reclamenetwerk producten of productcategorieën weergegeven waarvoor u eerder in onze winkel interesse toonde of waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.

De rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, par. 1, letter a, van de AVG (Uw toestemming).

U heeft de mogelijkheid om de opslag van cookies van derden die worden gebruikt om de hierna beschreven gegevensverwerking te implementeren, te verhinderen door uw browser overeenkomstig in te stellen (zoals uitgelegd in paragraaf 2.2). De volgende beschrijvingen bevatten ook andere mogelijkheden tot beroep. Houd er rekening mee dat we mogelijk en tijdelijk kunnen werken met partners die hierna niet worden vermeld.

6.1 Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Bing Ads, een service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Het gebruik van deze technologieën stelt Microsoft en zijn gelieerde websites in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website of aan andere websites op het internet. De toegangsgegevens in deze context kunnen door Microsoft ter evaluatie naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de VS, is Microsoft onderworpen aan het EU-US Privacy Shield .

Als u niet wilt dat Microsoft uw toegangsgegevens op deze manier verwerkt, kunt u de hiervoor vereiste instelling van cookies door derden weigeren. U kunt ook voorkomen dat Microsoft deze informatie verzamelt en verwerkt door via de volgende link: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out uw bezwaar aan te geven. Meer informatie over de gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads ingestelde cookies kunt u op de Microsoft website https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement vinden.

6.2 Facebook

Voor marketingdoeleinden gebruiken onze websites zogenaamde conversion en retargeting-tags (ook bekend als "Facebook-pixels") van het sociale netwerk Facebook, een service van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS ("Facebook"). We gebruiken Facebook-pixels om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en om de effectiviteit van Facebook-advertenties ("conversie") op te volgen. Daarnaast gebruiken we de Facebook-pixels om geïndividualiseerde reclameboodschappen aan te bieden op basis van uw interesse in onze producten ("retargeting"). Facebook verwerkt daarvoor gegevens die zij verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën op onze websites.

De resulterende gegevens in deze context kunnen door Facebook worden verzonden voor evaluatie naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de VS, is Facebook onderworpen aan het EU-US Privacy Shield

Als u lid bent van Facebook en u Facebook heeft toegestaan via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook ook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons en aan uw ledenaccount koppelen en deze gebruiken voor de gerichte plaatsing van Facebook-advertenties. De privacy-instellingen van uw Facebook-profiel kunt u op elk moment raadplegen en wijzigen. Als u geen lid bent van Facebook, kunt u de verwerking van gegevens door Facebook voorkomen door op de deactiveringsknop voor de provider "Facebook" te drukken op de externe TrustArc-Opt-out-Website. U kunt gegevensverwerking nog steeds voorkomen door op de volgende knop te klikken. 
Als u de verwerking van gegevens via Facebook uitschakelt, geeft Facebook alleen algemene Facebook-advertenties weer die niet worden geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Meer informatie hierover is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook.

6.3 Google Adwords en Adwords Remarketing

Onze website gebruikt de diensten "AdWords Conversion-Tracking“ en "AdWords Remarketing“ van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Door middel van "AdWords Conversion-Tracking“ worden door ons gedefinieerde klantenacties verzameld en geanalyseerd (zoals klikken op een advertentie, paginaweergaven, downloads). We gebruiken 'AdWords Remarketing' om u geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten weer te kunnen geven op partnerwebsites van Google. Beide diensten gebruiken daarvoor cookies en vergelijkbare technologieën. De gegevens in deze context kunnen door Google ter evaluatie worden verzonden naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de VS, is Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u deze toewijzing aan uw Google-account niet wilt, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze website bezoekt. 

U kunt de verwerking van uw gegevens voor gepersonaliseerde online reclame in het kader van het Google-reclamenetwerk te allen tijde deactiveren. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

a) U kunt uw advertentie-instellingen aanpassen op Google via https://www.google.com/settings/ads.

b) U kunt de gratis invoegtoepassing voor deactivering van Google installeren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin (dit werkt niet met browsers van mobiele apparaten).

c) Bovendien kunt u gepersonaliseerde advertenties van Google en vele andere aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Your Online Choices", ook gemeenschappelijk uitschakelen op de website http://www.youronlinechoices.eu.

Houd er rekening mee dat in het geval van het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties Google alleen algemene advertenties weergeeft die niet zijn geselecteerd op basis van de door u verstrekte toegangsgegevens.

6.4 Hotjar

Wij maken gebruik van de analysedienst van Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta ("Hotjar"). Hotjar stelt namens ons cookies in voor een periode van 6 maanden om pseudonieme toegangsgegevens te verzamelen, zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en regelmatig kunnen verbeteren op basis van de rapporten die door Hotjar worden aangemaakt. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voor de evaluatie. Dit betekent dat de IP-adressen niet aan een persoon kunnen worden gekoppeld. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de webanalyse door Hotjar door te klikken op de "weiger"-link op https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) van de GDPR (belangenafweging op basis van ons rechtmatige belang bij de beoordeling van het algemene gebruiksgedrag).

6.5 Google reCAPTCHA

Om te zorgen voor voldoende beveiliging van de gegevens bij het versturen van formulieren, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de service reCAPTCHA van de onderneming Google Inc. Dit dient voornamelijk om vast te stellen of de gegevens worden ingevoerd door een natuurlijke persoon of dat het gaat om misbruik door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het versturen van het IP-adres en eventueel andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens aan Google. Hiervoor gelden de afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google Inc. Verdere informatie over de privacyrichtlijnen van Google Inc. vindt u via www.google.de/intl/de/privacy of www.google.com/intl/de/policies/privacy/

6.6 Google Customer Match

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO) maken wij gebruik van het analyse-instrument Google Customer Match. Hiervoor importeren wij gecodeerde e-maillijsten die door Google worden vergeleken met geregistreerde gebruikers. Na de upload controleert het systeem welke gegevens al bekend zijn en ordent het deze gebruikers in een lijst. Zodra de Customer Match lijsten zijn aangemaakt, worden de versleutelde klantgegevens automatisch weer verwijderd. Met Google Customer Match kunnen wij u via het Google display-netwerk gerichte reclame-inhoud tonen wanneer u zich op een partnersite in het Google display-netwerk bevindt. Google vergelijkt ook uw gebruiksgedrag met het gebruiksgedrag van soortgelijke klanten (zogenaamde "Lookalike-klanten") om C&A-reclame ook aan deze Lookalike-klanten in het Google Display Network te tonen. Als er geen overeenkomst is en indien u geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, wordt uw e-mailadres niet gebruikt en gewist. U zult dan ook geen gepersonaliseerde C&A-reclame ontvangen op het Google Display Netwerk. Ga voor meer informatie naar http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=nl

6.7 Iridion Optimization Suite

Voor het gebruikersgeoriënteerde ontwerp en de gebruiksgeoriënteerde optimalisatie van onze internetaanbiedingen maakt onze website gebruik van de software "Iridion Optimization Suite" van de firma Web Arts AG die haar hoofdkantoor heeft in Bad Homburg, Duitsland.

Met behulp van deze software worden er statistische analyses van het gedrag van gebruikers uitgevoerd, op basis waarvan de inhoud en voorstelling van de internetaanbiedingen worden gewijzigd. Wanneer u deze website gebruikt, verklaart u dat u akkoord gaat met de verwerking van de gegevens, die op de eerder beschreven manier en met het eerder vermelde doel van u worden verzameld.

U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens via de opt-out-link https://www.c-and-a.com/de/de/shop/service/datenschutz?iridion=notrack. De opt-out wordt in de huidige browser in de vorm van een cookie opgeslagen. Wanneer de cookie wordt verwijderd of wanneer u van browser of eindapparaat verandert, dient de opt-out-link daar opnieuw te worden geactiveerd.

7 Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

In principe zullen we uw gegevens alleen delen indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, par. 1, letter a AVG,
 • een bekendmaking op grond van artikel 6, par. 1, letter f, van de AVG dit vereist om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend gerechtvaardigd belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • we wettelijk verplicht zijn om deze openbaar te maken in overeenstemming met artikel 6, par. 1, letter c of e AVG, in het bijzonder als we verplicht zijn om informatie aan een autoriteit te verstrekken of
 • de overdracht wettelijk is toegestaan en vereist is door artikel 6, par. 1 letter b AVG om een contractuele relatie met u te regelen of om een precontractuele actie uit te voeren die op uw verzoek nodig kan zijn.

Een deel van de gegevensverwerking die in dit privacybeleid wordt beschreven, kan namens ons worden uitgevoerd door externe dienstverleners. Naast de dienstverleners die in deze privacyverklaring worden genoemd, kunnen dit onder meer gegevenscentra zijn die onze website en gegevensbestanden opslaan en beheren, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden alsook adviesbureaus.

Indien we gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen deze gegevens uitsluitend gebruikt worden in de uitvoering van hun taken. De verwerking van uw gegevens door de bevoegde dienstverleners gebeurt op grond van de taakafhandeling in overeenstemming met artikel 28 AVG. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en aangestuurd. Ze zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Als we uw gegevens buiten dit privacybeleid delen met een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen we u afzonderlijke informatie verstrekken over dit feit en over de specifieke garanties waarop de gegevensoverdracht is gebaseerd. Als u kopieën van deze garanties wilt ontvangen als bewijs van voldoende gegevensbeschermingsniveaus, kunt u zich richten tot onze bevoegde persoon voor gegevensbescherming (zie paragraaf 1).

8 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen we uw informatie alleen opslaan voor zolang dit nodig is om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen of voor de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij wij verplicht zijn door bijv. een gerechtvaardigd belang om uw gegevens langer te bewaren.

In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens verwijderen, behalve de informatie die we mogelijk nodig hebben om aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen. In deze gevallen leggen we echter een beperking op de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens alleen zullen gebruikt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u uw C&A klantenaccount beëindigd of verwijdert, zullen we alle opgeslagen gegevens over u verwijderen. Als een volledige verwijdering van uw gegevens om juridische redenen niet mogelijk of noodzakelijk is, worden de gegevens ingeperkt voor verdere verwerking. In de regel zijn uw bestellings- en betalingsgegevens en, indien van toepassing, andere gegevens onderworpen aan wettelijke gegevensbewaring, bijvoorbeeld volgens de handelswet en de belastingwet. We zijn daarom verplicht om deze gegevens tot tien jaar te bewaren.

Zelfs als uw gegevens niet onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting tot bewaring, kunnen we afzien van verwijdering in de wettelijk toegestane gevallen en ze in plaats daarvan blokkeren. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin we de relevante gegevens nog nodig kunnen hebben voor verdere contractuitvoering of juridische actie of verdediging. Bepalend voor de duur van de blokkering in dit verband zijn de wettelijke verjaringstermijnen.

9 Wat zijn mijn rechten?

Om uw wettelijke rechten betreffende gegevensbescherming zoals hieronder beschreven uit te oefenen, kunt u op elk moment contact opnemen met onze bevoegde persoon voor gegevensbescherming (zie paragraaf 1):

U heeft het recht om op elk moment informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op te vragen. Als onderdeel van het verstrekken van informatie, zullen we de gegevensverwerking nader toelichten en u een overzicht geven van de gegevens die over u zijn opgeslagen.

Als de gegevens die door ons zijn opgeslagen onjuist of verouderd zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten corrigeren.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Als de verwijdering vanwege andere wettelijke bepalingen in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is, worden de gegevens geblokkeerd, zodat ze alleen beschikbaar zijn voor dit juridische doel.

U kunt de verwerking van uw gegevens ook laten beperken, wanneer u bijv. van mening bent dat de informatie die wij opslaan onjuist is.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De voor ons toezichthoudende autoriteit die hiervoor verantwoordelijk is, is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen, Kavalleriestrasse 2-4, 40213 Düsseldorf. 

10 Recht op intrekking en recht van bezwaar

Als u gebruik wilt maken van uw latere recht op herroeping of bezwaar, hoeft u enkel contact met ons op te nemen op de hierboven vermelde contactgegevens.

Intrekking van toestemmingen

Overeenkomstig artikel 7, par. 2 van de AVG heeft u het recht om de aan ons verstrekte toestemming te herroepen. Dat heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet zullen voortzetten. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belangen in overeenstemming met artikel 6, par. 1 letter f AVG, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG, op voorwaarde dat dit gebeurt vanwege uw specifieke situatie of de herroeping gericht is tegen directe marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons zal worden uitgevoerd zonder opgave van redenen.

11 Gegevensbeveiliging

We handhaven redelijke technische maatregelen om gegevensbeveiliging te garanderen, in het bijzonder om uw gegevens te beschermen tegen de gevaren van gegevensoverdracht en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Deze worden dienovereenkomstig aan de huidige stand van de technologie aangepast. Ter beveiliging van de persoonlijke informatie die u op onze website verstrekt, gebruiken wij Transport Layer Security (TLS), die de informatie die u verstrekt versleutelt.

12 Speciale privacy-informatie voor mobiele apps

12.1 App stores / installatie

De C&A-app wordt aangeboden via app-platforms die worden beheerd door derden, de Google Play Store voor mobiele Android-toestellen en de Apple App Store voor mobiele toestellen van Apple (iOS). Om de app te kunnen downloaden, is eventueel een voorafgaande registratie bij de desbetreffende appstore noodzakelijk. C&A heeft bijgevolg geen invloed op de gegevensverwerking in verband met uw registratie en het gebruik van deze appstores. Alleen de beheerder van de desbetreffende appstores is hiervoor verantwoordelijk. Voor vragen dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende beheerder van de appstore.

12.2 Systeemautorisaties

Voor het gebruik van bepaalde functies moeten onze apps toegang krijgen tot bepaalde functies, interfaces en gegevens van uw toestel. Afhankelijk van het besturingssysteem is daarvoor deels uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Hieronder is beschreven welke autorisaties (indien deze relevant zijn voor de verwerking van uw gegevens) de apps vragen en voor welk type functies deze autorisaties noodzakelijk zijn. U kunt de autorisatie-instellingen steeds aanpassen in de systeeminstellingen van uw toestel.

 • Standplaats: De functies van onze apps zijn gedeeltelijk gebaseerd op de standplaats (b.v. pushmededelingen over acties in een C&A-filiaal bij u in de buurt). Om deze standplaatsafhankelijke functies te kunnen aanbieden moeten wij toegang hebben tot de gps-gegevens van uw eindtoestel
 • Camera en fotoalbum: De toestemming is nodig zodat onze app de camerafunctie van uw toestel kan gebruiken, om bijvoorbeeld barcodes/QR-codes te lezen of foto’s kan gebruiken voor de visual search of om foto’s uit uw fotoalbum op te roepen. Onze app zal uiteraard enkel gebruik maken van de camera of uw fotoalbum, wanneer u de desbetreffende functie in de app gebruikt.
 • „Mobiele gegevens” (iOS) of „Toegang tot alle netwerken en netwerkverbindingen openen” (Android): bij het gebruik of de installatie van onze app is deze autorisatie nodig om via de internetverbinding van uw toestel (via wifi of gegevensverbinding) gegevens door te sturen. Deze autorisatie is noodzakelijk voor de uitwisseling van gegevens tussen de servers en databases van onze onlineshop en uw mobiele toestel, om de gegevens die u in de app invoert, bijv. bij een zoekopdracht of bij een bestelling, door te sturen naar onze servers.

12.3 Pushmededelingen

U hebt bij het gebruik van onze app de mogelijkheid om pushmededelingen te activeren. Dit zijn mededelingen over actuele aanbiedingen, kortingen, trends en acties die naar uw mobiele toestel worden verzonden, ook wanneer u onze app op dat moment niet gebruikt. Wanneer u de app toegang geeft tot uw locatie, ontvangt u ook locatieafhankelijke pushmededelingen over acties in uw dichtstbijzijnde C&A-filiaal. Wanneer u de app start, wordt u gevraagd of u pushmededelingen wenst te activeren. Als u dit bevestigt, wordt een uniek identificatienummer van uw mobiele toestel (apparaat-ID) doorgegeven aan de pushdienst die bij de aanbieder van uw besturingssysteem de pushfunctionaliteit ter beschikking stelt. Bij Android-besturingssystemen is dit de "Google Cloud Messaging"-service, bij iOS-besturingssystemen de "Apple Push Notification Service". Deze service stuurt ons een push-ID ("Push Notification Identifier") die geen link meer mogelijk maakt met de apparaat-ID en dus met u als gebruiker. Wanneer u zich bij uw C&A-account aanmeldt, wordt de push-ID gelinkt aan uw C&A-account zodat we u ook gepersonaliseerde pushmededelingen kunnen sturen.

De locatiegegevens die door uw mobiele toestel met uw toestemming worden verstuurd, worden slechts tijdelijk opgeslagen om u locatiespecifieke gepersonaliseerde pushmededelingen te kunnen sturen. Wij vernemen daarbij alleen of u een bepaalde pushmededeling van ons heeft ontvangen, zodat wij geen kennis hebben van uw precieze locatie. Een analyse van de verzonden pushmededelingen voor statistische doeleinden gebeurt uitsluitend aan de hand van anonieme gegevens. Uw locatiegegevens die in het kader van de pushdienst worden ontvangen, worden met name niet gelinkt aan uw C&A-account en ook niet gebruikt om bewegingsprofielen aan te maken.

Voor het versturen van pushberichten gebruiken wij de technologie van de firma Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wenen, Oostenrijk.

Uw push-ID wordt opgeslagen zolang u gebruik maakt van de pushdienst, dus tot u deze weer deactiveert.

U heeft de mogelijkheid om deze pushmededelingen in de appinstellingen van uw mobiele toestel op ieder ogenblik in en uit te schakelen:

• iOS: Instellingen/ "Privacy" > Locatievoorzieningen > "C&A App"

• Android: "Instellingen" > "Locatie" > Locatievoorzieningen >

Rechtsgrond: Wanneer u de pushservice activeert, is de rechtsgrond voor de desbetreffende gegevensverwerking artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).

 • iOS: Instellingen//Mededelingen
 • Android: Instellingen/Toepassingen/Toepassingen beheren//Meldingen

Wanneer u geen standplaatsspecifieke personalisatie van uw pushmededelingen wenst, kunt u in de app-instellingen van uw mobiele toestel de gps-diensten voor onze app te allen tijde in- en uitschakelen.

 • Android: „Google Cloud Messaging”
 • iOS: „Apple Push Notification Service”

Artikel 6 lid 1sub a AVG

12.4 Het zoeken naar foto’s

In onze app kunt u, bij het zoeken in onze C&A-online shop uw eigen foto’s met productafbeeldingen gebruiken. Daarvoor heeft onze app toegang tot uw camera nodig en/of tot de op uw toestel opgeslagen foto’s. Uw foto’s worden automatisch doorzocht op basis van de daarin afgebeelde producten en vergeleken met de aanbiedingen van uw C&A online shop. Zo kunnen wij u gelijkaardige producten tonen in de zoekresultaten.Om u de fotozoekfunctie te kunnen aanbieden gebruiken wij de technologieën van onze aanbieder Syte-Visual Conception Ltd. 105 Allenby Street Tel Aviv 6513445 Israël ( “Syte”).

Syte beheert de technische infrastructuur voor het zoeken naar foto’s. Bij het visueel zoeken naar producten sturen wij uw foto’s door naar Syte en worden deze bij hen in opdracht van ons verwerkt. Om te bepalen welke webshop voor u relevant is, gebruikt Syte in onze opdracht uw geanonimiseerd IP-adres, om te bepalen in welk land u zich op dat moment bevindt. (geolokalisering). De doorgestuurde foto’s worden ten laatste na 24 uur gewist.

De gegevensverwerking door Syte in Israël is onderworpen aan een geschiktheidscontrole door de EU-commissie, dat wil zeggen dat het gegevensbeschermingsniveau als geschikt wordt beschouwd, ook wanneer de verwerking in Israël zou gebeuren.

Rechtsgrond van de gegevensverwerking voor het zoeken naar foto’s is artikel 6 paragraaf 1 sub b AGV (contractnaleving en precontractuele bepalingen).

12.5 Webanalyse

Als u bezwaar wilt maken tegen de webanalyse (punt 5. en 6. van de privacyverklaring), biedt de app u hiervoor een aparte mogelijkheid onder «Instellingen». Selecteer hiervoor de nodige instellingen en deactiveer de tracking.

12.6 Crashberichten

Om de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze apps continu te kunnen optimaliseren, maken wij gebruik van geanonimiseerde crashmeldingen.

Wanneer u bij een crash vrijwillig en uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven om een crashmelding te versturen, dan wordt er anonieme informatie over de crash doorgestuurd naar de server van onze serviceprovider Visual Studio AppCenter (een bedrijf van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) en daar opgeslagen om door ons te worden geanalyseerd. Deze crashmeldingen bevatten geen persoonlijke informatie. De privacyverklaring van Microsoft kunt u raadplegen op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

13 Wijzigingen in dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de wettelijke of reglementaire vereisten wijzigen. Aanzienlijke wijzigingen zullen we in dit privacybeleid documenteren en, indien nodig, zullen wij hiervoor de toestemming van onze klanten verkrijgen.

Status: 05/2018

Privacyverklaring voor de C&A Newsletter

Status: 25/05/2018

1. Aanmelden

Wanneer u zich aanmeldt voor de C&A Newsletter, vragen wij u de volgende verplichte informatie te verstrekken.

 • E-mailadres
 • Interesse/Collectie

Deze informatie hebben wij nodig om de C&A Newsletter te kunnen versturen en personaliseren. Heeft u deze informatie al aan ons hebt verstrekt toen u zich registreerde voor het klantaccount? Dan hoeven wij deze gegevens niet meer op te vragen.

Wij gebruiken uw vrijwillige gegevens ook om de C&A Newsletter te personaliseren. Indien u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief of het klantaccount uw geboortedatum opgeeft, ontvangt u tevens een kleine verjaardagsverrassing.

U kunt zich in het kader van gezamenlijke acties eventueel ook abonneren op de C&A Newsletter via een actiepartner. In dat geval ontvangen wij uw gegevens van de actiepartner via wie u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Om misbruik van e-mailadressen te voorkomen, vragen wij u in de regel automatisch per e-mail om uw registratie te bevestigen (dubbele opt-in procedure). Uw registratie en, indien van toepassing, uw bevestiging worden geregistreerd, waarbij ook het gebruikte IP-adres wordt gedocumenteerd voor verificatiedoeleinden.

2. Afmelden

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de C&A Newsletter. Om af te melden kunt u bijvoorbeeld de afmeldlink gebruiken in elke C&A Newsletter en in het contactformulier.

3. Personalisatie

Elke C&A Newsletter bevat een willekeurig toegewezen identificatiecode. Op basis van deze identificatiecode kunnen wij vastleggen of en wanneer een nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt; op basis daarvan worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gevormd. Wanneer u in de nieuwsbrief op een link klikt, combineren wij dit gebruikersprofiel door middel van cookie-technologie ook met de gepseudonimiseerde gebruikersprofielen die bij het gebruik van de C&A online shop ontstaan (bijv. surf- en winkelgedrag). Wij gebruiken deze gepseudonimiseerde informatie voor de uniforme personalisatie van onze nieuwsbrief en van de C&A online shop, zodat wij u bijvoorbeeld in de nieuwsbrief aanbiedingen kunnen doen die passen bij de producten die u in de online shop zoekt.

Indien u een C&A klantaccount hebt of bij ons met hetzelfde e-mailadres iets hebt gekocht, kunnen wij de gegevens die voor uw C&A klantaccount of het gebruikte e-mailadres zijn opgeslagen (bijvoorbeeld bestelgegevens, inhoud van verlanglijstjes, winkelwagen) direct gebruiken om de kwaliteit van de personalisatie te verhogen.

U wilt niet dat wij u gepersonaliseerde aanbiedingen toezenden?

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor personalisatie zoals hierboven beschreven, kunt u zich te allen tijde afmelden voor de C&A nieuwsbrief. We zullen dan de gegenereerde gebruikersprofielen verwijderen. Om af te melden kunt u bijvoorbeeld de afmeldlink gebruiken in elke C&A nieuwsbrief en in het contactformulier. 

4. Gebruik van dienstverleners voor de nieuwsbrief

Voor de verwerking van de gegevens die worden beschreven in deze privacyverklaring gebruiken wij technische dienstverleners. Het doorgeven van uw gegevens aan een dienstverlener vindt plaats volgens onze instructies in het kader van gegevensverwerking.

5. Rechtsgronden en andere belangrijke privacyverklaringen

De rechtsgrond voor de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

Informatie over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming en andere belangrijke mededelingen vindt u in de algemene privacyverklaring, die in aanvulling hierop geldt.