C&A Udržateľnosť

Sostenibilità

DOBRÉ SKUTKY PRE ĽUDÍ A PLANÉTU

V našom odvetví musia nastať rozsiahle zmeny a tie začínajú práve u nás.

V spoločnosti C&A máme jasný cieľ: každý deň vás inšpirujeme k tomu, aby ste vyzerali, cítili sa a konali dobre. Našim zákazníkom chceme ponúkať kvalitné, cenovo dostupné a štýlové odevy, ktoré sú vyrobené udržateľnejším spôsobom.

Veríme, že podnikanie môže byť silou pre dobré skutky. Udržateľnosť preto hrá v pláne One C&A Growth Plan dôležitú úlohu. Riadime sa komplexnou stratégiou pre udržateľnosť, v ktorej sme si jasne stanovili environmentálne a sociálne ciele, aby sme prispeli v pozitívnom smere a znížili negatívne vplyvy. S cieľom dosiahnuť tieto ciele budujeme aliancie a úzko spolupracujeme s partnermi a startupmi v odvetví. Sme presvedčení, že ak budeme pracovať otvoreným, transparentným a súdržným spôsobom, prispejeme k pozitívnej zmene a pomôžeme zákazníkom informovane sa rozhodovať.

C&A Cirkulárna móda

Stratégia udržateľnosti

Naše tri strategické ciele udržateľnosti sú: Renew & Restore (obnoviť a ozdraviť), Innovate & Lead (inovovať a viesť) a Unite & Inspire (spájať a inšpirovať). Tvoria základ našich činností, ktoré sa zameriavajú na zníženie environmentálneho vplyvu, presadzovanie udržateľnejších materiálov a obehovej módy, ako aj na zabezpečenie slušných pracovných podmienok a transparentnosti.

Chcete zistiť viac? Kliknite sem

C&A Cirkulárna móda

Správy o udržateľnosti

Správami o udržateľnosti chceme podporovať transparentnosť nášho napredovania. Tým, že zviditeľníme naše úspechy aj úskalia, jasne ukážeme, kde sme a kam smerujeme. V správach uvádzame podrobné informácie o našich ambicióznych cieľoch, o výkonnosti, ako aj o projektoch a spolupráci s inovatívnymi partnermi a startupmi z odvetvia.

Chcete lepší prehľad? Kliknite sem

C&A Cirkulárna móda

Správa udržateľnosti

Náš globálny tím pre udržateľnosť úzko spolupracuje s ostatnými funkciami v rámci podniku s cieľom dosiahnuť pokrok na úrovni značky C&A a zároveň uznáva zodpovednosť predajných tímov za plány primerané miestnemu trhu.

Zistiť viac

C&A Cirkulárna móda

Zoznam tovární našich dodávateľov

Zaväzujeme sa udržiavať vysokú úroveň transparentnosti a vysledovateľnosti dodávateľského reťazca. S dodávateľmi sme si v priebehu mnohých rokov vybudovali dôveru. Tieto vzťahy nám umožňujú s nimi úzko spolupracovať, aby sme zabezpečili očakávanú kvalitu výrobkov a aby boli vyrobené v súlade s našimi environmentálnymi a pracovnými normami a podľa najlepších postupov v odvetví.

Informácie o továrňach našich dodávateľov, ktoré zverejňujeme, zahŕňajú všetky aktívne továrne na strihanie a šitie, jednotky na tlač a vyšívanie, čistiarne a farbiarne.

Tu nájdete viac informácií