global.uvp.bar.1Zależy nam na: naszym kodeksie postępowania

Przestrzegamy wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Wymagamy tego samego od wszystkich naszych współpracowników i podwykonawców – każdy z nich podpisuje nasz kodeks postępowania. Nie podlega to negocjacjom. Przeprowadzamy w tym zakresie audyty i udostępniamy je innym firmom i markom, aby cała branża mogła połączyć siły w rozwiązywaniu problemów – robimy to nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Tak w każdym razie wygląda to z naszej perspektywy.