C&A Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

CZYNIENIE DOBRA DLA LUDZI I PLANETY

Nasza branża potrzebuje zmian w szerszym zakresie, i zmiany te zaczynamy od siebie.

W C&A mamy jasny cel: każdego dnia inspirujemy pracowników, by dobrze wyglądali, dobrze się czuli i czynili dobro. Naszym klientom chcemy oferować ubrania, które są nie tylko wysokiej jakości, przystępne cenowo i w dobrym stylu, ale też są produkowane w bardziej zrównoważony sposób.

Wierzymy, że działalność biznesowa może być siłą napędową dobra. Dlatego też zrównoważony rozwój odgrywa ważną rolę w naszym One C&A Growth Plan. Aby mieć pozytywny wkład i ograniczać negatywny wpływ, realizujemy kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju, w której jasno określiliśmy cele środowiskowe i społeczne. Chcąc je osiągnąć, budujemy również sojusze, ściśle współpracujemy z partnerami branżowymi i start-upami. Jesteśmy przekonani, że działanie w sposób otwarty, przejrzysty i oparty na współpracy przyczyni się do pozytywnych zmian i pomoże naszym klientom dokonywać bardziej świadomych wyborów.

C&A Moda okrężna

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Nasze trzy strategiczne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju to Renew & Restore (Odnawianie i przywracanie), Innovate & Lead (Innowacyjność i przywództwo) oraz Unite & Inspire (Jednoczenie i inspirowanie). Stanowią one podstawę naszych działań, których celem jest minimalizowanie naszego wpływu na środowisko, dążenie do bardziej zrównoważonych materiałów i mody cyrkularnej oraz zapewnienie godnych warunków pracy i przejrzystości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj

C&A Moda okrężna

Raporty o zrównoważonym rozwoju

Nasze raporty o zrównoważonym rozwoju mają na celu zwiększenie przejrzystości naszej działalności. Dając wgląd zarówno w nasze sukcesy, jak i wyzwania, zapewniamy przejrzystość informacji o tym, w jakim miejscu się znajdujemy i dokąd chcemy zmierzać. W raportach dzielimy się szczegółowymi informacjami na temat ambitnych celów, naszych wyników, a także projektów i współpracy z innowacyjnymi partnerami branżowymi i start-upami.

Szukasz więcej dokładnych informacji? Kliknij tutaj

C&A Moda okrężna

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Nasz Zespół ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju ściśle współpracuje z innymi działami w całej firmie, aby rozwijać się na poziomie marki C&A, jednocześnie uznając prawo do samodzielności lokalnych planów należących do zespołów rynku detalicznego.

Dowiedz się więcej

C&A Moda okrężna

Lista fabryk naszych dostawców

Dbamy o wysoki poziom przejrzystości i identyfikowalności w naszym łańcuchu dostaw. Przez wiele lat rozwijaliśmy oparte na zaufaniu relacje z naszymi dostawcami. Opierając się na takich fundamentach, współpracujemy blisko z naszymi dostawcami, aby zadbać o to, żeby nasze produkty spełniały oczekiwania dotyczące jakości i były wykonane w sposób zgodny z naszymi standardami środowiskowymi i pracowniczymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi.

Nasze publiczne informacje na temat fabryk naszych dostawców obejmują wszystkie aktywne krojownie i szwalnie, drukarnie i hafciarnie, pralnie i farbiarnie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj