Pes v pronajatém bytě: pár se se psem stěhuje do nového bytu.

Chov psů: Rady k právní a organizační stránce

Pokud jste se rozhodli adoptovat štěně nebo dospělého psa, už se zajisté nemůžete dočkat, až ho budete mít doma. Zejména první společné týdny jsou jak pro vás, tak i pro čtyřnohého kamaráda vzrušujícím obdobím. Neměli bychom však zapomínat na některé organizační aspekty chovu psů – od přihlášení psa přes poplatek za psy až po péči o psa. V následujícím článku najdete odpovědi na nejdůležitější organizační otázky týkající se chovu psů a tipy, jak se na ně připravit.

Přihlášení psa: Dokumenty pro poplatky ze psů

V Česku je vlastnictví psa zpoplatněno, což znamená, že každého psa musíte přihlásit na městě nebo obci a každý rok za něj zaplatit poplatek. Obce a města si výši poplatku ze psů určují samy.

Daňové předpisy týkající se psů

 • Poplatek ze psů platí držitel psa, který je přihlášený nebo má sídlo na území České republiky.

 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 • Některé obce nadále stanovují vyšší sazby poplatku pro tzv. psy ze seznamu, kteří jsou kvůli svému plemeni považováni za nebezpečnější – tato rozhodnutí jsou však často kontroverzní.

 • V závislosti na obci se na asistenční psy, pracovní psy, pastevecké psy a psy z útulků vztahuje snížený poplatek ze psů nebo dokonce kompletní osvobození od poplatku.

 • Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Dokumenty k poplatku ze psů

Neváhejte a již před přihlášením psa si dopředu zjistěte, které dokumenty a doklady město/obec vyžaduje pro přihlášení psa:

 • Jméno a adresa držitele psa

 • Stáří a plemeno psa, datum pořízení

 • Případně jméno a adresu předchozího vlastníka/adresu vašeho předchozího bydliště

 • Případně osvědčení o způsobilosti, pokud jej úřady vyžadují

 • Případně povolení k držení plemen, která jsou klasifikována jako nebezpečná

 • Číslo mikročipu psa

 • Popř. pojistná smlouva pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem

K přihlášení psa byste si měli přinést také občanský průkaz a peníze na úhradu poplatků.

Zdravotní pojištění pro psa má smysl: veterinář vyšetřuje psa.

Pojištění pro psy: Jaké má smysl?

Většina majitelů psů se pravděpodobně zdráhá myslet na nemoci, nehody a pojistné události, přesto takové úvahy nejsou od věci, a to zejména pro nezkušené majitele psů. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem a zdravotní pojištění pro psa jsou dvě základní pojištění, které v případě nouzové situace pokryjí nečekané náklady.

Je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem povinné?

České zákony pojištění odpovědnosti za škody způsobenou psem nevyžadují. Mnohé pojišťovny však nabízejí balíčky, které se mnohdy vztahují i na pojištění za škody způsobené zvířetem. Často se pojištění odpovědnosti za psa, koně a kočku uzavírá v rámci pojištění domácnosti. Pro přesnější informace se obraťte na svého poskytovatele pojištění. I když je váš pes dobře vycvičený a vždy se o něj staráte, může se stát, že způsobí škodu nebo se stane účastníkem nehody. Pojištění pro psi je zajisté bod ke zvážení.

Většina pojistek odpovědnosti za škodu způsobenou psem se vztahuje na škody na majetku a újmu na zdraví, ale lze pojistit i jiné druhy škod (např. škody na pronajatém majetku nebo rekreačních objektech). Podmínky pojištění by měly odpovídat vaší individuální situaci a plánovanému vlastnictví psa. Chcete-li například se svým psem cestovat, měli byste mít pojištěny i škody vzniklé během pobytu v zahraničí.

Vyplatí se mít zdravotní pojištění pro psa?

Neradi to zmiňujeme, ale i domácí zvířata se v průběhu života mohou zranit a onemocnět. Má zdravotní pojištění pro psi v těchto případech smysl? Na tuto otázku není bohužel snadné odpovědět obecně, protože je třeba vzít v úvahu různé individuální faktory. Nabídka služeb a výše pojistného se u jednotlivých poskytovatelů může značně lišit. Zvažte proto následující aspekty:

 • Komplexní zdravotní pojištění pro psy zahrnuje ambulantní a nemocniční léčbu, chirurgické zákroky a léky jsou plně hrazeny v závislosti na pojistné smlouvě. Obvykle jsou však hrazeny pouze lékařsky nezbytné zákroky. Kastrace a sterilizace obvykle pojištění nezahrnuje.

 • Pojištění chirurgických zákroků jako zdravotní pojištění pro psa kryje pouze náklady spojené s chirurgickými zákroky. Pojistky tohoto typu jsou často levnější než komplexní pojištění. V případě nouze mohou pomoci zmírnit vysoké náklady na chirurgické zákroky a předoperační a pooperační péči.

 • Mnohá zdravotní pojištění pro psy se vztahují pouze na zdravá zvířata. Výši pojistného ovlivňuje také věk a plemeno vašeho psa. Pro psy starší určitého věku a zvířata s již existujícími chorobami se pojištění často nenabízí. Ne všechny pojišťovny také hradí náklady vzniklé v důsledku typických onemocnění plemene.

Zda má zdravotní pojištění pro psa smysl, záleží na výši pojistných plnění a výši pojistného. Než se rozhodnete pro pojistnou smlouvu, měli byste proto porovnat různé poskytovatele a pečlivě si jednotlivé pojistné smlouvy prověřit. Pokud potřebujete podporu při rozhodování, můžete se obrátit na nezávislé pojišťovací poradce nebo spotřebitelské poradny.

Tip

Než se k vám váš čtyřnohý přítel nastěhuje, nezapomeňte na pořízení počátečního vybavení, které zahrnuje vše od vodítka a postroje až po misku na jídlo a pelíšek. Abyste na nic nezapomněli, inspirujte se naším seznamem.

Chov psů v pronajatém bytě: pes a majitel v kuchyni.

Chov psů v pronajatém bytě

Najít byt není pro majitele psů vždy snadné, protože mnozí pronajímatelé si psy ve svých nemovitostech z různých důvodů nepřejí. V Česku však není přípustné v nájemních smlouvách zakazovat chov zvířat. Zde jsou informace o chovu psů v pronajatých bytech, které byste měli vědět předem:

 • Zákon pak v § 2258 výslovně uvádí, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

 • Vyvolá-li chov psa potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu (například úklid chodby), nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

 • Mnoho pronajímatelů vyžaduje kvůli zvířeti zvýšené zálohy nebo vyšší počáteční kauci. Někteří za psa či kočku v bytě vybírají pravidelný poplatek, kterým se jistí proti případným škodám.

 • Abyste předešli obavám pronajímatele bytu, předložte mu například referenční dopis od předchozího majitele bytu.

Pes v pronajatém bytě může být zdrojem nechtěných konfliktů, a to především v případě, kdy pes působí problémy ostatním lidem v dome, popř. samotnému majiteli. Předcházejte nechtěným nepříjemným situacím společnou domluvou a shodněte se na vzájemných kompromisech. Komunikace je v tomto případě velice důležitá.

Pes v bytě: štěně spí na svém místě.

Pes v bytě: Tipy na přípravu

Mladí psi jsou velmi zvědaví a intenzivně zkoumají své okolí – nejen nosem, ale často i zuby. Zejména v prvních měsících života rády zkoušejí své možnosti a žvýkají jednoduše všechno, co jim přijde do cesty. Nabídněte jim proto dostatek alternativních aktivit a podniknout následující kroky, díky kterým bude váš byt proti nechtěným nehodám chráněný:

Štěně v bezpečném bytě

Mnoha rizikům můžete v domácnosti předcházet bez větší námahy. Nezapomeňte, že pes v bytě znamená zodpovědnost a všímejte si následujících nástrah:

 1. Zajistěte všechny kabely a zásuvky: Kabely by měly být v ideálním případě vedeny mimo dosah za nábytkem nebo ukryté v elektrikářských trubkách. Zásuvky ve výšce psa zajistěte dětskými zámky. Odstraňte z cesty volně ležící kabely.

 2. Blokování oken a příkrých schodů: Schodišťová branka může zabránit tomu, aby se vaše štěně nezranilo na schodech. Dbejte také na to, aby se pes nemohl dostat k otevřeným oknům.

 3. Léky a čisticí prostředky skladujte na vyšších policích nebo ve skříňkách, kde na ně pes nedosáhne.

 4. Když je pes poblíž, dbejte zvýšené opatrnosti v blízkosti zdrojů tepla,jako jsou trouby, varné desky, žehličky nebo hořící svíčky.

 5. Vyvarujte se jedovatým rostlinám, popř. je dejte pryč z dosahu psa.

Tip

Ačkoli psi obecně nejsou býložravci, občas se stane, že se do rostliny zakousnou, a to například během hry. V ideálním případě se úplně vyhněte nákupu jedovatých rostlin, popř. je dejte pryč z dosahu psa, aby se k nim nedostal. Mezi jedovaté rostliny, které by psům mohly uškodit se řadí například cyklámen, amarylis, azalka, chryzantéma, difenbachie, toulitka, kaučukovník, hortenzie, filodendron a oleandr.

Bezpečná zahrada pro psa

Pokud má štěně přístup na zahradu, popř. dvorek, učiňte k zabezpečení následující kroky:

 • Bezpečné zahradní jezírko a bazén. Přestože většina psů začne ve vodě automaticky plavat, mohou mít potíže se dostat z bazénů/jezírek se strmými stěnami. Ubezpečte se, že se pes má jak dostat ven na sucho.

 • Pesticidy, hnojiva a zahradní nářadí skladujte na bezpečném místě, kam se váš pes nedostane.

 • Ujistěte se, že na zahradě není díra v plotě a pravidelně kontrolujte, jestli je dostatečně stabilní. Zejména u plemen se silným loveckým instinktem nebo u bázlivých psů jinak hrozí, že by v určitých situacích mohli utéct.

Chov psů a péče o ně: Na co dávat pozor?

Ať už jste na služební cestě, nebo nečekaně potřebujete pohlídat psa, pes v bytě sám být nemůže, a proto je dobré mít v záloze alternativní plán. Myslete proto při pořizování na spolehlivého člověka, který se v případě potřeby o vašeho psa postará:

 • Krátkodobé řešení v podobě přátel a rodiny: Pokud se jedná o hlídání v době vaší nepřítomnosti, jsou většinou známí a rodina první, koho majitelé psů v případě potřeby oslovují. Před koupí psa se ujistěte, že se na ně v době vaší nepřítomnosti můžete opravdu spolehnout a nikomu v rodině pes v bytě nebude vadit.

 • Profesionální péče o psy: Někdy se může stát, že budete potřebovat péči o psa mimo okruh vaší rodiny, popř. přátel. V takových případech se můžete obrátit na profesionální hlídání psa nebo chovatelskou stanici. V mnoha velkých městech dokonce existují takzvané „psí školky“, kde se o vašeho psa postarají v jakýkoli den.

Tip

Při hledání správné psí školky pro svého čtyřnohého přítele byste měli vzít v úvahu povahu svého psa. Nervózní nebo úzkostná zvířata se mohou cítit lépe s hlídačem, který se stará o menší skupiny, zatímco společenští psi mohou být šťastnější, když se budou moct vydovádět se svými vrstevníky ve větší skupině v chovatelské stanici.

Závěr: Máme nové štěně v bytě!

Před nastěhováním psa je třeba zohlednit některé organizační záležitosti. Existuje několik aspektů, které byste měli před pořízením psa zvážit a naplánovat, a to od přihlášení psa, poplatku za psy až po počáteční vybavení a péči. Předem se informujte o předpisech platných ve vašem městě nebo obci a o případných mimořádnostech týkajících se individuálních plemen. Po zohlednění zmíněných rad již tak nebude nic stát v cestě k úspěšnému začátku života se čtyřnohým kamarádem.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdroje

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/#:~:text=Zobrazit%20odpov%C4%9B%C4%8F%20%CB%85-,Od%201.,moment%20p%C5%99echodu%20b%C3%BDt%20ji%C5%BE%20ozna%C4%8Dena

 (citováno 07.09.2022)

https://www.fajnpojisteni.cz/pojisteni-odpovednosti-pes/

(citováno 07.09.2022)

https://www.novinky.cz/clanek/finance-financni-poradna-co-delat-kdyz-pronajimateli-vadi-v-byte-vas-pes-40025785

(citováno 07.09.2022)

Zdroje obrázků

iStock.com/South_agency

iStock.com/sturti

iStock.com/shironosov

iStock.com/AleksandarNakic

iStock.com/simonbradfield

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.