PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A POHYBLIVÉHO OBSAHU

#yesCA/#yesCLOCKHOUSE

Odpovědí na naši žádost o svolení s použitím Vaší fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu s #yesCA/#yesCLOCKHOUSE souhlasíte s následujícím:

UŽÍVACÍ PRÁVA

Tímto nám, společnosti C&A Mode GmbH & Co.KG (dále jen "C&A"), udělujete celosvětovou, podlicencovatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci k použití Vaší fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu, který jste označili hashtagem #yesCA/#yesCLOCKHOUSE.

Toto svolení zahrnuje právo C&A - podle jejího vlastního uvážení - používat, upravovat, rozmnožovat, distribuovat, pozměňovat, kopírovat a sdělovat/předávat fotografii(e) a/nebo pohyblivý obsah pro vlastní marketingové a/nebo reklamní účely v internetovém obchodě C&A, v e-mailech a na kanálech sociálních médií a v placených sociálních médiích C&A, v obchodních letácích/materiálech, u jiných prodejců, se kterými C&A spolupracuje (např. Zalando nebo Amazon), a v dalších komunikacích se zákazníky prováděných C&A, jejími spřízněnými osobami nebo partnery.

Potvrzujete, že souhlasíte s tím, že za použití Vaší fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu nepřísluší žádná odměna/kompenzace.

ZÁRUKY

Použití Vaší fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu námi vyžaduje, abyste byli oprávněni převést na nás příslušná práva k použití. V souladu s tím nám zaručujete následující:

1. je Vám 16 let nebo více, a

2. vlastníte veškerá práva k Vaší fotografii (fotografiím) a pohyblivému obsahu,

3. máte svolení od všech osob, které se objevují na Vaší fotografii (fotografiích) a pohyblivém obsahu, k udělení práv uvedených v tomto dokumentu,

4. použití Vaší fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu neporušuje práva žádné třetí strany ani žádný právní předpis,

5. přečetli jste si naše smluvní podmínky a souhlasíte s nimi.

Zavazujete se, že C&A odškodníte za všechny nároky a požadavky uplatněné vůči C&A v důsledku porušení práv třetích stran použitím Vaší fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu. Tímto osvobozujete od, zprošťujete a zavazujete se, že C&A a všechny osoby jednající jejím jménem zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, požadavky a závazky v souvislosti s použitím fotografie (fotografií) a/nebo pohyblivého obsahu.

ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ

Vaše svolení platí až do odvolání, a to i v případě, že z fotografie(í) a/nebo pohyblivého obsahu odstraníte hashtag #yesCA/#yesCLOCKHOUSE.

Pokud si již nepřejete, abychom v budoucnu používali Vaše fotografie a/nebo pohyblivý obsah, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese DataProtectionOnline@canda.com a my zajistíme, aby byly fotografie a/nebo pohyblivý obsah odebrány a odstraněny.

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

C&A respektuje Vaše soukromí a velmi vážně dbá na bezpečnost vašich osobních údajů. "Osobními údaji" se rozumí všechny informace, které lze použít k identifikaci Vás jako fyzické osoby, tj. jméno, kontaktní údaje, fotografie a/nebo pohyblivý obsah.

Účel použití

Vaše fotografie a/nebo pohyblivý obsah budou použity pro marketingové účely a pro informování o aktivitách C&A. Vaše fotografie a pohyblivý obsah budou veřejně sdíleny, aby zájemcům ukázaly styly, vzhled („looks“) a módní inspirace C&A.

Rozsah použití

Vaše fotografie a/nebo pohyblivý obsah budou zveřejněny na našich sociálních médiích a dalších propagačních kanálech a/nebo na našich webových stránkách.

Příjemci

Osobní údaje jsou zpřístupněny veřejnosti na internetu a zveřejněny na kanálech sociálních médií.

Osobní údaje nebudou předávány příjemcům, kteří je používají pro své vlastní účely. V případě kanálů sociálních médií však může být příslušné službě sociálních médií uděleno právo zveřejněné údaje používat.

Kromě toho může C&A sdílet vaše osobní údaje také se zaměstnanci jiných subjektů skupiny C&A za účelem splnění zamýšleného účelu zpracování. V žádném případě však nebudou Vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor (včetně Švýcarska).

Vezměte, prosím, na vědomí, že označením Vašeho obrázku nebo videa hashtagem dobrovolně sdílíte obsah a další osobní údaje s Instagramem nebo jinými platformami sociálních médií. Tento vztah je mimo kontrolu C&A a je záležitostí mezi Vámi a poskytovatelem služeb sociálních médií.

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu Vaše údaje nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nevyměňujeme se třetími stranami.

Právní úprava

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uchování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou dále potřebné k dosažení účelu použití. Takovým případem je případ, kdy Vaše fotografie a/nebo pohyblivý obsah již nejsou používány pro reklamní účely. Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději po 24 měsících.

Další informace o ochraně údajů a Vašich právech jako subjektu údajů naleznete zde.

PaypalPPLDobírka