C&A Udržitelnost

Trvalá udržitelnost

Naše vize: Udělat udržitelnou módu běžnou

Společnost C&A působí na trhu již 177 let. Po celou tu dobu se snažila nabízet kvalitní a cenově dostupné oblečení co největšímu počtu zákazníků. Jsme přesvědčeni, že každý může den co den dobře vypadat a zároveň se dobře cítit, aniž by se snižovala kvalita života těch, kteří pro nás oblečení vyrábějí, a ničila se planeta, z jejíchž zdrojů bereme suroviny. Proto významně investujeme do udržitelnosti. Je to součást naší identity. Denně naše prodejny navštíví 2 miliony zákazníků, máme téměř 60 000 zaměstnanců a naše produkty vyrábí více než 1 milion pracovníků našich dodavatelů. Chápeme, jak významný je náš vliv, a že je naší povinností využít ho k dobré věci.Věnujte trochu času tomu, abyste se blíže seznámili s naší vizí udržitelnosti, s našimi iniciativami a závazky v této oblasti.

C&A Cirkulární móda

Cirkulární móda

Udržitelnost znamená přehodnotit, jak navrhujeme naše produkty pro jejich další život. Chceme se vydat směrem oděvního průmyslu, který využívá a opětovně používá bezpečné materiály, chrání ekosystém a poskytuje lidem důstojnou práci. Věříme v “cirkulární módu”. Naše vize je jít směrem obnovitelné oběhové ekonomiky, kde se při tvorbě nebo likvidaci našeho oblečení ničím neplýtvá. Jsme společníky “Fashion for Good” a chceme toto úsilí přenést do života.

Byli jsme prvním prodejcem módního oblečení na světě, který vyrábí a prodává certifikované oblečení ZLATÉ úrovně Cradle-to-Cradle®, které je vyrobeno ze 100% organické bavlny, vyrobeno z bezpečných a biologicky odbouratelných materialů a chemikálií a je vyrobeno společensky a přírodně zodpovědným způsobem. Pokud Vás zajímají naše výrobky “Cradle-to-Cradle”, prosím, více informací naleznete zde.

Přechod na plně cirkulární oděvní průmysl je výzvou a vyžaduje čas a komplexní systémový přístup. Důležitými kroky na této cestě je vývoj efektivního třídícího a výběrového systému napříč zeměkoulí, podpora inovativních začátků, vývoj nových oběhových technologií a použití recyklovaných materiálů v našem oblečení.        

Naše udržitelná práce

Naše udržitelná práce se zaměřuje na oblasti, které jsou nejdůležitější pro náš obchod a kde můžeme mít největší dopad – naše výrobky, náš dodavatelský řetězec a život lidí. Tyto tři pilíře naší strategie jsou podporovány konkrétními cíli obnovitelnosti zdrojů 2020 tak, aby pokrok pokračoval.

Výrobky z udržitelných zdrojů

Výrobky z udržitelných zdrojů

Naše oblečení je vyráběno ze širokého spektra přírodních materiálů, včetně přírodních vláken jako bavlna, prachové peří, len nebo vlna, stejně tak jako ze syntetických vláken jako polyester nebo lidmi vyráběná celulóza – viskóza. Zabezpečit, že tyto výrobky budou z více udržitelných zdrojů znamená, že suroviny se pěstují  a materiály se vyrábí způsobem, který využívá méně přírodních zdrojů, respektuje přírodu a lidi a zabezpečuje blaho pro zvířata v celém dodavatelském řetězci.

V roce 2017 nás Textile Exchange jmenovala popáté celosvětově největším kupujícím certifikované organické bavlny. V roce 2015 jsme se přidali k iniciative Better Cotton Initiative (BCI) a pomohli objevit Organic Cotton Accelerator, abychom pomohli vytvořit prosperující, stabilní trh pro organickou a více udržitelnou bavlnu, která prospěje všem.       
Dnes **)  je již více než 70% bavlny z našich zdrojů certifikováno jako organická bavlna nebo pěstováno jako lepší bavlna. O naší organické bavlně nebo bio bavlně čtěte víc zde.  Naším cílem je, aby v roce 2020 bylo 100% naší bavlny udržitelnější a 67% z veškerých našich surovin pocházelo z udržitelných zdrojů.

Zdraví a bezpečnost našich zákazníků a potěšení z našich výrobků je velice důležité. Tvrdě pracujeme, abychom zajistili kvalitu a bezpečnost výrobků s cílem splnit nebo překročit naše výrobní standardy, zákonné požadavky a očekávání našich zákazníků. Také spolupracujeme s ostatními v našem průmyslu, abychom zvýšili standardy napříč oděvním sektorem.

 **) únor 2018

Blaho pro zvířata

C&A má dlouhodobý závazek ve zvyšování standardů v oblasti blaha zvířat. Věříme, že zvířata mají být opatrována s péčí, respektem a důstojností tak, jak je to definováno v aspektech Pěti svobod. 

V posledních 10 letech jsme poctivě pracovali, abychom podporovali blaho zvířat. Již před několika lety jsme zakázali kožešinu a angorskou vlnu a dnes prodáváme jenom 100% prachové peří s certifikátem RDS. Náš přístup k blahu zvířat spojil naši práci a podtrhnul náš velký závazek - jak jednat se zvířaty v našem dodavatelském řetězci.

Udržitelná dodávka

Udržitelná dodávka

Náš dodavatelský řetězec zahrnuje více než 1 milion lidí, zaměstnaných u 788 světových dodavatelů, kteří provozují více než 2400 výrobních celků v různých krajinách a kulturách. Zaměřujeme se na dvě základní oblasti: zabezpečit, že lidé, kteří vyrábějí naše oblečení, jsou opatrní, jednají poctivě a důstojně, a že pečujeme a podporujeme čisté životní prostředí, abychom tak podpořili zdravé komunity.

Být transparentní je klíčem: Potřebujeme vytvořit dohledatelnost a zodpovědnost napříč oděvními závody dodavatelských řetězců. Zveřejnili jsme všechny naše dodavatelské závody prvního a druhého stupně ***) na celém světě, a propagovali jsme kulturu transparentnosti, integrity a zodpovědnosti. Jsme otevření a čestní, když říkáme, jak se naše výrobky vyrábí, odkud pocházejí naše materiály a kdo je vyrábí. Zavázali jsme se k Transparency Pledge.   

***)vysvětlivka: kromě výjimky bot v Evropě

Práce s našimi dodavateli s cílem vylepšit podmínky od základu

Co očekáváme od našich dodavatelů je jasný rozvrh a komunikace skrze náš Supplier Code of Conduct a Supporting Guidelines. a ověřené pravidelné používání auditů naším kolektivem udržitelného dodavatelského řetězce, zahrnujícího více než 100 auditorů po celém světě. Definovali jsme jasný seznam otázek s nulovou tolerancií chybovosti.    
C&A kolektiv udržitelného dodavatelského řetězce audituje výrobní jednotky a podporuje je na jejich cestě stálého zlepšování.

Věříme, že bezpečné a slušné pracovní podmínky by měly být normou pro všechny pracovníky v oděvním průmyslu, nejenom pro ty, kteří pracují v našich dodavatelských závodech. To je důvod, proč používáme náš vliv na budování objemu napříč dodavatelským řetězcem. Usilujeme, aby se dobré návyky staly běžnými a snažíme se sbližovat s ostatními značkami a vytvářet multiúčastnické iniciativy.   

Pokračujeme ve vyhledávání a vymýcení praktik jako nadměrný přesčas, neodhalená subdodávka a omezení svobody sdružení. Stanovili jsme 4 prioritní úkoly, které významně ovlivňují pracovní podmínky v našem dodavatelském řetězci: budování a rozvoj bezpečnosti, svoboda sdružení, neodhalená výroba a kompenzace pracovních hodin.

Přijali jsme dlouhodobé strategie pro každý z těchto úkolů a uzavřeli spolupráci s ostatními vedoucími organizacemi a NGO k provedení změn napříč průmyslem, jako například Action, Collaboration, Transformation (ACT), Bangladesh Accord for Fire and Building Safety., a Oděvní koalice udržitelnosti. Pravidelně spolupracujeme s organizacemi jako například Human Rights Watch, Dutch Textile Covenant, German Textilbündnis, Ethical Trading Initiative (ETI). a několik dalších.

Udržitelné životy

Udržitelné životy

C&A je celosvětová maloobchodní módní společnost, která každý den ovlivňuje životy téměř 600.000 zaměstnanců, 1 milionu pracovníků našich dodavatelů a 3 milionu zákazníků. Co děláme – a způsob jakým to děláme – má významný dopad  na různé skupiny lidí. Zaměřujeme se na posílení komunit, propagaci pozitivních činností a podporu místních komunit.

Usilujeme o to, aby naši zaměstnanci byli v našich obchodech velvyslanci udržitelnosti a umožnili našim zákazníkům provádět udržitelnější akce . S naší vlajkovou lodí – kampaní závazku zaměstanců – “Inspirující ženy” jsme zjistili, že ženy jsou hybnou sílou oděvního průmyslu a naší značky: 80% našich zaměstnanců jsou ženy a přibližně stejné procento žen tvoří i pracovníci v našem dodavatelském řetězci a zákazníci, kteří nakupují u nás.        


Provádíme studie pohledu zákazníků, abychom lépe pochopili motivaci zákazníků, jejich dojmy a preference týkající se udržitelnosti. Odstartovali jsme také kampaně na naše výrobky vyrobené z více udržitelných materiálů jako například organická bavlna nebo naše více uržitelná produktová linie v kolekci #wearthechange.

Vytvářet módu s pozitivním dopadem nekončí našimi zaměstnanci a zákazníky. Rozširuje se to také do komunit, kde žijí kolegové z C&A, zákazníci a výrobci oblečení. Budeme pečovat o více udržitelný život v těchto komunitách skrze bezpečnost, poctivost, houževnatou a inspirativní práci v prostředí, kde se každý cítí být zapojen a schopen konat.

Naši zákazníci by neměli být nuceni vybírat si mezi vypadat dobře, cítit se dobře a dělat správné věci. Zaslouží si skvělou módu, která je dobrá i pro lidi, kteří ji tvoří a je dobrá také pro životní prostředí. Nemělo by být potřebné se rozhodovat nebo dělat kompromisy a zákazníky to nemůže stát žádné dodatečné náklady. Udržitelnost se musí stát novým standardem.