C&A Udržitelnost

Trvalá udržitelnost

PROSPÍVÁME LIDEM I PLANETĚ

Naše průmyslová výroba se musí zásadně změnit, přičemž tato změna začíná u nás.

Společnost C&A má jasný cíl: Chceme vás inspirovat k tomu, abyste každý den dobře vypadali, dobře se cítili a pěkně se chovali k ostatním. Chceme našim spotřebitelům nabízet kvalitní, cenově dostupné a stylové oblečení, vyráběné udržitelnějším způsobem.

Věříme, že podnikání může být prostředkem k něčemu pozitivnímu. Udržitelnost proto hraje v našem One C&A Growth Plan důležitou roli. Abychom přispěli k pozitivnímu vývoji a omezili negativní dopady, prosazujeme komplexní strategii udržitelnosti, v rámci níž jsme si jasně definovali ekologické a sociální cíle. Abychom těchto cílů dosáhli, vytváříme také aliance, úzce spolupracujeme s partnery z oboru a se start-upy. Jsme přesvědčeni, že otevřený, transparentní a kooperativní způsob fungování přispěje k pozitivním změnám a pomůže našim zákazníkům činit informovanější rozhodnutí.

C&A Cirkulární móda

Naše strategie udržitelnosti

Naše tři strategické cíle udržitelnosti jsou Renew & Restore (obnovovat a opětovně vyrábět), Innovate & Lead (inovovat a vést) a Unite & Inspire (spojovat a inspirovat). Tyto cíle tvoří základ našich aktivit, jejichž účelem je minimalizovat dopad na životní prostředí, prosazovat udržitelnější materiály a cirkulární módu a zajistit důstojné pracovní podmínky a transparentnost.

Chcete se dozvědět více? Klikněte sem

C&A Cirkulární móda

Zprávy o udržitelnosti

Cílem našich zpráv o udržitelnosti je podpořit transparentnost našeho pokroku. Tím, že poskytujeme vhled do našich úspěchů i výzev, jasně ukazujeme, kde se nacházíme a kam chceme směřovat. Ve zprávách podrobně informujeme o ambiciózních cílech, o naší činnosti i o projektech a spolupráci s inovativními průmyslovými partnery a start-upy.

Chtěli byste se dozvědět více? Klikněte sem

C&A Cirkulární móda

Management udržitelnosti

Náš globální tým pro udržitelný rozvoj úzce spolupracuje s ostatními kolegy v rámci naší společnosti, aby dosáhl pokroku na úrovni značky C&A, přičemž respektuje odpovědnost týmů maloobchodního trhu za plány relevantní v lokálním měřítku.

Zde se dozvíte více

C&A Cirkulární móda

Náš seznam dodavatelů

Zavázali jsme se k vysoké úrovni transparentnosti a sledovatelnosti v našem dodavatelském řetězci. Během mnoha let jsme si s našimi dodavateli vytvořili vztahy založené na důvěře. Na tomto základě úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom zajistili, že naše výrobky dosahují požadované kvality a jsou vyrobené způsobem, který je v souladu s našimi ekologickými a pracovními standardy a osvědčenými postupy v daném oboru.

Naše zveřejněné informace o výrobnách našich dodavatelů se týkají všech aktivních továren na střih a šití, tiskařských a vyšívacích jednotek, prádelen a barvíren.

Více informací najdete zde