AL­GE­ME­NE VOOR­WAAR­DEN VOOR HET GE­BRUIK VAN FOTO'S EN BE­WE­GEN­DE IN­HOUD

#yesCA/#yesCLOCKHOUSE

Door te reageren op ons verzoek om je toestemming te vragen om je foto('s) en/of bewegende inhoud te gebruiken met #yesCA/#yesCLOCKHOUSE, ga je akkoord met het volgende:

GEBRUIKSRECHTEN

U verleent ons, C&A Mode GmbH & Co.KG (hierna te noemen "C&A"), hierbij een wereldwijde, sublicentieerbare, royalty vrije en niet-exclusieve licentie om uw foto('s) en/of bewegende inhoud die u heeft aangeduid met de #yesCA/#yesCLOCKHOUSE hashtag te gebruiken.

De toestemming omvat het recht van C&A om - naar eigen goeddunken - de foto('s) en/of bewegende inhoud te gebruiken, bewerken, reproduceren, verspreiden, wijzigen, kopiëren en communiceren voor eigen marketing- en/of reclamedoeleinden in de C&A online winkel, in e-mails en op de sociale mediakanalen van C&A en betaalde sociale media, winkelmateriaal, andere retailers waarmee C&A samenwerkt (bv. Zalando of Amazon) en andere communicatie met klanten die door C&A, haar gelieerde ondernemingen of partners wordt gevoerd.

U bevestigt dat u ermee instemt dat het gebruik van uw foto('s) en/of bewegende inhoud niet onderworpen is aan een vergoeding.

GARANTIES

Het gebruik van uw foto('s) en/of bewegende inhoud door ons vereist dat u gerechtigd bent de bijbehorende gebruiksrechten aan ons over te dragen. Dienovereenkomstig garandeert u ons het volgende:

1. U bent 16 jaar of ouder, en

2. U bezit alle rechten in en op uw foto('s) en bewegende inhoud,

3. U hebt toestemming van elke persoon (of personen) die op uw foto('s) en bewegende inhoud staat (staan) om de rechten hierin te verlenen,

4. Het gebruik van uw foto('s) en/of bewegende inhoud zal geen inbreuk maken op de rechten van derden of op enige wet

5. U hebt onze Algemene Voorwaarden gelezen en gaat ermee akkoord.

U verzekert dat u C&A vrijwaart van alle claims en eisen die tegen C&A worden ingediend als gevolg van een inbreuk op rechten van derden door het gebruik van uw foto('s) en/of bewegende inhoud. U vrijwaart C&A en iedere persoon die namens C&A optreedt van alle claims, eisen en aansprakelijkheden in verband met het gebruik van de foto('s) en/of bewegende inhoud.

VERWIJDERINGSVERZOEK

Uw toestemming is geldig tot nader order, zelfs indien u de hashtag #yesCA/#yesCLOCKHOUSE uit de foto('s) en/of bewegende inhoud verwijdert.

Als u niet langer wenst dat wij uw foto('s) en/of bewegende inhoud in de toekomst gebruiken, neem dan contact met ons op via e-mail op DataProtectionOnline@canda.com en wij zullen ervoor zorgen dat het gebruik van de foto('s) en/of bewegende inhoud wordt stopgezet en verwijderd.

PRVACY VERKLARING

C&A respecteert uw privacy en neemt het bewaken van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Onder "persoonlijke gegevens" verstaan wij alle informatie die kan worden gebruikt om u als natuurlijk persoon te identificeren, d.w.z. naam, contactgegevens, foto's en/of bewegende inhoud.

Doel van het gebruik

Uw foto('s) en/of bewegende inhoud zullen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en om informatie te geven over de activiteiten van C&A. Uw foto('s) en bewegende inhoud zullen publiekelijk gedeeld worden om geïnteresseerden C&A-stijlen, looks en mode-inspiraties te tonen.

Toepassingsgebied

Uw foto('s) en/of bewegende inhoud wordt gepubliceerd op onze sociale media en andere promotiekanalen en/of onze webpagina's.

Ontvangers

De persoonsgegevens worden op het internet ter beschikking gesteld van het publiek en bekendgemaakt in sociale mediakanalen.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers die de gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. In het geval van sociale mediakanalen kan de desbetreffende sociale mediadienst echter het recht worden verleend om de gepubliceerde gegevens te gebruiken.

Daarnaast kan C&A uw persoonlijke gegevens delen met medewerkers van andere entiteiten van de C&A groep om te voldoen aan het beoogde doel van de verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden echter in geen geval doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (incl. Zwitserland).

Let op, door uw foto(‘s) en/of bewegende inhoud te voorzien van een hashtag deelt u vrijwillig de inhoud en andere persoonlijke gegevens met Instagram of andere sociale mediaplatforms. Deze relatie valt buiten de controle van C&A en is een zaak tussen u en de aanbieder van de sociale mediadienst.

Behalve indien uitdrukkelijk hierin vermeld, zullen wij uw gegevens nooit doorgeven, verkopen of uitwisselen aan derden.

Wettelijke basis

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van het gebruik te bereiken. Dit is het geval als uw foto('s) en/of bewegende inhoud niet meer voor reclamedoeleinden wordt gebruikt. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk na 24 maanden gewist.

Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten als betrokkene vindt u hier.

Wist je al? Nieuwe members krijgen een 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in België, ofwel in online C&A-shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/be/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypalBancontactBpost C&A Filial