Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás nesmierne dôležitá. Vo všeobecnosti môžete našu webovú stránku navštívi bez toho, aby ste na nej zanechali svoje osobné údaje. Spracovanie Vašich údajov prebieha len v zákonnom rámci a tiež na základe Vášho súhlasu. S výnimkou zo zákona a na základe Vášho súhlasu plynúceho povolenia budeme na štatistické úèely a pre neustále zlepšovanie našej internetovej ponuky získava a používa iba anonymizované údaje, ktoré nevykazujú žiaden vzah ku konkrétnym osobám.

Naše webové servery vo svojich prihlasovacích súboroch (Server Log Files) automaticky ukladajú informácie, ktoré nám odovzdáva Váš prehliadač. Ide pritom o typ a verziu používaného internetového prehliadača, používaného operačného systému, predtým navštívenú stránku, IP adresu Vami používaného počítača a čas dopytu vyslaného na server. C&A nedokáže tieto údaje priradiť ku konkrétnym osobám. Nevykonávame ani prepojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov, údaje sa navyše po krátkej dobe automaticky vymažú. Takto získané údaje sú vyhodnocované výhradne štatisticky a nemožno ich spätne priradi k Vám. Slúžia na to, aby sme Vám i naïalej uľahčili prehliadanie si našich webových stránok.

Ďalej na našich internetových stránkach využívame i tzv. cookies.

Jedná sa pritom o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom poèítaèi a ktoré Váš prehliadaè ukladá za úèelom lepšej navigácie na našich stránkach. Väèšinu z nami používaných cookies tvoria tzv. „session cookies“, ktoré sa po ukonèení Vašej návštevy na našich stránkach automaticky zmažú. Odkladaniu súborov cookies vo Vašom poèítaèi môžete vo všeobecnosti zabráni príslušným nastavením svojho internetového prehliadaèa. V takomto prípade však môže dôjs k obmedzeniu možností navigácie na našich webových stránkach.

Na našich webových stránkach sú integrované interaktívne prvky (tzv. social plugins) rôznych internetových sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google+, Youtube alebo Pinterest). Umožňujú Vám dávať záložku na stránky a tieto záložky zdieľať s ostatnými účastníkmi internetových sociálnych sietí. Social plugins rozpoznáte na základe loga, ktoré si môžete pozrieť na webových stránkach internetových sociálnych sietí.

Ak na našej internetovej ponuke spustíte webovú stránku, ktorá tieto social plugins obsahuje, vytvorí sa priame spojenie so servermi týchto internetových sociálnych sietí a na Váš prehliadač bude odtiaľ sprostredkovaný pre Vás potom viditeľný obrázok tohto plugin-u spolu s funkciami, ktoré sú v ňom zadefinované, prehliadač ich potom začlení do znázornenia našej internetovej stránky. Pokiaľ ste k danému okamihu už svojím používateľským menom a heslom prihlásení na tejto internetovej sociálnej sieti, dôjde tam k prenosu informácie o tom, že navštevujete našu stránku, bude ju možné priradiť k Vášmu používateľskému účtu. Ak budete v interakcii so social plugins, to znamená, že napríklad budete zdieľať jednu z našich stránok alebo využijete funkcie siete Facebook "Páči sa mi" alebo „Zdieľať“, „Pin-it“ siete Pinterest či "Tweetuj to" siete Twitter, potom sa odkazom prepoja obsahy našich stránok s Vaším profilom na internetovej sociálnej sieti. Ak aj nie ste členom internetových sociálnych sietí alebo ste sa pred návštevou nášho obchodu z týchto sietí odhlásili, existuje napriek tomu možnosť, že bude sprostredkovaná a tam i uložená Vaša IP adresa.

Upozorňujeme Vás na to, že pre tieto odkazmi prepojené webové stránky iných prevádzkovateľov platia iné smernice o ochrane údajov a ustanovenia o zodpovednosti. Ukladanie a využívanie údajov, ktoré boli získané počas využívania týchto odkazmi prepojených stránok, prevádzkovateľom stránky môže prekračovať rámec uvedeného prehlásenia o ochrane údajov. Ďalšie spracovanie na pripojených internetových sociálnych sieťach, doby ukladania a účel ich využitia podliehajú rozhodnutiu týchto prevádzkovateľov. Bližšie informácie o použitých social plugins a upozornenia o ochrane údajov týchto prevádzkovateľov nájdete, ak kliknete na tento odkaz.

Zaštita podataka

Social Plugin Operator of the online social network Data protection declaration of the online social network
Facebook Like / Share Button Facebook, Inc., 1601 South California AvenuePalo Alto, CA 94304, USA http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter Tweet This Button Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA http://twitter.com/privacy
Pin-It Button Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA http://pinterest.com/about/privacy/
Google+ Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Youtube Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Please agree to our Terms & Conditions.