global.uvp.bar.1

Regulamin – C&A for you (C&A dla Ciebie)

„C&A  for you*”  Regulamin


* C&A dla Ciebie 


Ostatnio wprowadzono zmiany dnia: 31 lipca 2023 r. 
Obowiązuje od dnia: 31 lipca 2023 r. 


Poniżej znajdziesz warunki uczestnictwa w programie oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych.  
Niniejszy Regulamin może być co jakiś czas aktualizowany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian opublikujemy powiadomienie w sekcji „C&A for you” na stronie internetowej lub w aplikacji C&A albo wyślemy wiadomość na podany adres e-mail. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 30 dni. Zapoznaj się ze wszystkimi zmianami, a jeśli się z nimi nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z „C&A for you” lub usuń swoje konto C&A. W przypadku gdy po otrzymaniu powiadomienia o wprowadzeniu zmian nadal korzystasz z konta C&A, uznaje się, że akceptujesz zaktualizowany Regulamin. Nie dotyczy to sytuacji, w których jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawa. 
Wszystkie zakupy podlegają również odpowiednim Ogólnym Warunkom Sprzedaży Towarów obowiązującym w sklepie internetowym C&A lub w aplikacji C&A, a w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych – warunkom sprzedaży obowiązującym w danym kraju.

1. Rejestracja i zakres

1.1 "C&A for you” jest Ci udostępniany przez firmę C&A Mode GmbH & Co. KG we współpracy z lokalną spółką siostrzaną (zwaną dalej „C&A” lub „my” lub „nas”), C&A Mode GmbH & Co. KG jest spółką zarejestrowaną w Niemczech, z siedzibą przy Wanheimer Straße 70 40468 Düsseldorf, Niemcy.  
1.2 Aby korzystać z „C&A for you” musisz mieć ukończone 18 lat i mieszkać w Polsce. 
 Program jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych posiadających status konsumenta. 
1.3 Dane osobowe, które podajesz podczas rejestracji są niezbędne, aby zapewnić Ci możliwość uczestnictwa w „C&A for you” i są przechowywane w bezpieczny sposób. 
1.4 Wszystkie dane podane podczas rejestracji muszą być zgodne z prawdą.
1.5 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku o uczestnictwo w programie C&A w uzasadnionych przypadkach. 
1.6 Nie istnieje żaden tytuł prawny upoważniający do uczestnictwa w programie „C&A for you”.
1.7 Dozwolone jest posiadanie tylko jednego konta na osobę. Możemy odmówić utworzenia nowego konta, jeśli pod tym samym adresem e-mail jest już zarejestrowane konto. Możemy również łączyć lub zamykać zduplikowane konta.
1.8 Jeśli chcesz korzystać w sposób optymalny z programu „C&A for you”,  zalecamy włączenie plików cookie w przeglądarce internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez nas i podmioty trzecie w związku z „C&A for you”, zapoznaj się z polityką prywatności „C&A for you” 

2. Uczestnictwo i korzyści 

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i nie wymaga dokonania zakupu. Jeśli Twoja rejestracja w „C&A for you” przebiegła pomyślnie i wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas  spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz potwierdziłeś rejestrację, wyślemy Ci cyfrowy identyfikator uczestnika programu „C&A for you” na podany adres e-mail, i/lub wyświetlimy go w aplikacji C&A.
2.1 Aby skorzystać z przywilejów uczestnictwa w programie „C&A for you”, musisz przedstawić swój identyfikator uczestnika w sklepach C&A w Polsce i dokonywać zakupów ze swojego konta C&A w sklepie internetowym C&A właściwym dla danego kraju, poprzez stronę internetową lub aplikację C&A. Twoje konto i wynikające z niego korzyści nie mają zastosowania w przypadku innych kanałów sprzedaży lub partnerów sprzedających towary C&A. Kupony z kodem należy okazywać w momencie zakupu w sklepach C&A lub wprowadzać kody w przeznaczonym do tego polu w sklepie internetowym przed dokonaniem płatności. Żadnej ze zniżek nie można zastosować wstecznie do zakupu, który został już dokonany.
2.2 Poniższe korzyści wymagają subskrypcji naszych spersonalizowanych ofert i powiadomień pocztą elektroniczną i będą przekazywane za pośrednictwem adresu e-mail.
2.2.1 Bonus za rejestrację 
Po zakończeniu rejestracji otrzymasz jednorazowy kupon uprawniający do 10% zniżki. Kuponu można użyć podczas zakupów w sklepie internetowym C&A lub w sklepach stacjonarnych C&A w Polsce, podając swój identyfikator członkowski „C&A for you”. Kupon jest ważny przez 30 dni od daty jego otrzymania. Nie obowiązuje minimalna wartość zakupu. Kuponu nie można wykorzystać przy zakupie towarów już przecenionych, w połączeniu z innymi promocjami lub kuponami ani do zakupu kart podarunkowych lub kuponów. Z przyczyn technicznych dostępne są dwa różne kody, jeden do wykorzystania w sklepach C&A w Polsce i drugi do wykorzystania w sklepie internetowym C&A, jednak możesz wykorzystać tylko jeden z nich.
2.2.2 Bonus urodzinowy Uczestnicy, którzy podali nam swoją datę urodzenia mogą w dniu urodzin otrzymać prezent.
2.2.3 Oferty specjalne dla uczestników. Raz na jakiś czas będziesz otrzymywać od nas oferty specjalne.
2.2.4 Dodatkowy rabat dla uczestników podczas WYPRZEDAŻY.  Podczas naszej ogólnej wyprzedaży w sklepie internetowym C&A oraz w sklepach C&A w Polsce, możesz otrzymać dodatkowy rabat.
2.3 Wszystkie korzyści, a w szczególności te wymienione powyżej (Bonus urodzinowy, Specjalne oferty członkowskie i Dodatkowy rabat członkowski podczas wyprzedaży) zostaną opisane bardziej szczegółowo w komunikacji e-mailowej, a ich realizacja może podlegać dodatkowym warunkom. Mogą one obejmować między innymi, ale nie tylko: ograniczenie czasowe lub ilościowe oferty, ograniczenie dotyczące określonych produktów lub grup produktów, minimalną wartość zakupu, wartość procentową lub stałą kwotę lub liczbę zakupionych produktów itp.
2.4 Benefitów przyznanych w ramach programu „C&A for you” nie można wymienić na gotówkę ani na podobne środki płatnicze, takie jak karty podarunkowe.
2.5 W przypadku zwrotu towarów zakupionych ze zniżką, zniżka nie zostanie przywrócona ani proporcjonalnie, ani w całości.
2.6 Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do dystrybucji benefitów wśród naszych klientów, anulowania, zmiany lub dodania innych benefitów lub warunków w dowolnym momencie. W związku z tym jesteś zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bycia na bieżąco z jego aktualizacjami.

 3. Korzystanie z programu „C&A for you

 3.1 Hasło należy zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na jego koncie. 
3.2 Użytkownik nie może wykorzystywać uczestnictwa w programie „C&A for you”, konta C&A, identyfikatora uczestnika ani korzyści przyznanych mu jako klientowi „C&A for you” poprzez
  3.2.1 przekazywanie, publikowanie ani udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób,
  3.2.2 wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub udostępnianie innym osobom do takich celów,
  3.2.3 przekazywanie, wymienianie lub sprzedawanie wyłącznych ofert lub benefitów z programu „C&A for you”.
  3.2.4 Nawet jednorazowa próba tego rodzaju narusza warunki uczestnictwa. 
3.3 Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich przypadków nieuprawnionego użycia hasła lub konta C&A lub wszelkich innych naruszeń bezpieczeństwa do Działu Obsługi Klienta.
3.4 Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych na swoim koncie C&A.
3.5 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, naruszenia warunków użytkowania lub jeśli istnieją przesłanki wskazujące na niewłaściwe użytkowanie, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia danego konta „C&A for you”, tymczasowego zablokowania go lub pozbawienia użytkownika korzyści i możliwości utworzenia nowego konta „C&A for you”.

4. Rezygnacja

Możesz zakończyć swój udział w programie „C&A for you” w dowolnym momencie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, usuwając swoje konto klienta. C&A może wypowiedzieć umowę bez podania istotnej przyczyny z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Nie ma to wpływu na prawo stron do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z istotnej przyczyny. 

5. Ograniczenie odpowiedzialności C&A nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie systemu lub zakłócenia w funkcjonowaniu programu lojalnościowego „C&A for you” w sklepie internetowym C&A, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych C&A w Polsce, ani za ich skutki.​ Ponadto C&A nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z zawieszenia, modyfikacji lub likwidacji programu lojalnościowego „C&A for you” z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć zgodnie z przepisami prawa.

6. Obowiązujące prawo, rozstrzyganie sporów, klauzula rozdzielności

6.1 Niniejsze Warunki uczestnictwa podlegają polskiemu prawu bez względu na przepisy kolizyjne i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeśli jednak jesteś rezydentem kraju innego niż Polska, niniejsze Warunki uczestnictwa mogą podlegać obowiązującym w tym kraju przepisom o ochronie konsumentów, które mogą dawać Ci dodatkowe prawa. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszych Warunków uczestnictwa lub związane z Twoim uczestnictwem w programie „C&A for you" będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Polsce, chyba że obowiązujące przepisy prawa w danym kraju stanowią inaczej.
6.2 Masz prawo zażądać rozstrzygnięcia swojego sporu na internetowej platformie rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnej pod następującym adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Należy jednak pamiętać, że C&A Mode GmbH & Co. KG nie wyraża chęci ani nie jest zobowiązana do udziału w procedurze za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów oferowanej przez Komisję Europejską. 
6.3 Nieważność lub niewykonalność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie przez strony zastąpione postanowieniem ważnym lub wykonalnym.

7. Obsługa klienta 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu „C&A for you” możesz skontaktować się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].