Cieľ a hodnoty

Naše Hodnoty

At C&A we inspire you every day to look, feel and do good.
We care for people & planet
We care for our people & planet

Staráme sa o ľudí a planétu: Naším cieľom je vytvárať módu s pozitívnym vplyvom a umožniť spotrebiteľom robiť udržateľnejšie rozhodnutia. Zároveň sa snažíme priamo a nepriamo zlepšovať životy ľudí pracujúcich pre C&A. 

We are consumer-obsessed
We are consumer-obsessed

Sme posadnutí spotrebiteľmi: Máme vášeň pre módu a spotrebiteľov. Sme motivovaní dodávaťnajlepšie produkty a zážitok z nakupovania každý deň.

We keep it simple
We keep it simple

Uprednostňujeme jednoduchosť: žijeme a dýchame jednoduchosťou. Naše vzájomné vzťahy a vzťahy so spotrebiteľmi a externými partnermi udržiavame jednoduché a priame. Kľúčom je snaha o jednoduchosť v našich každodenných úlohách a inteligentné a nákladovo uvedomelé rozhodnutia. 

We love togetherness
We love togetherness

Milujeme súdržnosť: Pracujeme ako tím, usilujeme sa o spoločný cieľ, zjednocujeme sa ako ONE C&A. Naše rozmanité zázemie a kompetencie nám pomáhajú čeliť výzvam a nájsť inovatívne riešenia. 

We are forward thinking & acting
We are forward thinking & acting

Myslíme & koname s ohľadom na budúcnosť: Robiť chyby je súčasťou nášho každodenného života v práci a doma. Učenie sa od nich nás robí múdrejšími a rýchlejšími. Byť stále sa učiacou komunitou nám pomáha rozvíjať naše podnikanie a inovovať priemysel.