Impresum

Naziv družbe: C&A Moda d.o.o. 
Sedež družbe: Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana 
Podjetje je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, številka vložka 1/34242/00, Registrska številka 1593838000 
Davčna številka: SI65052145 
Osnovni kapital: 1.000.000,00 EUR 
Telefonska številka: 00386 1 586 3371