Informacje o naszej firmie

C&A Polska Sp. zo.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego, numer KRS 0000043996
NIP 5213115936
Kapitał zakładowy: 220 560 928 PLN
BDO number 000032817