Cíl a hodnoty

Naše Hodnoty

At C&A we inspire you every day to look, feel and do good.
We care for people & planet
We care for our people & planet

STARÁME SE O LIDI & PLANETU: Naším cílem je vytvářet  módu s pozitivním dopadem  a umožnit  spotřebitelům činit udržitelnější  rozhodnutí. Zároveň se snažíme přímo i nepřímo zlepšovat životy lidí pracujících pro C&A.

We are consumer obsessed
We are consumer-obsessed

Jsme Posedlí Spotřebiteli: Máme vášeň pro módu a pro  spotřebitele. Jsme motivováni k tomu, abychom každý den dodávali ty nejlepší produkty  a  nákupní  zážitek.

We keep it simple
We keep it simple

Preferujeme jednoduchost: žijeme a dýcháme jednoduchostí. Udržujeme naše vzájemné vztahy i vztahy se  spotřebiteli a externími partnery jednoduché a přímé. Snaha o  jednoduchost v našich každodenních úkolech a vytváření  inteligentních a nákladově uvědomělých rozhodnutí  jsou  klíčové.

We love togetherness
We love togetherness

Milujeme soudržnost: Rádi pracujeme jako tým, usilujeme o společný cíl, spojujeme se jako ONE C&A. Naše různé zázemí a kompetence nám pomáhají čelit výzvám a nacházet inovativní řešení.

We are forward thinking & acting
We are forward thinking & acting

Myslíme & jednáme s ohledem na budoucnost: Dělat chyby je součástí našeho každodenního života v práci i doma. Poučení se z nich nás činí  chytřejšími a rychlejšími. Být neustále se učící komunitou nám pomáhá rozvíjet naše podnikání a  inovovat  průmysl.