C&A komt metpubliceert duurzaamheidsverslag en bevestigt traject om ambitieuze duurzaamheidsdoelen van Duurzaamheidsstrategietegen 2028 te bereiken

Düsseldorf, 26 september 2023 - C&A communiceert vandaag zijn nieuwe duurzaamheidsverslag waarin de belangrijkste punten worden belicht die de retailer in 2022 heeft bereikt. In een tijdperkgekenmerkt door complexe ecologische en sociale uitdagingen, blijft C&A zich inzetten voor zijn ambitieuze 2028 Global Sustainability Strategy.

In het nieuwe rapport deelt C&A de genomen maatregelen en de stappen die gezet zijn. Samengevat benadrukken volgende hoogtepunten de inzet van de retailer:

  • De CO2-uitstoot daalde met bijna 32% ten opzichte van de baseline van 2018.

  • 78% van de belangrijkste grondstoffen werd duurzamer ingekocht.

  • 87% van de fabrieken voerde een geverifieerd SLCP-assessment uit, tegenover 46% in 2021.

  • Uitbreiding van proefproject voor tweedehandsverkoop in Duitsland en lancering van denim gemaakt van 100% gerecycleerde katoen.

“Bij C&A is onze doelstelling duidelijk: we inspireren je elke dag om er goed uit te zien, je goed te voelen en te doen wat goed is. Onze ambitieuze 2028 Global Sustainability Strategy speelt een grote rol in de garantie dat we op koers blijven voor een duurzamere toekomst. Ons 2022 Duurzaamheidsverslag deelt zowel onze successen als onze uitdagingen: wat centraal staat is transparantie, samenwerking en de bereidheid om de industrie te inspireren en onze klanten de mogelijkheid geven om te doen wat goed is", zegt CEO Giny Boer

Navigeren doorheen milieu-uitdagingen

De mode-industrie ligt niet op koers om haar klimaatdoelstellingen te halen en er is meer vooruitgang nodig om de uitstoot in de supply chain van kleding te verminderen. In 2022 heeft C&A zijn broeikasgasemissies met bijna 32% verminderd ten opzichte van de baseline. Toen C&A zijn eigen wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstelling evalueerde, besloot het zijn ambitie te verhogen, in de overtuiging dat het verder verminderen van de impact op het milieu binnen zijn supply chain en binnen de eigen activiteiten van cruciaal belang is.

Belangrijke duurzaamheidsinitiatieven

C&A onderzoekt duurzamere materialen, circulaire mode en het bestrijden van plasticvervuiling. Een van de manieren om dit te bereiken is door samen te werken met start-ups en partners om de beschikbaarheid van innovatieve ‘next-gen’ materialen te vergroten en recycling te bevorderen. In 2022 werd 78% van de hoofdmaterialen van C&A (katoen, polyester en kunstmatige cellulosevezels) duurzamer ingekocht, met als doel 100% in 2028.

C&A zet zich in voor de circulaire economie en de principes daarvan.Concreet, de integratie van gerecycleerde materialen, aanpassing van het productontwerp en testen en opschalen van levensvatbare circulaire bedrijfsmodellen zoals tweedehandswinkels. In 2022 voldeed 11% van alle C&A-producten aan deze principes, wat de weg vrijmaakt voor een beoogde 70% in 2028. Een belangrijke stap op het gebied van circulariteit is de samenwerkingspiloot met de start-up traceless die biologisch afbreekbare materialen gebruikt voor kledinghangers. Op termijn zal deze samenwerking opgeschaald worden binnen de gehele C&A-werking

Samenwerken met werknemers en klanten

C&A zet zich in voor het welzijn en de veiligheid van allewerknemers in de supply chain en is erop gebrand klanten bewuste keuzes te laten maken. Maar liefst 87% van de fabrieken van de leveranciers onderging in 2022 een geverifieerd assessment in het kader van het Social & Labor Convergence Program, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor (46%). Bovendien heeft C&A in 2022 een nieuw Mensenrechten- en gelijkheidsbeleid aangenomen als overkoepelende richtlijn voor deze onderling nauw samenhangende onderwerpen.

Om het ambitieuze duurzaamheidstraject van C&A te volgen en voor meer details en inzichten over de genomen maatregelen kunt u hier terecht voor C&A’s Sustainability Report 2022.

-- EINDE BERICHT --

Over C&A Europe

Met meer dan 1.300 winkels in 17 Europese landen en meer dan 27.000 werknemers is C&A een van de grootste moderetailers van Europa. Elke dag heet C&A miljoenen bezoekers welkom in zijn winkels in Europa en in zijn online shop. C&A biedt kwalitatief hoogwaardige mode die lang meegaat, tegen betaalbare prijzen en voor iedereen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Perscontact:

Betty Kieß, hoofd communicatie (CCO)

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:

Flavia Ballve, hoofd externe betrekkingen

press@canda.com

C&A Europe I Wanheimer Straße 70 I 40468 Düsseldorf

Volg ons