Statement over loonprotesten in Bangladesh

C&A, de partnermerken en ACT (Association for Contract Textiles) begrijpen dat we onze steun voor hogere minimumlonen in Bangladesh beter moeten communiceren. Daarom hebben we een 3e publieke verklaring geschreven en gepubliceerd op de website van ACT.

C&A maakt zich, net als alle ACT-leden, grote zorgen over het geweld dat heeft geleid tot verwondingen en overlijdens onder de personen die betrokken waren bij de recente loonprotesten. Wij dringen er bij de autoriteiten op aan om alle getroffen burgers te beschermen en wij vinden het cruciaal dat degenen die hun recht op vrijheid van vereniging en vergadering uitoefenen, in overeenstemming met internationale standaarden, niet vastgehouden of gediscrimineerd worden in hun huidige of toekomstige werk.

Als lid van ACT geloven we dat een langetermijn duurzame confectie-industrie vooruitgang op vlak van leefbare lonen vereist. C&A ondersteunt een hoger minimumloon voor 2023, dat de basisbehoeften van de werknemers en hun gezinnen moet dekken, inclusief een beetje vrij besteedbaar inkomen, en dat tijdens legale werktijden verdiend wordt. We steunen eveneens het standpunt van de ILO om de minimumlonen op lokaal niveau regelmatiger te herzien.

C&A en alle merken die lid zijn van ACT erkennen hun rol in het ondersteunen van de loonontwikkelingen en hebben zich geëngageerd om de betaling van leefbare lonen via hun inkooppraktijken te vergemakkelijken. Daarom steunen we volledig de publieke verklaring van ACT.