Statement betreffende C&A’s richtlijnen inzake afvalverwerking

C&A heeft zeer strenge richtlijnen voor afvalverwerking. Deze richtlijnen dienen als bindende normen voor onze directe leveranciers. Wij streven ernaar om, over de gehele toeleveringsketen, onze kleding op een verantwoorde en duurzame manier te produceren, waarbij alle wettelijke eisen worden gehandhaafd zoals gedefinieerd door de lokale wet- en regelgeving van de landen waar wij produceren.   

We houden nauwlettend toezicht op onze leveranciers door middel van door derden gecontroleerde evaluaties en follow-upbezoeken van onze eigen lokale medewerkers. Wanneer we aanwijzingen krijgen van onregelmatigheden, gaan we onmiddellijk over tot onderzoek.  

Raadpleeg onze Gedragscode voor een volledig overzicht van ons beleid met betrekking tot het verwerken en afvoeren van afval: link