shop.global.1

Find the latest Coronavirus COVID-19 for your C&A country shop

België / Belgique

België

Zijn de C&A winkels weer open?

Na een tijdelijke sluiting van al onze Belgische filialen gaan alle C&A winkels vanaf 11/05 weer open. Click & Collect pakketten die tijdens de sluiting van de winkel in deze winkels lagen, kunnen gedurende 7 dagen worden opgehaald. Ontdek hier alle C&A winkels bij u in de buurt en hun openingstijden.

Kan ik veilig in de C&A winkels winkelen?

Ja, omdat de gezondheid van onze klanten en medewerkers voorop staat hebben wij de volgende maatregelen in onze winkels getroffen:
- Houd minimaal 1,5 meter afstand
- Wij laten een maximum aantal klanten tegelijk toe in onze winkel
- Beperk u tijd in de winkel tot de hoogst noodzakelijke
- Plexiglas beschermt u en onze medewerkers
- Onze medewerkers dragen mondmaskers on u en zichzelf te beschermen
- Betaal zoveel mogelijk met de kaart

Kan mijn bestelling besmet zijn?

Nee. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen risico dat bestelde artikelen besmet zijn. De WHO heeft verklaard dat pakketjes die door de koerier worden bezorgd geen risico meebrengen voor de klanten.

Hoe garandeert C&A de veiligheid van klanten en medewerkers?

Wij zorgen ervoor dat uw online bestelling veilig is. De levering van online bestelde pakketten blijft gewoon doorgaan. Voorlopig hoeft u bij ontvangst van uw pakket niet meer te tekenen om contact te vermijden. Daarnaast hebben we in onze magazijnen en distributiecentra aanvullende gezondheids- en hygiënemaatregelen genomen om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook bevestigd dat er geen reden tot bezorgdheid is voor degenen die pakketten ontvangen die door bezorgdiensten worden geleverd.

Zijn de leveringen in de komende weken gegarandeerd?

Ja, op dit moment zijn we in staat om uw bestelling met Bpost te leveren. Wij houden u uiteraard op de hoogte indien dit zou veranderen.

Kan ik dezelfde levertijden verwachten als gewoonlijk?

Helaas zijn wij momenteel niet in staat om uw bestelling binnen de gebruikelijke levertijd te verzenden. De actuele levertijd kan tot 7 werkdagen bedragen vanaf ontvangst van uw bestelbevestiging. De reden hiervoor is enerzijds de toegenomen vraag op dit moment en anderzijds de aanpassing van onze interne capaciteiten ter bescherming van de medewerkers. Om hun veiligheid te garanderen, hebben wij in ons logistiek centrum aanvullende gezondheids- en hygiënemaatregelen uitgevoerd. Helaas betekent dit dat we op dit moment meer tijd nodig hebben om uw bestelling te verwerken dan u gewend bent. Wij vragen daarom om uw begrip en verzekeren u dat wij er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk kunt ontvangen.

Ik heb voor de sluiting van de winkels een pakketje besteld via Click & Collect. Kan ik mijn bestelling nu dat de winkels weer open zijn in de winkel ophalen?

Indien uw pakketje nog in de winkel ligt dan ontvangt u een mail van ons. Vanaf de heropening van de winkels heeft u 7 dagen de tijd om uw C&C pakketje in de winkel op te halen, daarna wordt uw bestelling teruggestuurd naar ons logistiek centrum. Van zodra wij de goederen in ontvangst nemen, zullen wij zo snel mogelijk het betaald bedrag terugstorten.

Welke mogelijkheden heb ik om mijn C&C bestelling gratis terug te sturen?

U kunt ondertussen zoals gewoonlijk uw C&C bestelling gratis in een C&A winkel retourneren. Indien u uw pakketje toch liever niet in de winkel wilt retourneren dan kunt u een mail sturen naar: [email protected] met onderwerpsregel “Retourlabel Click & Collect bestelling”. Vergeet niet uw bestelnummer ook te vermelden. Wij zullen u dan zo snel mogelijk een retourlabel sturen dat u kunt gebruiken om uw bestelling alsnog gratis met Bpost terug te sturen.

Kan ik mijn aan huis geleverde pakketje nu ook in de winkel retourneren?

Op dit moment kunnen enkel pakketjes die in de winkel geleverd werden, in de winkel geretourneerd worden. Pakketjes die met Bpost werden geleverd dienen met de post teruggestuurd te worden.

Ik heb mijn online bestelde artikelen geretourneerd. Wanneer krijg ik mijn geld terug?

We vragen om uw begrip dat de verzendtijden voor retourzendingen op dit moment langer kunnen duren dan gewoonlijk. U kunt er zeker van zijn dat wij uw retourzending zo snel mogelijk zullen verwerken van zodra deze in ons logistiek centrum is aangekomen. Uiteraard betalen wij u het betreffend bedrag zo snel mogelijk terug. In de tussentijd vragen wij u vriendelijk om een beetje geduld te hebben in deze uitzonderlijke situatie.

Kan ik in de winkel gekochte artikelen per post terugsturen?

Helaas is het om technische en organisatorische redenen niet mogelijk om in de winkel gekochte artikelen per post te retourneren.
Nu dat de winkels weer open zijn kunt u uw winkelartikelen zoals gewoonlijk weer in de winkel retourneren. De retourperiode zal verlengd worden met de tijd dat onze winkels gesloten zijn. De normale voorwaarden blijven natuurlijk wel gelden: met kassaticket, ongedragen en de prijsetiketjes nog bevestigd aan de kleding.

Kan ik mijn geld terugkrijgen indien ik in de winkel gekochte kleding retourneer?

Omwille van de veiligheid van onze klanten en medewerkers geven wij het te retourneren bedrag enkel nog in de vorm van een giftcard. Zo vermijden wij zo veel mogelijk cash geld.

Ik had een kledingstuk gereserveerd in de winkel. Kan ik deze nu dat de winkels weer open zijn nog ophalen?

Gereserveerde kleding blijft gereserveerd tot 7 dagen na heropening van de winkels. U kan er dan nog om langskomen.

Kan ik mijn gebruikte kleding nog in de winkel recyclen?

Door de huidige situatie moeten we ons We take it back programma tot nader order uitstellen.

Belgique

Les magasins C&A sont-ils réouverts ?

Après une fermeture temporaire de tous nos magasins belges, tous les magasins C&A rouvriront à partir du 11/05. Les colis Click & Collect qui se trouvaient dans ces magasins pendant la fermeture peuvent être collectés pendant 7 jours. Découvrez ici tous les magasins C&A de votre région et leurs heures d'ouverture.

Puis-je faire mes achats en toute sécurité dans les magasins C&A ?

Oui, parce que la santé de nos clients et de nos employés est primordiale, nous avons pris les mesures suivantes dans nos magasins :
- Nous autorisons un nombre maximum de clients dans notre magasin en même temps
- Conservez une distance minimale de 1,5 m
- Limitez votre présence dans le magasin au temps absolument nécessaire
- Les parois de prexiglass nour protègent tous, vous comme nos collaborateurs
- Nos collaborateurs portent des masques pour vous protéger et se protéger eux-mêmes
- Payez autant que possible par carte

Est-ce qu’il y a un risque que les produits soient contaminés ?

Non. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Ministère de la santé, il n'y a aucun risque que nos articles soient contaminés. L'OMS a en effet déclaré qu'il n'y a pas de risque pour les personnes recevant des colis via les transporteurs.

Comment C&A garantit-elle la sécurité de ses clients et de ses employés ?

Toutes vos commandes en ligne sont traitées dans un cadre sécurisé et selon les recommandations strictes de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement. En effet, les mesures sanitaires et d'hygiène prises dans notre entrepôt et nos centres de distribution garantissent un traitement sécurisé des commandes afin de vous protéger ainsi que notre personnel. Nos prestataires de transport continuent de livrer vos colis mais, afin de limiter les contacts, vous n'avez plus à signer la livraison.

Est-ce que les commandes sont susceptibles de ne pas être livrées ?

A ce stade, non. Nous pouvons vous garantir, pour l’instant, la livraison de vos commandes par Bpost. Si la situation venait à évoluer, nous vous tiendrons informé(e) de tout changement.

Est-ce que les livraisons vont prendre plus de temps que d’habitude ?

En raison de la forte demande, le temps de livraison de votre commandes peut être un peu plus long que d'habitude. Le délai de livraison actuel peut aller jusqu'à 7 jours ouvrables à compter de la réception de votre confirmation de commande. Par ailleurs, nous ajustons nos capacités internes et mettons en place des mesures sanitaires et d'hygiène supplémentaires dans notre centre logistique afin garantir la sécurité de nos employés. Nous vous demandons donc votre compréhension et vous assurons de faire tout notre possible pour que vous receviez votre commande le plus rapidement possible.

J'ai commandé un colis via Click & Collect avant la fermeture des magasins. Puis-je passer prendre ma commande maintenant que les magasins sont réouverts ?

Si votre colis se trouve encore dans le magasin, vous recevrez un e-mail de notre part. À compter de la réouverture des magasins, vous avez 7 jours pour retirer votre colis C&C dans le magasin, après quoi votre commande sera renvoyée à notre centre logistique. Dès que nous recevons les marchandises, nous vous remboursons le montant payé dans les plus brefs délais.

Quelles sont les possibilités de renvoyer gratuitement ma commande Click & Collect ?

Vous pouvez maintenant, comme d'habitude, retourner gratuitement votre commande C&C dans un magasin C&A. Si vous préférez ne pas retourner votre colis dans le magasin, vous pouvez envoyer un mail à [email protected] avec pour objet "Return label Click & Collect order". N'oubliez pas de mentionner également votre numéro de commande. Nous vous enverrons alors une étiquette de retour que vous pourrez utiliser pour retourner les articles gratuitement via Bpost.

Puis-je retourner mon colis livré à domicile dans le magasin ?

Pour l'instant, seuls les colis qui ont été livrés dans le magasin peuvent être retournés en magasin. Les colis livrés par Bpost doivent être retournés par la poste.

J'ai retourné des articles commandés en ligne. Quand puis-je être remboursé(e) ?

En raison de la situation actuelle, les délais de livraison pour les retours peuvent être plus longs que d'habitude. Vous pouvez être assuré(e) que nous traiterons votre retour dans les meilleurs délais dès son arrivée à notre centre logistique. Bien entendu, nous vous rembourserons le montant correspondant dans les plus brefs délais. En attendant, nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de patience dans cette situation exceptionnelle.

Puis-je retourner mes articles achetés en magasin par la poste?

Malheureusement, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'échanger les articles achetés en magasin en les retournant par la poste. Maintenant que les magasins sont réouverts, vous pouvez retourner vos articles comme d'habitude dans le magasin. La période de retour sera prolongée avec la durée de fermeture du magasin. Les conditions normales continueront bien sûr de s'appliquer: avec un ticket de caisse, article non porté et les étiquettes de prix toujours attachées aux vêtements.

Puis-je me faire rembourser si je rends les vêtements que j'ai achetés au magasin ?

Pour la sécurité de nos clients et de nos employés, nous ne donnons que le montant à rembourser sous forme de carte cadeau. De cette façon, nous évitons autant que possible l'argent liquide.

J'ai un vêtement qui est réservé dans le magasin. Puis-je le récupérer maintenant que les magasins sont réouverts ?

Les vêtements réservés seront réservés jusqu'à 7 jours après la réouverture de nos magasins. Vous pouvez venir le chercher.

Est-ce que je peux encore recycler mes vêtements usagés dans le magasin ?

En raison de la situation actuelle, nous devons interrompre notre programme "We take it back" jusqu'à nouvel ordre.

Česko

Jsou již nějaké prodejny otevřené? Které?

Od 11. května jsou naše prodejny opět otevřené. Použijte náš vyhledávač obchodů a najděte prodejnu C&A ve vašem okolí a její otevírací dobu.

Existuje riziko kontaminace obalů nebo předmětů v nich obsažených?

Ne. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) neexistuje riziko kontaminace našich obalů nebo předmětů uvnitř zásilky. WHO uvedla, že neexistují žádná rizika pro lidi, kteří dostávají zásilky doručené kurýrem.

Jsou pracovníci v bezpečí?

Dbáme na to, aby objednávka online byla zcela bezpečná. Balíčky jsou stále dodávány obvyklým způsobem a všechny kurýrní služby potvrdily, že v zájmu zabránění kontaktu nebudou příjemci povinni podepisovat žádné dodávky. V našich skladovacích a distribučních centrech jsme také zavedli další zdravotní a hygienická opatření, abychom zajistili bezpečnost našich zaměstnanců. Světová zdravotnická organizace (WHO) rovněž potvrdila, že není důvod k obavám při přebírání balíčků doručovaných kurýrem.

Jsou dodávky v následujících týdnech zaručeny?

V tuto chvíli jsme schopni doručit vaši objednávku. Veškeré aktualizace vám budou neprodleně sděleny.

Mohu očekávat stejné dodací lhůty jako před příchodem koronaviru?

Momentálně nemůžeme vaši objednávku odeslat tak rychle, jako obvykle. Důvodem je na jedné straně zvýšená poptávka v současnosti a na druhé straně přizpůsobení našich interních kapacit na ochranu zaměstnanců. Abychom zajistili jejich bezpečnost, provádíme v našem logistickém centru další zdravotní a hygienická opatření. To bohužel znamená, že v současné době potřebujeme ke zpracování vaší objednávky déle, než jste zvyklí. Žádáme proto o porozumění a ujišťujeme vás, že uděláme vše pro to, abyste vaši objednávku obdrželi co nejdříve.

Česká republika: až 9 dnů

Chorvatsko: až 10 dnů

Dánsko: až 9 dnů

Finsko: až 11 dnů

Maďarsko: až 11 dnů

Portugalsko: až 11 dnů

Řecko: až 14 dnů

Rumunsko: až 11 dnů

Slovensko: až 10 dnů

Slovinsko: až 10 dnů

Švédsko: až 10 dnů

Jak mohu zboží vrátit v následujících týdnech?

S ohledem na současnou situaci a splnění doporučení úřadů, aby se minimalizovala potřeba vyjít ven, byla lhůta pro vrácení zboží dočasně prodloužena na 60 dnů u všech objednávek uskutečněných po 01.03.2020.

Jak mohu vyměnit nebo vrátit nevyhovující zboží, které jsem zakoupil/ a ještě v kamenném obchodě? Je možné jej vrátit poštou?

Vyměnit nebo vrátit zboží v kamenném obchodě C&A budete moci ihned po opětném otevření obchodu. Nezapomeňte si prosím uschovat Vaši účtenku. Z technických a organizačních důvodů není možné vrátit zboží zakoupené v kamenné prodejně do online shopu.

Mohu očekávat, že vrácení peněz za vracené zboží bude ve stejném časovém období jako před koronavirem?

Prosíme o porozumění, že časy dopravy všech zásilek v současné době trvají déle než obvykle. Ujišťujeme vás ovšem, že vámi vracené zboží zpracujeme okamžitě jakmile dorazí do našeho centrálního skladu, a vrátíme vám příslušnou částku. Mezitím vás v této výjimečné situaci laskavě žádáme o trpělivost.

Deutschland

Besteht die Gefahr, dass die Artikel kontaminiert sind?

Nein. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besteht kein Risiko, dass unsere Artikel kontaminiert sind. Die WHO hat erklärt, dass für diejenigen, die Pakete per Kurier erhalten, kein Risiko besteht.

Sind Lieferungen in den kommenden Wochen garantiert?

Ja, im Moment können wir Ihre Bestellung liefern. Sie können aktuell im Rahmen Ihrer Bestellung entweder die kostenlose Standardlieferung per DHL oder Hermes Paketversand, sowie die DHL Expresslieferung (9,95 €) wählen. Sollte sich diese Situation ändern, werden wir Sie natürlich informieren. Unsere Filialen sind bis auf Weiteres geschlossen. Aufgrunddessen können wir leider unseren Click&Collect-Service momentan nicht anbieten. Danke für Ihr Verständnis!

Kann ich von den gleichen Lieferzeiten ausgehen, wie vor Coronavirus COVID-19?

Der Warenverkehr innerhalb Deutschlands ist weiterhin möglich. Derzeit können wir Ihre Bestellung jedoch aufgrund der hohen Nachfrage leider nicht so schnell versenden wie gewohnt. Hintergrund sind zum einen die aktuell erhöhte Nachfrage sowie zum anderen die Anpassung unserer internen Kapazitäten zum Schutz der Mitarbeiter*innen. Denn um die Sicherheit dieser zu gewährleisten, führen wir zusätzliche Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in unserem Logistikzentrum durch. Dies führt leider dazu, dass wir aktuell länger für die Bearbeitung Ihrer Bestellung benötigen als Sie es gewohnt sind. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis und versichern Ihnen alles dafür zu tun, dass Sie Ihre Bestellung so schnell wie möglich erhalten.

Sind die C&A Filialen in Deutschland offen?

Angesichts der sich verschlechternden Situation hat C&A Deutschland die schmerzhafte, aber verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, all seine Filialen in Deutschland zu schließen. Aus diesem Grund ist der Click & Collect- Service derzeit nicht verfügbar. Die Filialen werden aber so bald wie möglich wieder geöffnet. Online sind wir jedoch rund um die Uhr für Sie da.

Ich möchte einen Umtausch oder eine Rückerstattung für in der Filiale getätigte Einkäufe erhalten: Wie mache ich das?

Aufgrund der vorübergehenden Schließung aller unserer Filialen in Deutschland nach dem Beschluss der Deutschen Bundesregierung ab dem 18. März 2020, wird die Frist für einen Umtausch oder eine Rückerstattung verlängert.

Wie kann ich meine in der Filiale gekaufte Ware umtauschen? Ist es möglich, diese per Post zu retournieren?

Sie können die in einer C&A Filiale gekaufte Ware selbstverständlich zeitnah nach Wiedereröffnung vor Ort umtauschen. Bitte bewahren Sie hierfür Ihren Kassenbon auf und zeigen Sie diesen an der Kasse vor. Leider ist der Umtausch von Filialware per Retoure an den Online-Shop aus technischen und organisatorischen Gründen nicht möglich.

Wie lange habe ich Zeit meine Online-Retoure zurückzusenden?

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir vorübergehend ein verlängertes Rückgaberecht von 60 Tagen an, für alle Online-Einkäufe, die ab dem 1. März 2020 getätigt wurden.

Wie kann ich meine Bestellung in den nächsten Wochen zurücksenden?

Füllen Sie den mitgelieferten Retourenschein aus und legen Sie diesen zusammen mit dem betroffenen Artikel in das Paket. Kleben Sie den Retourenaufkleber auf den verschlossenen Versandkarton und geben Sie diesen in Ihrer Postfiliale, DHL Packstation oder Hermes PaketShop auf. Sollten Sie einen Aufkleber für eine kostenfreie Rücksendung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte via E-Mail unter "[email protected]" und geben Sie in dem Betreff „Retourenaufkleber Filialbestellung“ an.

Kann ich erwarten, dass zurückgesandte Artikel im gleichen Zeitraum wie vor Coronavirus COVID-19 zurückerstattet werden?

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass die Versandzeiten für Rücksendungen derzeit länger als gewöhnlich dauern. Bitte seien Sie jedoch versichert, dass wir Ihre Rücksendung umgehend bearbeiten, sobald sie in unserem Zentrallager eintrifft, und Ihnen den entsprechenden Betrag erstatten. In der Zwischenzeit bitten wir Sie um etwas Geduld in dieser Ausnahmesituation.

Click & Collect - Was passiert mit meinem Paket, das ich in einer C&A Filiale retourniert habe, die vorübergehend geschlossen hat? Wann erhalte ich mein Geld zurück für die Rücksendung?

Aufgrund der vorübergehenden Schließung der Filiale ist es in einigen Fällen möglich, dass wir Ihr Paket nicht an unser Zentrallager weiterleiten können. Sobald die Filiale wieder geöffnet ist, werden wir Ihre Rücksendung sofort bearbeiten und den Betrag zurückerstatten. In der Zwischenzeit bitten wir um etwas Geduld in dieser außergewöhnlichen Situation.

Ich habe über Click & Collect bestellt, aber in der Zwischenzeit wurde die Filiale vorübergehend geschlossen. Was passiert jetzt mit meiner Bestellung?

Click & Collect Bestellungen, die versendet aber aufgrund der Schließungen unserer Filialen nicht zugestellt werden konnten, werden an unser Versandlager zurückgesandt und umgehend als Retoure verbucht. Über die Verbuchung der Rücksendung informieren wir Sie persönlich per E-Mail.

Wie kann ich meine Click & Collect-Bestellung jetzt kostenlos zurückgeben, da nun vorübergehend die C&A-Filialen geschlossen sind?

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir die Online-Rückgabefrist auf 60 Tage verlängert. Wenn Sie Ihr Paket dennoch zurücksenden möchten, kontaktieren Sie uns bitte via E-Mail unter "[email protected]" und geben Sie in dem Betreff „Retourenaufkleber Filialbestellung“ an. Wir senden Ihnen dann so schnell wie möglich einen Aufkleber für eine kostenfreie Rücksendung zu, mit dem Sie Ihre Bestellung an uns zurücksenden können.

Wie gewährleistet C&A die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter?

Wir sorgen dafür, dass Ihre Online-Bestellung sicher ist. Die Pakete werden weiterhin wie gewohnt zugestellt, und alle Lieferdienste haben bestätigt, dass die Empfänger zur Vermeidung von Kontakten keine Lieferungen unterschreiben müssen. Wir haben auch zusätzliche Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in unserem Lager und in den Vertriebszentren eingeführt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Weltgesundheitsorganisation hat zudem bestätigt, dass es keinen Grund zur Besorgnis für diejenigen gibt, die per Lieferdienst zugestellte Pakete erhalten.

España

Están abiertas las tiendas de C&A España? ¿Cuáles?

Dada la mejora de la situación y siguiendo las instrucciones del gobierno, todas nuestras tiendas están abiertas de nuevo.

Aquí puedes encontrar todas las medidas de seguridad que deben tomarse en nuestras tiendas para comprar de forma responsable:

¿Cómo puedo cambiar o devolver los artículos que compré en la tienda? ¿Es posible devolverlos por correo?

Ahora que todas nuestras tiendas están abiertas, podrás cambiar o devolver los artículos comprados en una tienda de C&A allí. Por favor, recuerda presentar el recibo de compra. Desafortunadamente, debido a razones técnicas y organizativas, no es posible devolver online los artículos comprados en tiendas físicas.

¿Existe riesgo de que los artículos estén contaminados?

No. Según el Ministerio de Salud, no hay riesgo de que nuestros artículos estén contaminados. La OMS ha declarado que no existe ningún riesgo para quienes reciben paquetes entregados por mensajería.

¿Están garantizadas las entregas en las próximas semanas?

Sí. Por el momento podemos enviar tu pedido a todos aquellos lugares a los que el acceso no ha sido restringido a Correos. Por supuesto, te informaremos si esto cambia

¿Cómo garantiza C&A la seguridad de los clientes y empleados?

Nos aseguramos de que los pedidos online sean seguros. Los paquetes se siguen entregando como de costumbre y todos los servicios de mensajería han confirmado que, para evitar el contacto, los destinatarios no tendrán que firmar ninguna entrega. También hemos implementado medidas adicionales de salud e higiene en nuestro almacén y centros de distribución para garantizar la seguridad de nuestros empleados. La Organización Mundial de la Salud también ha confirmado que no hay motivo de preocupación para quienes reciben paquetes entregados por mensajería.

¿Puedo esperar los mismos tiempos de entrega que antes del coronavirus?

Actualmente no podemos enviar tu pedido tan rápido como de costumbre. En estos momentos, el tiempo de entrega estimado es de 10 días laborables. La razón es, por un lado, el aumento de las solicitudes en este momento y, por otro, el ajuste de nuestras capacidades internas para proteger a los empleados; para garantizar su seguridad, llevamos a cabo medidas adicionales de salud e higiene en nuestro centro logístico. Además, los plazos de entrega pueden extenderse debido al cierre de las fronteras. Desafortunadamente, esto significa que actualmente necesitamos más tiempo para procesar tu pedido. Por lo tanto, te pedimos comprensión y te aseguramos que haremos todo lo posible para que recibas tu pedido lo antes posible.

¿Cómo puedo devolver los artículos comprados online en las próximas semanas?

En vista de la situación actual y a fin de cumplir las recomendaciones de las autoridades españolas de reducir la movilidad en la medida de lo posible, el plazo para la devolución de los artículos comprados online entre el 01.03.2020 y el 24.05.2020 es hasta el 14.07.2020.

¿Es el periodo para hacer devoluciones de pedidos online el mismo que antes del coronavirus?

Considerando la situación actual y cumpliendo las recomendaciones de las autoridades para minimizar la necesidad de salir al exterior, el plazo para la devolución de los artículos comprados online entre el 01.03.2020 y el 24.05.2020 es hasta el 14.07.2020.

¿Puedo esperar los mismos tiempos de reembolso de devoluciones que antes del coronavirus?

Te pedimos comprensión, pues los plazos de envío de las devoluciones actualmente tardan más de lo habitual. Pero ten la seguridad de que procesaremos tu devolución tan pronto como llegue a nuestro almacén central y te reembolsaremos la cantidad correspondiente. Mientras tanto, te pedimos amablemente un poco de paciencia en esta situación excepcional.

¿Qué ocurre con el paquete que he devuelto a una tienda de C&A que ha sido cerrada temporalmente? ¿Cuándo me devolverán el dinero por esta devolución?

Debido al cierre temporal de las tiendas, en algunos casos es posible que no podamos enviar el paquete a nuestro almacén central. Ahora que todas las tiendas han vuelto a abrir, procesaremos su devolución inmediatamente y te reembolsaremos el importe. Mientras tanto, te pedimos un poco de paciencia en esta situación excepcional.

He pedido un paquete a través de Click&Collect, pero mientras tanto mi tienda ha sido cerrada temporalmente debido a la regulación del coronavirus. ¿Qué pasa con mi pedido ahora?

Recibirás una información individual sobre tu pedido y cómo proceder. Si no tienes noticias nuestras, por favor contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

France

Information générale – Est-ce qu’il y a un risque que les produits soient contaminés ?

Non. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Ministère de la santé, il n'y a aucun risque que nos articles soient contaminés. L'OMS a en effet déclaré qu'il n'y a pas de risque pour les personnes recevant des colis via les transporteurs.

Information générale – Est-ce que nos collaborateurs sont en sécurité ?

Toutes vos commandes en ligne sont traitées dans un cadre sécurisé et selon les recommandations strictes de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement. En effet, les mesures sanitaires et d'hygiène prises dans notre entrepôt et nos centres de distribution garantissent un traitement sécurisé des commandes afin de vous protéger ainsi que notre personnel. Nos prestataires de transport continuent de livrer vos colis mais, afin de limiter les contacts, vous n'avez plus à signer la livraison: le livreur peut laisser votre colis devant votre porte.

Information générale – Est-ce que les magasins français sont réouverts ?

Oui, presque tous nos magasins ont réouvert le lundi 11 mai. Nous mettons tout en oeuvre pour vous protéger en limitant la propagation du coronavirus et pour continuer à vous offrir le meilleur accueil possible. Veuillez noter que pour le moment, notre service de livraison en magasin (Click & Collect) reste indisponible.

Livraison – Est-ce que les commandes sont susceptibles de ne pas être livrées ?

A ce stade non. Nous pouvons vous garantir pour l’instant la livraison de vos commandes. Si la situation venait à évoluer nous vous tiendrons informé(e) de tout changement.

Livraison – Est-ce que les livraisons vont prendre plus de temps que d’habitude ?

En raison de la baisse d'activité de notre partenaire de distribution Colissimo, les livraisons pourraient être plus longues que d'habitude et prendre jusqu'à 9 jours à compter de la réception de l'email de confirmation de votre commande.

Retours – En raison du confinement, je ne peux pas faire le retour d'un ou plusieurs articles. Comment faire ?

Étant donné la situation exceptionnelle rencontrée et pour vous assurer la meilleure qualité de service, les délais de retours sont prolongés à 60 jours, contre 30 jours en temps normal.

Retours – Est-ce que les articles que j’ai renvoyés me seront remboursés dans le même délai qu'avant la crise du Corona virus ?

Les délais d'expédition de nos retours sont actuellement plus longs que d'habitude. Mais soyez assuré que nous traiterons votre retour dès qu'il arrivera dans notre entrepôt central et que nous vous rembourserons le montant correspondant. Merci d’avance de votre compréhension.

Click & Collect – Est-ce que le service de livraison en magasin est à nouveau disponible ?

Le Click & Collect reste pour le moment indisponible, et ce, même si les magasins réouvrent. Nous vous demandons un peu de patience, nous avons besoin d’un peu de temps pour pouvoir vous offrir ce service dans les meilleures conditions. Veuillez noter que la livraison à domicile reste gratuite à partir de 39€.

En magasin – Information générale – Puis-je rentrer dans un magasin C&A sans masque ?

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans nos magasins. Afin de ré-ouvrir nos magasins dans des conditions de sécurité sanitaire optimales, nous avons mis en place un ensemble de mesures de protection à destination de nos collaborateurs et de nos clients. Notre priorité est de vous permettre de retrouver vos magasins et de vous assurer le meilleur des services dans le contexte actuel particulier. Pour cela, nous avons pris la décision d’aller plus loin que les recommandations du gouvernement et d’imposer le port du masque à nos clients. Cette mesure est conforme à la loi et avait été annoncée par le Premier Ministre Edouard Philippe le 28 avril dernier lors de la présentation du plan de déconfinement. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour respecter cette mesure en se munissant d’un masque lors des visites en magasins, aujourd’hui obligatoire dans de nombreux lieux publics.

En magasin – Information Générale – Je souhaite me déplacer en magasin, quels gestes barrières avez-vous mis en place ?

Afin d'assurer votre sécurité sanitaire et celle de nos collaborateurs, nous avons mis en place des mesures de protection : nettoyage journalier du magasin et des équipements, port du masque obligatoire pour nos clients et nos collaborateurs, mise à disposition à l'entrée du magasin et aux caisses de gel hydro alcoolique, respect de la distanciation sociale par la gestion des flux clients et du marquage au sol et les articles retournés sont traités au Steamer pour éviter les risques d'infection avant d'être rangés en surface de vente. L'ensemble des mesures de protection ainsi que les derniers passages de nettoyage par magasin sont à retrouver en entrée de magasin en scannant un QR code.

En magasin – Bon d’achat/Chèque cadeau – Mon chèque cadeau n’est plus valable, que puis-je faire ?

Nous avons à cœur de vous offrir le meilleur service possible. Ainsi, votre bon d'achat C&A valable à fin mars, fin avril ou fin mai est prolongé jusqu'au 31/08/2020. Il suffit de le présenter en caisse sans démarche supplémentaire.
Concernant les chèques cadeaux, les émetteurs ont revu les dates de validé de leur bon afin que tous leurs clients puissent les utiliser. Veuillez trouver la liste ici.

En magasin – Moyens de paiement – Comment puis-je régler mes achats ?

Tous les moyens de paiement restent possibles comme avant le confinement (carte bancaire, carte cadeau, chèque, espèces ou chèque cadeau). En revanche afin d'assurer votre sécurité sanitaire et celle de nos collaborateurs, le règlement par carte bancaire sans contact est à privilégier. Il faut aussi savoir que les émetteurs de chèque cadeau ont revu les dates de validé de leur bon afin que tous leurs clients puissent les utiliser. Veuillez trouver la liste ici.

En magasin – Réservation – Puis-je réserver des articles ?

Les réservations restent toujours possibles. Vous pouvez réserver jusqu'à 5 articles pendant 3 jours hors articles promotionnés.

En magasin – Service retouche – Puis-je faire faire une retouche ?

Le service retouche est indisponible à compter du 11 mai afin de respecter les distanciations physiques d'un mètre et d'assurer votre sécurité sanitaire et celle de nos collaborateurs.

En magasin – Espace essayage – Puis-je essayer des articles ?

Afin d'assurer votre sécurité sanitaire et celle de nos collaborateurs, l'espace essayage restera fermé.

En magasin – Echange ou remboursement – Je n’ai pas pu effectuer le retour d’un article en raison du confinement, que puis-je faire ?

Afin de vous offrir le meilleur service possible dans cette période compliquée, nous avons prolongé le délai pour nous retourner un article.
Pour les articles achetés entre le 1er et le 16 mars, le délai de retour est de 30 jours à compter du 11 mai (sur présentation du ticket de caisse et avec l'étiquette attachée au vêtement).
Pour les articles achetés à partir du 11 mai, le délai de retour est de 30 jours à compter de la date d'achat (sur présentation du ticket de caisse et avec l'étiquette attachée au vêtement).
Les articles retournés seront systématiquement nettoyés à la vapeur via un Steamer avant d'être rangés en surface de vente.

Italia

C’è il rischio che i prodotti siano contaminati?

No. Secondo l’OMS(Organizzazione Mondiale della Sanità) è sicuro ricevere pacchi tramite corriere. Le persone che ricevono pacchi non sono a rischio di contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

I nostri dipendenti sono al sicuro?

Ci assicuriamo che gli ordini online siano sicuri. I pacchi continuano a essere consegnati come di consueto e i corrieri hanno confermato che, al fine di limitare il contatto personale, i destinatari non dovranno firmare le consegne. Abbiamo inoltre implementato ulteriori misure sanitarie e di igiene nei nostri magazzini e centri di distribuzione per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha inoltre confermato che non ci sono motivi di preoccupazione per le persone che ricevono i pacchi consegnati tramite corriere.

Le consegne sono garantite nelle prossime settimane?

Sì, al momento siamo in grado di consegnare i tuoi ordini in tutta Italia.

I negozi C&A Italia sono aperti?

Dal 18.05 tutti i negozi saranno di nuovo aperti per te negli orari di apertura dei rispettivi centri commerciali.

Utilizza il nostro store finder per trovare il negozio vicino a te e gli orari di apertura:

Qui puoi trovare tutte le informazioni sulle misure di sicurezza da rispettare nei nostri negozi per fare shopping in modo responsabile:

Posso aspettarmi gli stessi tempi di consegna?

A causa dell'elevata domanda e della chiusura delle frontiere, i tempi di consegna del tuo ordine sono più lunghi del solito. Dal momento in cui ricevi la e-mail di conferma di ricezione dell'ordine potrebbero volerci fino a 9 giorni lavorativi per la spedizione. Inoltre, stiamo adeguando le nostre capacità interne e implementando ulteriori misure sanitarie e igieniche nel nostro centro logistico per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti. Pertanto chiediamo la tua comprensione e ti assicuriamo che faremo del nostro meglio per consegnarti il tuo ordine il più velocemente possibile.

Come posso effettuare il reso degli articoli acquistati online nelle prossime settimane?

Per tutti gli acquisti online effettuati tra il 1 marzo 2020 e il 2 giugno 2020, il periodo per restituire gli articoli è temporaneamente esteso a 60 giorni. A partire dal 3 giugno 2020, nel negozio online verrà applicata la normale politica di reso di 30 giorni. Compila l'adesivo per il reso, applicalo in posizione ben visibile sul pacco del tuo reso e consegna il pacco al tuo ufficio postale. Se hai bisogno di un nuovo adesivo per il reso ti preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo [email protected] e di scrivere nell'oggetto della e-mail "Adesivo per il reso online" e il numero del tuo ordine. 

Come posso effettuare il reso dei capi in negozio se questo è chiuso e supero il tempo massimo per il reso?

Alla riapertura dei punti vendita, chiediamo ai clienti di presentarsi in cassa con lo scontrino d'acquisto e il capo munito di cartellino, così verranno contati i 30 giorni disponibili per il reso dalla data di acquisto escludendo i giorni di chiusura dei negozi.

Posso aspettarmi che il rimborso della merce che ho restituito avvenga nei tempi ordinari?

Ti chiediamo di comprendere che i tempi di spedizione dei resi sono attualmente più lunghi del solito. Ma ti assicuriamo che elaboreremo il tuo reso non appena arriverà nel nostro magazzino centrale e, consequentemente, ti rimborseremo l'importo corrispondente. Nel frattempo, ti chiediamo cortesemente un po 'di pazienza in questa situazione eccezionale.

Come posso cambiare o restituire gli articoli che ho acquistato nei negozi? È possibile restituirli per posta?

Sarai in grado di cambiare o restituire gli articoli acquistati nei negozi C&A alla loro riapertura mostrando lo scontrino alla cassa. Sfortunatamente, per motivi tecnici e organizzativi, non è possibile restituire articoli acquistati nei negozi tramite posta.

Nederland

Kan ik veilig in de C&A winkels winkelen?

Onze winkels voldoen aan alle richtlijnen van het RIVM. Omdat de gezondheid van onze klanten en medewerkers voorop staat hebben wij de volgende maatregelen in onze winkels getroffen:

 • Draag een mondmakser om uzelf en anderen te beschermen
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Wij laten klanten één voor één de winkel binnen.Wij hanteren de maatregel van maximaal 1 klant per 15m²
 • Plexiglas beschermt jou en onze medewerkers
 • Je kunt alleen betalen met pin of je mobiel
 • Wij maken schoon volgend de RIVM-richtlijnen
Zijn de leveringen in de komende weken gegarandeerd?

Ja, op dit moment kunnen we al je bestellingen zoals gewoonlijk leveren. Wij houden je uiteraard op de hoogte indien dit zou veranderen.

Kan ik dezelfde levertijden verwachten als vóór het Coronavirus?

We doen er momenteel langer over om je bestelling te verwerken dan je gewend bent. We vragen daarom om je begrip en verzekeren je dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat je je bestelling zo snel mogelijk ontvangt.

Kan mijn bestelling besmet zijn?

Nee. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen risico dat bestelde artikelen besmet zijn. De WHO heeft verklaard dat pakketjes die door de koerier worden bezorgd geen risico meebrengen voor de klanten.

Kan ik mijn online bestelling in de winkel laten leveren via Click & Collect?

Ja, u kunt ondertussen uw online bestelling via Click&Collect ook in een C&A winkel laten leveren. Levering in een C&A winkel kost € 1,95 en is gratis vanaf een min. bestelwaarde van € 39.

Welke mogelijkheden heb ik om mijn C&C bestelling gratis terug te sturen?

U kunt ondertussen zoals gewoonlijk uw C&C bestelling gratis in een C&A winkel retourneren. Indien u uw pakketje toch liever niet in de winkel wilt retourneren dan kunt u een mail sturen naar [email protected] met onderwerpsregel “Retourlabel Click & Collect bestelling”. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een retourlabel dat u kunt gebruiken om uw bestelling alsnog gratis met PostNL te retourneren.

Kan ik de artikelen die ik in de winkel heb gekocht omruilen? Is het mogelijk om ze per post te retourneren?

Nu dat de winkels weer open zijn kunt u uw artikelen met aangehecht prijskaartje en op vertoon van de kassabon weer in de winkel omruilen (uitgezonderd Sale artikelen. Helaas is het om technische en organisatorische redenen niet mogelijk om winkelartikelen te ruilen door ze per post terug te sturen naar de online shop.

Ik heb iets teruggestuurd. Wanneer kan ik mijn geld terug verwachten?

Zodra de producten in ons logistiek centrum ontvangen zijn, maken wij het desbetreffende bedrag onmiddellijk aan u over. Wij sturen u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw retourzending en melden daarin het aantal geretourneerde artikelen en het terug te storten bedrag.

De overmaking verrichten we gewoonlijk op dezelfde manier als waarop u de oorspronkelijke betaling heeft gedaan. Afhankelijk van de wijze van betaling kan het na de ontvangst van onze e-mail nog 8 tot 10 werkdagen duren voordat u het bedrag weer op uw rekening ziet.

Kan ik mijn gebruikte kleding nog in de winkel recyclen?

Door de huidige situatie moeten we ons We take it back programma tot nader order uitstellen.

Hoe garandeert C&A online de veiligheid van klanten en medewerkers?

Wij zorgen ervoor dat uw online bestelling veilig is. De levering van de pakketten blijft gewoon doorgaan en alle leveringsdiensten hebben bevestigd dat de ontvangers niet hoeven te tekenen voor leveringen om contact te vermijden. Daarnaast hebben we in onze magazijnen en distributiecentra aanvullende gezondheids- en hygiënemaatregelen getroffen om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook bevestigd dat er geen reden tot bezorgdheid is voor degenen die pakketten ontvangen die door bezorgdiensten worden geleverd.

Österreich

Besteht die Gefahr, dass die Artikel kontaminiert sind?

Nein. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besteht kein Risiko, dass unsere Artikel kontaminiert sind. Die WHO hat erklärt, dass für diejenigen, die Pakete per Kurier erhalten, kein Risiko besteht.

Sind Lieferungen in den kommenden Wochen garantiert?

Ja, im Moment können wir Ihre Bestellung liefern. Wir werden Sie natürlich informieren, wenn sich dies ändert.

Kann ich die gleichen Lieferzeiten wie vor dem Corona-Virus erwarten?

Derzeit können wir Ihre Bestellung aufgrund der hohen Nachfrage leider nicht so schnell versenden wie gewohnt. Hintergrund sind zum einen die aktuell erhöhte Nachfrage sowie zum anderen die Anpassung unserer internen Kapazitäten zum Schutz der Mitarbeiter*innen. Denn um die Sicherheit dieser zu gewährleisten, führen wir zusätzliche Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in unserem Logistikzentrum durch. Dies führt leider dazu, dass wir aktuell länger für die Bearbeitung Ihrer Bestellung benötigen, als Sie es gewohnt sind. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis und versichern Ihnen alles dafür zu tun, dass Sie Ihre Bestellung so schnell wie möglich erhalten.

Sind alle C&A Filialen in Österreich geschlossen? Welche Filialen sind schon geöffnet?

Ab dem 02.05.2020 sind alle C&A Filialen in Österreich geöffnet.

Was ist mit meinem Paket, das ich in eine C&A-Filiale zurückgebracht habe, die vorübergehend geschlossen wurde? Wann bekomme ich mein Geld für diese Rückgabe zurück?

Aufgrund der vorübergehenden Schließung der Geschäfte ist es in einigen Fällen möglich, dass wir Ihr Paket nicht an unser Zentrallager weiterleiten können. Sobald unsere Filialen wieder geöffnet sind, werden wir Ihre Rücksendung sofort bearbeiten und Ihnen den Betrag zurückerstatten. In der Zwischenzeit bitten wir Sie um etwas Geduld in dieser Ausnahmesituation.

Wie kann ich meine in der Filiale gekaufte Ware umtauschen? Ist es möglich, diese per Post zu retournieren?

Sie können die in einer C&A Filiale gekaufte Ware selbstverständlich umtauschen. Bitte bewahren Sie hierfür Ihren Kassenbon auf und zeigen Sie diesen an der Kassa vor.

Kann ich erwarten, dass zurückgesandte Waren im gleichen Zeitraum wie vor dem Corona-Virus zurückerstattet werden?

Die Versandzeiten für Rücksendungen können derzeit länger als üblich dauern. Seien Sie jedoch versichert, dass wir Ihre Rücksendung bearbeiten, sobald sie in unserem Zentrallager eintrifft, und Ihnen den entsprechenden Betrag zurückerstatten werden. In der Zwischenzeit bitten wir Sie in dieser Ausnahmesituation um ein wenig Geduld.

Ich habe ein Paket über Click & Collect bestellt, aber in der Zwischenzeit wurde das von mir ausgewählte Geschäft aufgrund der Corona-Verordnung vorübergehend geschlossen. Was passiert jetzt mit meiner Bestellung?

Ab dem 02.05.2020 sind alle C&A Filialen in Österreich geöffnet. Sofern eine Click&Collect Bestellung in einer unserer Filialen für Sie zur Abholung bereitliegt, informieren wir Sie individuell per E-Mail. Ihr Paket liegt für Sie ab Erhalt unserer E-Mail für 7 Tage zur Abholung bereit.

Wird die Rückgabefrist verlängert?

Ab dem 02.05.2020 gilt für alle Online-Bestellungen eine Rückgabefrist von 30 Tagen.

Wie kann ich meine Click & Collect-Bestellung jetzt kostenlos zurückgeben, da nun vorübergehend die C&A-Filialen geschlossen sind?

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir die Online-Rückgabefrist für alle Bestellungen zwischen dem 01.03. und 01.05.2020 auf 60 Tage verlängert. Ab dem 02.05.2020 können Sie Retouren Ihrer Online-Bestellung wieder in unseren Filialen zurückgeben. Wenn Sie Ihr Paket per Post AT als Retoure zurücksenden möchten, kontaktieren Sie uns bitte via E-Mail unter "[email protected]" und geben Sie in dem Betreff „Retourenaufkleber Filialbestellung“ sowie die Auftragsnummer Ihrer Bestellung an. Wir senden Ihnen dann so schnell wie möglich einen Aufkleber für eine kostenfreie Rücksendung zu, mit dem Sie Ihre Bestellung an uns zurücksenden können.

Wie gewährleistet C&A die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter?

Wir sorgen dafür, dass Ihre Online-Bestellung sicher ist. Die Pakete werden weiterhin wie gewohnt zugestellt, und alle Lieferdienste haben bestätigt, dass die Empfänger zur Vermeidung von Kontakten keine Lieferungen unterschreiben müssen. Wir haben auch zusätzliche Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in unserem Lager und in den Vertriebszentren eingeführt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Weltgesundheitsorganisation hat zudem bestätigt, dass es keinen Grund zur Besorgnis für diejenigen gibt, die per Lieferdienst zugestellte Pakete erhalten.

Polska

Czy istnieje ryzyko, że przedmioty zostaną zanieczyszczone?

Nie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma ryzyka zanieczyszczenia naszych paczek i produktów. WHO oświadczyło, że nie ma ryzyka dla tych, którzy otrzymują paczki dostarczane kurierem.

Czy dostawy są gwarantowane w nadchodzących tygodniach?

Tak, w tej chwili jesteśmy w stanie dostarczyć Twoje zamówienie. Oczywiście poinformujemy Cię, jeśli to się zmieni.

Czy mogę oczekiwać takich samych czasów dostawy jak przed Korona wirusem?

Obecnie nie jesteśmy w stanie opracować Twojego zamówienia tak szybko, jak zwykle. Powodem jest z jednej strony wzrost liczby zamówień a z drugiej strony dostosowanie naszych wewnętrznych zapotrzebowań w zakresie ochrony pracowników. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, przeprowadzamy dodatkowe środki ochrony zdrowia i higieny w naszym centrum logistycznym. Niestety oznacza to, że obecnie potrzebujemy więcej czasu na przetworzenie twojego zamówienia niż zwykle. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby jak najszybciej dostarczyć Ci Towje zamówienie.

Czy okres zwrotów zostanie wydłużony?

Od 04.05.2020 okres zwrotu zamówień online wynosi 30 dni.

Czy mogę oczekiwać, że otrzymam zwrot pieniędzy w tym samym okresie, co przed wirusem Korona?

Prosimy o wyrozumiałość, ale czas wysyłki zwrotów trwaja dłużej niż zwykle. Zapewniamy jednak, że jak tylko sytuacja się ustabilizuje, w pierwszej kolejności zajmiemy się odesłaniem zwrotów, ich opracowaniem i zwrócimy odpowiednią kwotę. Tymczasem prosimy o odrobinę cierpliwości w tej wyjątkowej sytuacji.

Czy sklepy stacjonarne C&A są otwarte?

4 maja 2020 (poniedziałek) polskie sklepy stacjonarne C&A zostały ponownie otwarte!

Co z moją przesyłką, którą zwróciłem do sklepu C&A, który został tymczasowo zamknięty? Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy za ten zwrot?

Ze względu na tymczasowe zamknięcie sklepu, w kilku przypadkach możliwe jest, że nie będziemy mogli przekazać twojej paczki do naszego magazynu centralnego. Jak tylko sklep zostanie otwarty, natychmiast prześlemy Twój zwrot i zwrócimy Ci kwotę. Tymczasem prosimy o odrobinę cierpliwości w tej wyjątkowej sytuacji.

Jak mogę wymienić artykuły zakupione w sklepie stacjonarnym? Czy można je zwrócić pocztą?

30 dniowy termin zwrotu/wymiany towaru liczony od daty zakupu zostaje wydłużony o ilość dni, w których sklepy są zamknięte. Będzie możesz wymienić/zwrócić zakupione artykuły w sklepie C&A po ponownym otwarciu. Proszę zachować paragon i pokazać go przy kasie. Niestety wymiana artykułów sklepowych w sklepie internetowym nie jest możliwa z przyczyn technicznych i organizacyjnych. Od 4 maja 2020 r. zapraszamy do sklepu.

Kiedy otrzymam informację w sprawie złożonej reklamacji w sklepie stacjonarnym?

Wskutek zamknięcia sklepów nie ma możliwości rozpatrywania reklamacji. Złożone w sklepie reklamacje towaru zostaną rozpatrzone niezwłocznie po otwarciu sklepów.

Zamówiłem paczkę za pośrednictwem Click & Collect, ale w międzyczasie mój sklep został tymczasowo zamknięty z powodu przepisów Korona. Co stanie się teraz z moim zamówieniem?

4 maja 2020 r. wszystkie sklepy C&A w Polsce zostały otwarte. Jeśli zamówienie Click & Collect czeka na odbioru w jednym z naszych oddziałów, poinformujemy Cię indywidualnie wiadomością email. Twoje zamówienie będzie czekać na odbór przez 7 dni od otrzymania naszego e-maila.

Zwroty za pośrednictwem sklepów C&A?

Uprzejmie informujemy, że zwroty ze sklepu internetowego będziemy przyjmowć w sklepach stacjonarnych wyłącznie zapakowane!

Czy pracownicy i klienci są bezpieczni?

Dbamy o to, aby zamawianie online było bezpieczne. Paczki są nadal dostarczane jak zwykle. Wdrożyliśmy również dodatkowe środki ochrony zdrowia i higieny w naszych magazynach i centrach dystrybucyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła również, że nie ma powodów do obaw o osoby otrzymujące paczki dostarczane kurierem.

România

Magazinele sunt deschise?

În baza ultimelor hotãrâri ale autoritãților, pentru a vã proteja sãnãtatea și pe cea a angajaților noștri, magazinele noastre sunt închise temporar. Stați acasã. Rãmânem disponibili online pentru a vã livra articolele preferate. Puteți găsi toate informațiile în meniul nostru de localizare a magazinelor: https://www.c-and-a.com/stores/ro-ro/

Există riscul contaminării articolelor sau coletelor?

Nu. Potrivit specialiștilor Organizației Mondiale a Sănătății nu există niciun risc ca articolele sau coletele noastre să fie contaminate. OMS a declarat că nu există riscuri pentru populația care primește colete prin curier.

Angajații sunt în siguranță?

Ne asigurăm că procesul comenzilor online este unul sigur. Coletele sunt momentan livrate ca de obicei și toate serviciile de curierat au confirmat că, pentru a evita contactul, destinatarii nu vor fi obligați să semneze nicio confirmare de primire. De asemenea, am implementat măsuri suplimentare de sănătate și igienă în depozitul și centrele noastre de distribuție pentru a asigura siguranța angajaților noștri. Organizația Mondială a Sănătății a confirmat, de asemenea, că nu există motive de îngrijorare pentru cei care primesc colete livrate prin curier.

Sunt garantate livrările în săptămânile care vor urma?

Da. În acest moment putem garanta livrarea articolelor comandate prin magazinul nostru online. Orice modificări vor fi comunicate cu promptitudine.

Cum pot returna un articol în săptămânile care vor urma?

Având în vedere situația actuală și respectarea recomandărilor autorităților de a sta în casă, perioada de retur a fost temporar prelungită până la 60 de zile, începând cu data de 01.03.2020.

Cum pot schimba sau returna articolele pe care le-am cumpãrat din magazin? Este posibil sã le returnez prin poștã?

Veți putea schimba articolele cumpãrate dintr-un magazin fizic C&A imediat dupã redeschiderea acestuia. Vã rugãm sã pãstrați chitanța pentru produsele pe care doriți sã le schimbați pentru a o arãta la casa de marcat. Din pãcate, din motive tehnice și organizatorice, nu este posibilã returnarea articolelor cumpãrate din magazinele fizice în magazinul online.

Pot să beneficiez de același timp de livrare ca înainte de epidemia cu Coronavirus?

În momentul de față nu putem expedia comanda dvs. atât de repede ca de obicei. Motivul este, pe de o parte, cererea crescută din prezent și, pe de altă parte, modificarea capacităților noastre interne cu scopul de a ne proteja angajații. Pentru a le asigura siguranța, în centrul nostru logistic am luat măsuri suplimentare de igienă și de protejare a sănătății. Din păcate, acest lucru înseamnă că în prezent avem nevoie de mai mult timp pentru a procesa comanda dvs. decât de obicei. Prin urmare, apelăm la înțelegerea dvs. și vă asigurăm că vom face totul pentru a vă asigura că primiți comanda dvs. cât mai curând posibil.

România: până la 11 zile

Croația: până la 10 zile

Danemarca: până la 9 zile

Finlanda: până la 11 zile

Grecia: până la 14 zile

Portugalia: până la 11 zile

Republica Cehă: până la 9 zile

Suedia: până la 10 zile

Slovacia: până la 10 zile

Slovenia: până la 10 zile

Ungaria: până la 11 zile

Pot să mă aștept ca valoarea produselor returnate să fie rambursată în același interval de timp ca înainte de epidemia cu Corona virus?

Apelăm la înțelegerea dvs. deoarece timpul de transport al retururilor durează mai mult decât de obicei. Însă vă asigurăm că vom procesa returul dvs. de îndată ce ajunge la depozitul nostru central și vă vom rambursa suma aferentă. Între timp, vă rugăm să aveți înțelegere în această situație fără precedent.

Schweiz / Suisse / Svizzera

Schweiz

Besteht die Gefahr, dass die Artikel kontaminiert sind?

Nein. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO)besteht kein Risiko, dass unsere Artikel kontaminiert sind. Die WHO hat erklärt, dass für diejenigen, die Pakete per Kurier erhalten, kein Risiko besteht.

Sind Lieferungen in den kommenden Wochen garantiert?

Ja, im Moment können wir Ihre Bestellung liefern. Wir werden Sie natürlich informieren, wenn sich dies ändert.

Kann ich von den gleichen Lieferzeiten ausgehen, wie vor dem Corona Virus?

Aktuell beträgt die Lieferzeit bis zu 8 Tagen ab Erhalt der Bestellbestätigung. Hintergrund sind zum einen die aktuell erhöhte Nachfrage sowie zum anderen die Anpassung unserer internen Kapazitäten zum Schutz der Mitarbeiter*innen. Denn um die Sicherheit dieser zu gewährleisten, führen wir zusätzliche Gesundheits- und Hygienemassnahmen in unserem Logistikzentrum durch. Dies führt leider dazu, dass wir aktuell länger für die Bearbeitung Ihrer Bestellung benötigen, als Sie es gewohnt sind. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis und versichern Ihnen alles dafür zu tun, dass Sie Ihre Bestellung so schnell wie möglich erhalten.

Sind die Schweizer Filialen wieder geöffnet?

Ab dem 11. Mai sind alle Filialen wieder für Sie geöffnet. Es gelten die regulären Öffnungszeiten. Alle Pakete, die seit der Schliessung noch in der Filiale liegen, stehen 7 Werktage zur Abholung bereit. Unser Click&Collect-Service sowie unser "We Take It Back"-Programm stehen Ihnen ab dem 2. Juni wieder zur Verfügung.

Nutzen Sie unseren Filialfinder, um Filialen in Ihrer Nähe und die Öffnungszeiten zu finden.

Gerne informieren wir Sie auch über die aktuellen Sicherheitshinweise in unseren Filialen.

Ich möchte einen Umtausch oder eine Rückerstattung für im Geschäft getätigte Einkäufe erhalten: Wie mache ich das?

Aufgrund der vorübergehenden Schliessung aller unserer Filialen in der Schweiz nach dem Beschluss des Schweizer Bundesrates vom 16. März 2020, wird die Frist für einen Umtausch oder eine Rückerstattung für alle Einkäufe in der Filiale um 30 Tage verlängert, die zwischen dem 17. Februar 2020 und 16. März 2020 getätigt wurden

Wie kann ich meine in der Filiale gekaufte Ware umtauschen? Ist es möglich, diese per Post zu retournieren?

Sie können die in einer C&A Filiale gekaufte Ware selbstverständlich zeitnah nach Wiedereröffnung vor Ort umtauschen. Bitte bewahren Sie hierfür Ihren Kassenbon auf und zeigen Sie diesen an der Kasse vor. Leider ist der Umtausch von Filialware per Retoure an den Online-Shop aus technischen und organisatorischen Gründen nicht möglich.

Wie lange habe ich Zeit meine Online-Retoure zurückzusenden?

Für alle Online-Einkäufe, die zwischen dem 1. März 2020 und 2. Juni 2020 getätigt wurden, bieten wir ein verlängertes Rückgaberecht von 60 Tagen an. Ab dem 03. Juni 2020 gilt im Online-Shop wieder das gewohnte Rückgaberecht von 30 Tagen. Wenn Sie Ihr Paket trotzdem so schnell wie möglich zurücksenden möchten, empfehlen wir Ihnen den Service [email protected] der Schweizerischen Post zu nutzen. Ihr Paket kann von zu Hause oder jeder anderen Abholadresse in der Schweiz gegen einen Aufpreis, den die Schweizerische Post festlegt, abgeholt werden. Die Rückgabe über eine Schweizer Postfiliale oder an einem My-Post 24-Paketautomaten ist nach wie vor kostenfrei.

Kann ich erwarten, dass zurückgesandte Waren im gleichen Zeitraum wie vor dem Corona-Virus zurückerstattet werden?

Die Versandzeiten für Rücksendungen können derzeit länger als üblich dauern. Seien Sie jedoch versichert, dass wir Ihre Rücksendung bearbeiten, sobald sie in unserem Zentrallager eintrifft, und Ihnen den entsprechenden Betrag zurückerstatten werden. In der Zwischenzeit bitten wir Sie in dieser Ausnahmesituation um ein wenig Geduld.

Click& Collect - Was passiert mit meinem Paket, das ich in einer C&A Filiale retourniert habe, die vorübergehend geschlossen hat? Wann erhalte ich mein Geld zurück für die Retoure?

Durch die temporäre Schliessung der Filiale, kann es vorkommen, dass wir nicht im Stande sind, Ihr Paket zurück in das zentrale Lager zu senden. Sobald die Filiale wieder geöffnet ist, werden wir Ihre Retoure sofort bearbeiten und den Betrag zurückerstatten. In der Zwischenzeit bitten wir um etwas Geduld in dieser aussergewöhnlichen Situation.

Ich habe über Click& Collect bestellt, aber in der Zwischenzeit wurde die Filiale vorübergehend geschlossen. Was passiert jetzt mit meiner Bestellung?

Click & Collect Bestellungen, die versendet aber aufgrund der Schliessungen unserer Filialen nicht zugestellt werden konnten, werden an unser Versandlager zurückgesandt und umgehend als Retoure verbucht. Über die Verbuchung der Rücksendung informieren wir Sie persönlich per E-Mail.

Wie gewährleistet C&A die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter?

Wir sorgen dafür, dass Ihre Online-Bestellung sicher ist. Die Pakete werden weiterhin wie gewohnt zugestellt, und alle Lieferdienste haben bestätigt, dass die Empfänger zur Vermeidung von Kontakten keine Lieferungen unterschreiben müssen. Wir haben auch zusätzliche Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in unserem Lager und in den Vertriebszentren eingeführt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Weltgesundheitsorganisation hat zudem bestätigt, dass es keinen Grund zur Besorgnis für diejenigen gibt, die per Lieferdienst zugestellte Pakete erhalten.

Suisse

Est-ce qu’il y a un risque que les produits soient contaminés ?

Non. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) il n'y a aucun risque que nos articles soient contaminés. L'OMS a en effet déclaré qu'il n'y a pas de risque pour les personnes recevant des colis via les transporteurs.

Est-ce que les commandes sont susceptibles de ne pas être livrées ?

A ce stade non. Nous pouvons vous garantir pour l’instant la livraison de vos commandes. Si la situation venait à évoluer nous vous tiendrons informé(e) de tout changement.

Est-ce que les livraisons vont prendre plus de temps que d’habitude ?

Le délai de livraison est actuellement de 8 jours maximum à compter de la réception de la confirmation de la commande. Cela est dû à l'augmentation actuelle de la demande, mais aussi à l'ajustement de nos capacités internes pour protéger nos employés. Afin de garantir la sécurité de nos employés, nous avons mis en place des mesures sanitaires et d'hygiène supplémentaires dans notre centre logistique. Malheureusement, cela signifie que le traitement de votre commande prend actuellement plus de temps que d'habitude. Veuillez nous en excuser. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous assurons de faire tout notre possible pour que vous receviez votre commande dans les meilleurs délais.

Les magasins suisses sont-ils de nouveau ouverts ?

À partir du 11 mai, tous les magasins seront de nouveau ouverts pour vous. Les heures d'ouverture habituelles restent inchangées. Tous les colis qui se trouvent encore en magasin depuis la fermeture sont disponibles pour être retirés dans un délai de 7 jours ouvrables. Cependant, notre service Click&Collect et notre programme "We take it back" seront à nouveau disponibles à partir du 2 juin.

Utilisez notre outil de recherche de magasin pour trouver celui près de chez vous, ainsi que les heures d'ouverture..

Bien entendu, nous vous informons également sur les consignes de sécurité en vigueur dans nos magasins.

Je souhaite obtenir un échange ou un remboursement pour les achats effectués en magasin : comment procéder ?

Suite à la fermeture temporaire de tous nos magasins en Suisse à la suite de la décision du Conseil fédéral suisse du 16 mars 2020, le délai d’échange ou de remboursement est prolongé de 30 jours pour tous les achats effectués en magasin entre le 17 février 2020 et le 16 mars 2020.

Comment puis-je échanger les articles achetés en magasin ? Est-il possible de les renvoyer par la poste ?

Vous pouvez, bien sûr, échanger les articles achetés dans un magasin C&A dès leur réouverture, sur place. Veuillez conserver votre reçu et le présenter à la caisse. Malheureusement, pour des raisons techniques et organisationnelles, il n'est pas possible d'échanger les articles du magasin en les retournant à la boutique en ligne.

Combien de temps ai-je pour faire un retour ?

Pour tous les achats en ligne effectués entre le 1er mars 2020 et le 2 juin 2020, nous offrons un droit de retour prolongé de 60 jours. À partir du 3 juin 2020, le droit de retour habituel de 30 jours s'appliquera à nouveau dans la boutique en ligne. Si vous souhaitez tout de même retourner votre colis le plus rapidement possible, nous vous recommandons d'utiliser le service [email protected] de la Poste Suisse. Votre colis peut être retiré directement depuis votre domicile, ou à toute autre point de collecte en Suisse, moyennant un coût supplémentaire fixé par la Poste. Le retour de votre colis via une agence de la Poste Suisse ou à un distributeur de colis My-Post 24 est toujours gratuit.

Est-ce que les articles que j’ai renvoyés me seront remboursés dans le même délai qu'avant la crise du Corona virus ?

Les délais d'expédition de nos retours sont actuellement plus longs que d'habitude. Mais soyez assuré que nous traiterons votre retour dès qu'il arrivera dans notre entrepôt central et que nous vous rembourserons le montant correspondant. Merci d’avance de votre compréhensionm

Click&Collect - Qu'en est-il de mon colis retourné récemment en magasin ? Quand vais-je être remboursé pour ce retour ?

En raison de la fermeture temporaire de nos magasins, il est possible que, dans certains cas, nous ne puissions pas faire suivre votre colis à notre entrepôt central. Dès que le magasin rouvrira, nous traiterons votre retour immédiatement et vous rembourserons le montant dans les meilleurs délais. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

J'ai commandé un colis via Click & Collect mais entre-temps mon magasin a été temporairement fermé. Que se passe-t-il de ma commande ?

Les commandes Click & Collect, qui ont été expédiées mais n'ont pas pu être livrées en raison de la fermeture de nos magasins, seront renvoyées à notre entrepôt et immédiatement enregistrées comme retours. Nous vous informerons personnellement par e-mail de la prise en compte du retour.

Comment C&A garantit la sécurité des clients et des employés ?

Nous veillons à ce que votre commande en ligne soit sécurisée. Les colis continueront à être livrés comme d'habitude, et tous les services de livraison ont confirmé que les destinataires n'ont pas à signer pour les livraisons afin d'éviter tout contact. Nous avons également mis en place des mesures sanitaires et d'hygiène supplémentaires dans nos entrepôts et nos centres de distribution afin de garantir la sécurité de nos employés. L'Organisation Mondiale de la Santé a également confirmé qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ceux qui reçoivent des colis livrés par des services de livraison.

Svizzera

C’è il rischio che i prodotti siano contaminati?

No. Secondo l’OMS non c’è nessun rischio che i prodotti siano contaminati e le persone che ricevono i pacchi non sono a rischio di contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

Le consegne sono garantite nelle prossime settimane?

Sì, al momento siamo in grado di consegnare i tuoi ordini. Eventuali aggiornamenti ti saranno tempestivamente comunicati

Posso aspettarmi gli stessi tempi di consegna?

I tempi di consegna sono attualmente fino a 8 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine. Il motivo è, da un lato, la domanda attualmente in aumento e, dall'altro, l'adeguamento delle nostre capacità interne per proteggere i dipendenti. Per garantire la loro sicurezza, abbiamo implementato ulteriori misure di igiene e salute nel nostro centro logistico.Sfortunatamente, ciò significa che al momento abbiamo bisogno di più tempo per evadere il tuo ordine. Pertanto chiediamo la tua comprensione e ti assicuriamo che faremo del nostro meglio per consegnarti il tuo ordine il più velocemente possibile.

I negozi svizzeri sono di nuovo aperti?

Dall'11 maggio, tutti i negozi saranno di nuovo aperti per te. Gli orari di apertura rimangono invariati. Tutti i pacchi che sono ancora in negozio dalla chiusura sono disponibili per il ritiro entro 7 giorni lavorativi. Il nostro servizio Click & Collect e il nostro programma "We Take It Back" saranno nuovamente disponibili dal 2 giugno.

Utilizza il nostro store finder per trovare il negozio vicino a te e gli orari di apertura.

Naturalmente, ti informiamo anche delle istruzioni di sicurezza in vigore nei nostri negozi.

Voglio ottenere uno scambio o un rimborso per gli acquisti effettuati in negozio: come posso fare?

A seguito della chiusura temporanea di tutti i nostri negozi in Svizzera nel rispetto della decisione del Consiglio federale svizzero del 16 marzo 2020, il periodo di cambio o rimborso è prorogato di 30 giorni per tutti gli acquisti effettuati in negozio tra il 17 febbraio 2020 e 16 marzo 2020.

Come posso cambiare o restituire gli articoli che ho acquistato nei negozi? È possibile restituirli per posta?

Sarai in grado di cambiare o restituire gli articoli acquistati nei negozi C&A alla loro riapertura mostrando lo scontrino alla cassa. Sfortunatamente, per motivi tecnici e organizzativi, non è possibile restituire gli articoli acquistati nei negozi tramite posta.

Posso aspettarmi che il rimborso della merce che ho restituito avvenga nei tempi ordinari?

Ti chiediamo di comprendere che i tempi di spedizione dei resi sono attualmente più lunghi del solito. Ma ti assicuriamo che elaboreremo il tuo reso non appena arriverà nel nostro magazzino centrale e, consequentemente, ti rimborseremo l'importo corrispondente. Nel frattempo, ti chiediamo cortesemente un po 'di pazienza in questa situazione eccezionalem

Quanto tempo ho per effettuare il reso degli articoli acquistati online?

Per tutti gli acquisti online effettuati tra il 1 marzo 2020 e il 2 giugno 2020, il periodo per restituire gli articoli è temporaneamente esteso a 60 giorni. A partire dal 3 giugno 2020, nel negozio online verrà applicata la normale politica di reso di 30 giorni. Se desideri comunque rispedire il pacco il prima possibile, ti consigliamo di utilizzare il servizio [email protected] della Posta svizzera. Il pacco può essere ritirato da casa o da qualsiasi altro indirizzo di ritiro in Svizzera a un costo aggiuntivo stabilito dalla Posta svizzera. I resi tramite un ufficio postale svizzero o presso uno sportello automatico My Post 24 sono ancora gratuiti.

Click&Collect - Cosa succede al pacco recentemente restituito al negozio ? Quando sarò rimborsato per il reso

A causa della chiusura temporanea dei punti vendita, in alcuni casi potrebbe non essere possibile inoltrare il pacco al nostro magazzino centrale. Non appena il negozio riaprirà, elaboreremo immediatamente il reso e rimborseremo l’importo il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio.

Click&Collect - Ho ordinato un pacchetto tramite Click & Collect ma nel frattempo il mio negozio è stato temporaneamente chiuso. Cosa succede al mio ordine?

Gli ordini Click & Collect che sono stati spediti, ma che non sono stati consegnati a causa delle chiusure dei nostri negozi verranno restituiti al nostro centro logistico e registrati come resi. Ti informeremo personalmente sulla registrazione del reso tramite e-mail.

I nostri dipendenti sono al sicuro?

Ci assicuriamo che gli ordini online siano sicuri. I pacchi continuano a essere consegnati come di consueto e i corrieri hanno confermato che, al fine di limitare il contatto personale, i destinatari non dovranno firmare le consegne. Abbiamo inoltre implementato ulteriori misure sanitarie e di igiene nei nostri magazzini e centri di distribuzione per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti. L'Organizzazione mondiale della sanità ha inoltre confermato che non ci sono motivi di preoccupazione per le persone che ricevono i pacchi consegnati tramite corriere.

Other European countries (English version)

Are there any stores open? Which ones?

In view of the current situation, C&A has taken the painful but responsible decision to close some of its stores. However, little by little we are reopening them.

The following stores are open:

Croatia

From 18.05.2020 on all our stores are open.

Czech Republic

From 18.05.2020 on all our stores are open.

Romania

 • Intercora Brasov, Calea Bucuresti nr. 105, 500299 Brasov
 • Targu Mures FMZ Kaufland, Str. Gheorghe Doja nr. 64-68, 540146 Targu Mures, Mures
 • Intercora Buzau, Str. Frasinet nr. 17, 120005 Buzau
 • Intercora Ploiesti, Bd. Republicii nr. 138, 100074 Ploiesti, Prahova
 • Intercora Botosani, Str. Mihai Eminescu nr. 4, 710014 Botosani
 • Prima Shops-Oradea, Bulevardul Decebal 61A, 410214 Oradea, Bihor
 • Vaslui Retail Park, Str. Decebal 44, Vaslui, 730226 Vaslui
 • Slobozia Value Center, Bd. Bucuresti-Constanta Nr 14, 920051 Slobozia, Ialomita
 • Roman Value Center, Str. Mihai Viteazu nr 3, 611124 Roman, Neamt
 • Zalau Value Center, Bd Mihai Viteazu nr. 52B, 450090 Zalau, Salaj
 • Braila 2 Shopping Park, Str. G-ral Gheorghe Avramescu nr 10, 540146 Braila
 • Hello Shopping Park, Calea Republicii nr.181, 600304 Bacau<7li>

Hungary

From 18.05.2020 on all our stores are open.

Portugal

 • Algarveshopping - loja nº AO 105, Lanka Parque Comercial e Industrial do Algarve, 8200-417 Albufeira
 • C.C. Jumpo - loja nº 33, Avda. do Brasil, Quinta do Barberia, 4760-010 Vila Nova de Famalicão
 • C.C. Nova Arcada - loja n. 1.03, Avenida de Lamas nº 100, 4700-084 Braga
 • C.C. Braga Parque, Loja 1015, 4710-427, Braga
 • C.C. 8ª Avenida, Avda. Dr. Renato Araújo, 1625, 3700-346 São João da Madeira
 • C.C. Cascaisshopping, Estrada Nacional 9 -km 6,8, 2645-543 Alcabideche
 • C.C. Forum Algarve, Estrada Nacional 125, Km 103 loja 079, 8009-126 Faro
 • C.C. Forum Coimbra, Quinta do Almegue, Vale Gemil, loja 0.61, Santa Clara, 3040-193 Coimbra
 • C.C. Gaiashopping, Av. Dos Descobrimentos, 549, 4404-503 Vila Nova de Gaia
 • C.C. Glicinas-Aradas, Rua D. Manuel Barbuda e Vasconcelos, loja nº 33, 3810-419 Aveiro
 • C.C. Guimarãesshopping, Alameda DR. Mariano Felgueiras, Creixomil, 4835-075, Guimarães
 • C.C. Palacio do gelo, Loja 002 - Quinta da Alagoa, 3500-606, Viseu
 • C.C. Parque Nascente, Praceta Parque Nascente, nº 35, 4435-185 Rio Tinto
 • C.C. Portimão Retail Center, Horta da Boavista, 8500-524 Portimão
 • Edificio Paladium, Rua de Santa Catarina, 71-73, 4000-449, Porto
 • Estçao Viana, Avda. General Humberto Delgado, Lj 2070/2072, Nº 101 Monserrate, 4900-317 Viana do Castelo
 • Forum Madeira, Estrada Monumental, nº 390, 9004-568 Funchal
 • Forum Montijo, Loja 048 - Zona Industrial do Pau Queimado, Rua da Azinheira - Afonseiro, 2870-100, Montijo
 • Leiriashopping, Alto do Vieiro, Loja A001, 2400-441, Leiria
 • Maiashopping, Lugar da Ardegães, loja nº 108/109, 4425-500 Águas-Santas
 • Mar shopping Algarve, Almancil, loja 0.30, 8135-182, Almancil
 • Massamá shopping center, Av. 25 de Abril, lote 221,222,223, Sub Cave, loja Esq., 2745-862, Massamá
 • Tavira Grand Plaza Tavira, Rua Almirante Candido dos Reis, 8800-318 Tavira
 • W-shopping, Rua Pedro de Santarem, 29, Loja 2,48+2,49+2,64, 2000-223 Santarém

Slovakia

From 20.05.2020 on all our stores are open.

Slovenia

From 18.05.2020 on all our stores are open.

Is there a risk that the items are contaminated?

No. According to the World Health Organization (WHO) there is no risk that our items are contaminated. The WHO has stated that there is no risk to those who receive packages delivered by courier.

How does C&A ensure the safety of customers and employees?

We make sure that ordering online is safe. Packages are still being delivered as usual and all courier services have confirmed that, in order to avoid contact, recipients will not be required to sign any deliveries. We have also implemented additional health and hygiene measures in our warehouse and distribution centres to ensure our employees' safety. The World Health Organization has also confirmed that there is no reason to be concerned for those receiving packages delivered by courier.

Are deliveries guaranteed in the upcoming weeks?

At the moment we are able to deliver your order. Any updates will be promptly communicated to you.

Can I expect the same delivery times as before the Corona virus?

We are currently unable to ship your order as quickly as usual. The reason is, on the one hand, the increased demand at the moment and, on the other, the adjustment of our internal capacities to protect employees. To ensure their safety, we carry out additional health and hygiene measures in our logistics center. Unfortunately, this means that we currently need longer to process your order than you are used to. We therefore ask for your understanding and assure you that we will do everything to ensure that you receive your order as soon as possible.

Czech Republic: up to 9 days

Croatia: up to 10 days

Denmark: up to 9 days

Finland: up to 11 days

Greece: up to 14 days

Hungary: up to 11 days

Portugal: up to 11 days

Romania: up to 11 days

Slovakia: up to 10 days

Slovenia: up to 10 days

Sweden: up to 10 days

How can I return my items in the coming weeks?

Considering the current situation and meeting the authorities' recommendations to minimise the need to go outside, the return period has been temporarily extended to 60 days for all orders from 01.03.2020.

How can I exchange or return the articles that I bought in the store? Is it possible to return them by post?

You will be able to exchange the articles bought in a C&A store promptly after reopening. Please keep your receipt for this and show it at the checkout. Unfortunately, due to technical and organisational reasons, it is not possible to return store-bought articles to the online shop.

Can I expect that returned items will be refunded in the same time period as before the Corona virus?

We ask for your understanding that the shipment times for returns currently take longer than usual. But please be assured that we will process your return as soon as it arrives in our central warehouse and refund you the respective amount. In the meantime, we kindly ask for a little patience in this exceptional situation.

What about my parcel that I have returned to a C&A store that has been temporarily closed? When will I get my money back for this return?

Due to the temporary closure of the store, in a few cases it is possible that we are unable to forward your parcel to our central warehouse. As soon as the store re-opens, we will process your return immediately and refund you the amount. In the meantime, we kindly ask for a little patience in this exceptional situation.