Ochrona danych

Informacja o ochronie danych osobowych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas niezmiernie ważne. W większości przypadków można odwiedzać naszą witrynę bez ujawniania informacji osobowych. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wymogami prawa lub za twoją zgodą. Prócz danych, które z mocy prawa możemy gromadzić i w przypadku których udzielono nam zgody, dla potrzeb statystycznych lub w celu ulepszenia naszej witryny będziemy gromadzić i wykorzystywać dane anonimowe, nie zawierające informacji osobowych.

Nasze serwery sieciowe automatycznie zapiszą informacje wysłane nam przez twoją przeglądarkę w twoich plikach dziennika serwera. Są to: typ i wersja twojej przeglądarki internetowej, wykorzystywany system operacyjny, poprzednio odwiedzona witryna, adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp oraz czas zapytania serwera. C&A nie może przypisać tych informacji żadnej określonej osobie. Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych; po krótkim czasie dane będą automatycznie kasowane. W celu dalszego ulepszania sposobu nawigacji w naszym serwisie informacje w ten sposób zebrane będą analizowane wyłącznie dla potrzeb statystycznych i niemożliwe jest ich użycie do wyśledzenia cię.

W serwisie używamy też tzw. ciasteczek. Są to pliki tekstowe przechowywane na twoim komputerze, które twoja przeglądarka zapisuje w celu usprawnienia nawigacji w naszym serwisie. Większość ciasteczek, jakich używamy, to tzw. „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po wyjściu z serwisu. Można zapobiec przechowywaniu ciasteczek na swoim komputerze przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku nawigacja w serwisie może być ograniczona.
Wtyczki społecznościowe do różnych internetowych sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+, Youtube i Pinterest) są zintegrowane z naszymi stronami. Umożliwiają one tworzenie zakładek na tych stronach i dzielenie się nimi z innymi członkami internetowych sieci społecznościowych. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać dzięki logo, które widać na stronach internetowych sieci społecznościowych.

W razie wywołania strony zawierającej te wtyczki społecznościowe w naszym serwisie internetowym, nawiązuje się bezpośrednie połączenie z serwerami internetowej sieci społecznościowej i stamtąd obraz wtyczki (który jest teraz widoczny) oraz związane z nią funkcje są komunikowane bezpośrednio przeglądarce, która integruje je z wyglądem naszego serwisu internetowego. Jeżeli w tym momencie jesteś zalogowany do internetowej sieci społecznościowej pod swoją nazwą użytkownika i hasłem, fakt odwiedzenia naszego serwisu zostanie zakomunikowany danej sieci i informacja o tym może zostać przypisana do twojego konta użytkownika. Przy interakcji z wtyczkami społecznościowymi, na przykład, jeśli dzielisz się naszymi stronami lub używasz funkcji Facebooka: „Like" lub „Share", funkcji „Pin It" z Pinterest lub funkcji "Tweet This" Twittera, treść naszych stron zostanie powiązana z twoim profilem w danej sieci społecznościowej. Jeżeli nie jesteś członkiem internetowej sieci społecznościowej lub wylogujesz się z niej przed wizytą w naszym sklepie, wciąż istnieje możliwość, że przynajmniej twój adres IP zostanie przekazany i będzie tam przechowywany.

Chcemy zauważyć, że w zakresie tych powiązanych stron oferowanych przez zewnętrznych operatorów obowiązują różne wytyczne na temat ochrony danych i regulacje dotyczące odpowiedzialności. Przechowywanie i wykorzystywanie danych przez operatorów, które ma miejsce podczas korzystania z powiązanych stron, może przekraczać zakres niniejszej deklaracji o ochronie danych. Dalsze przetwarzanie w ramach połączonych internetowych sieci społecznościowych, czas przechowywania i zamierzony sposób wykorzystywania definiują wyłącznie dani dostawcy. Poniższe linki zawierają więcej szczegółów na temat wykorzystywanych wtyczek społecznościowych i informacji ich dostawców na temat ochrony danych.

Wtyczka społecznościowa Operator internetowej sieci społecznościowe Deklaracja ochrony danych internetowej sieci społecznościowej
Facebook, przycisk Like / Share Button Facebook, Inc., 1601 South California AvenuePalo Alto, CA 94304, USA http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter, przycisk Tweet This Button Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA http://twitter.com/privacy
Przycisk Pin-It Button Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA http://pinterest.com/about/privacy/
Google+ Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Przycisk Youtube Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Śledzenie sieci

Śledzenie sieci

Po naszej stronie zbierane i zapisywane są informacje dotyczące poruszania się po naszych stronach www do celów marketingowych w zanonimizowanej postaci. Nasza strona internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Adobe (onlinetargeting). Adobe Analytics korzysta z tzw. plików cookie i web bugów, które są pobierane z Państwa komputera lub tam zapisane i umożliwiają analizę korzystania z ofert sieciowych i nawigacji po naszej stronie internetowej przez Państwa (tzw. informacje dotyczące sesji). Pliki cookie i web bugi pozwalają nam w zanonimizowanej postaci przeanalizować surfowanie. Prowadzimy na przykład statystyki na temat, które strony internetowe są szczególnie chętnie odwiedzane lub ilu użytkowników odwiedza poszczególne strony, z jakiego miasta pochodzi odwiedzający stronę, jakiego rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego używa i jakie strony odwiedził podczas swojej obecności w sieci.

Tak pozyskane informacje z sesji są przenoszone na serwer Adobe Analytics w Unii Europejskiej, tam zostają zapisane i przetwarzane. Na podstawie tych informacji Adobe Analytics ocenia informacje sesyjne dla danego komputera podczas Państwa odwiedzin naszej strony internetowej, aby przygotować sprawozdanie z Państwa aktywności. Ewentualnie Adobe przesyła te informacje dalej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub osoba trzecia przetwarza te dane na zlecenie Adobe. Adobe w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP Państwa komputera z innymi danymi w Adobe.

W żadnym wypadku pozyskane przy tym dane nie mogą być wykorzystane, by zidentyfikować odwiedzającego tę stronę internetową. Zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie do ulepszenia oferty. Dlatego też wszystkie adresy IP będą skracane tak, by mogły być przetwarzane tylko w zanonimizowanej postaci. Inne wykorzystanie lub przekazanie osobom trzecim nie ma miejsca.

Wykorzystujemy oceny, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osób fizycznych, lecz tylko odnoszące się do zastosowanego komputera w celu ulepszenia ofert w sieci, w szczególności dla Państwa, na podstawie zainstalowanych na Państwa komputerze plików cookie i web bugów, dzięki którym możemy przyporządkować schematy korzystania dla danego komputera z naszej strony internetowej i umożliwić optymalne korzystanie z niej.

Wyrażają Państwo zgodę na zainstalowanie na Państwa komputerze plików cookie i web bugów, aby móc poddać analizie Państwa schematy korzystania z naszej witryny i móc na tej podstawie przedstawić na naszej stronie oferty i przesłać informacje, które mogłyby być dla Państwa interesujące.

Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W takim przypadku nie będziemy już zapisywać ani analizować Państwa odwiedzin na naszych stronach.

Dodatkowo Adobe umożliwia Państwu zarządzanie naszymi możliwościami korzystania z informacji sesyjnych, które korzystają z plików cookie zainstalowanych przez domeny Adobe Analytics 2o7.net i omtrdc.net. Poprzez te domeny Adobe Analytics będzie wykonywał usługi polegające na ocenie zainstalowanych na Państwa komputerze plików cookie i dostarczał nam przez to informacji. Jeśli Państwo nie życzą sobie, żeby Adobe Analytics zbierał i analizował informacje sesyjne na temat odwiedzin z Państwa komputera, mogą Państwo złożyć swoje odwołanie poprzez następującą metodę rezygnacji (opt-out):

Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki śledzenia przez pliki cookie 2o7.net i omtrdc.net (opt-out).

Mogą Państwo także zupełnie wyłączyć analizę schematów korzystania wykonywaną przez Adobe poprzez pobranie i zainstalowanie oferowanej przez Adobe dezaktywacji dodatków Add-on. Szczegóły dotyczące dezaktywacji Add-on jak i bliższe informacje na temat ochrony prywatności dla Adobe Analytics oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych znajdą Państwo w Adobe Privacy Center pod:

http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

Zwracamy uwagę, że metoda rezygnacji opt-out oraz instalacja dezaktywacji Add-on są skuteczne dla tego komputera i dla tej przeglądarki, dla których je przeprowadzono.

W związku z takim odwołaniem nie będą zapisywane żadne dane na temat schematów korzystania podczas odwiedzin naszej witryny dla danego komputera i przeglądarki, a zapisane już dane nie będę dalej wykorzystywane. Zwracamy uwagę, że skorzystanie z prawa do sprzeciwu również następuje poprzez zapisanie pliku cookie na Państwa komputerze. Plik ten zawiera jedynie informacje o Państwa sprzeciwie dotyczącym korzystania z danych. Rezygnacja więc będzie możliwa tylko wtedy i tak długo, jak długo będą Państwo akceptować pliki cookie swojej przeglądarki. Jeśli pliki te zostaną usunięte, nie będziemy już mogli dowiedzieć się o Państwa sprzeciwie i brać go pod uwagę. Ten plik cookie należy pozostawić na swoim komputerze, aby Państwa sprzeciw był włączony na stałe. Jeśli usuną Państwo plik cookie opt-out, należy na nowo przeprowadzić rezygnację. Podobnie należy przeprowadzić rezygnację opt-out dla każdego komputera i przeglądarki, z których Państwo korzystacie. Ponadto mogą Państwo całkowicie zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat należy skorzystać z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Ta strona używa Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego udostępnianego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe cookie tzw. „ciasteczka”, które zapisują się na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę aktywności na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, adres IP użytkownika Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, dla sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; jednakże zwracamy użytkownikom uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (z Państwa adresem IP włącznie) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki znajdującej się pod niżej wymienionym linkiem.

Aktualny link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Please agree to our Terms & Conditions.