Ochrona danych

Informacja o ochronie danych osobowych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas niezmiernie ważne. W większości przypadków można odwiedzać naszą witrynę bez ujawniania informacji osobowych. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wymogami prawa lub za twoją zgodą. Prócz danych, które z mocy prawa możemy gromadzić i w przypadku których udzielono nam zgody, dla potrzeb statystycznych lub w celu ulepszenia naszej witryny będziemy gromadzić i wykorzystywać dane anonimowe, nie zawierające informacji osobowych.

Nasze serwery sieciowe automatycznie zapiszą informacje wysłane nam przez twoją przeglądarkę w twoich plikach dziennika serwera. Są to: typ i wersja twojej przeglądarki internetowej, wykorzystywany system operacyjny, poprzednio odwiedzona witryna, adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp oraz czas zapytania serwera. C&A nie może przypisać tych informacji żadnej określonej osobie. Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych; po krótkim czasie dane będą automatycznie kasowane. W celu dalszego ulepszania sposobu nawigacji w naszym serwisie informacje w ten sposób zebrane będą analizowane wyłącznie dla potrzeb statystycznych i niemożliwe jest ich użycie do wyśledzenia cię.

W serwisie używamy też tzw. ciasteczek. Są to pliki tekstowe przechowywane na twoim komputerze, które twoja przeglądarka zapisuje w celu usprawnienia nawigacji w naszym serwisie. Większość ciasteczek, jakich używamy, to tzw. „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po wyjściu z serwisu. Można zapobiec przechowywaniu ciasteczek na swoim komputerze przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku nawigacja w serwisie może być ograniczona.
Wtyczki społecznościowe do różnych internetowych sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+, Youtube i Pinterest) są zintegrowane z naszymi stronami. Umożliwiają one tworzenie zakładek na tych stronach i dzielenie się nimi z innymi członkami internetowych sieci społecznościowych. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać dzięki logo, które widać na stronach internetowych sieci społecznościowych.

W razie wywołania strony zawierającej te wtyczki społecznościowe w naszym serwisie internetowym, nawiązuje się bezpośrednie połączenie z serwerami internetowej sieci społecznościowej i stamtąd obraz wtyczki (który jest teraz widoczny) oraz związane z nią funkcje są komunikowane bezpośrednio przeglądarce, która integruje je z wyglądem naszego serwisu internetowego. Jeżeli w tym momencie jesteś zalogowany do internetowej sieci społecznościowej pod swoją nazwą użytkownika i hasłem, fakt odwiedzenia naszego serwisu zostanie zakomunikowany danej sieci i informacja o tym może zostać przypisana do twojego konta użytkownika. Przy interakcji z wtyczkami społecznościowymi, na przykład, jeśli dzielisz się naszymi stronami lub używasz funkcji Facebooka: „Like" lub „Share", funkcji „Pin It" z Pinterest lub funkcji "Tweet This" Twittera, treść naszych stron zostanie powiązana z twoim profilem w danej sieci społecznościowej. Jeżeli nie jesteś członkiem internetowej sieci społecznościowej lub wylogujesz się z niej przed wizytą w naszym sklepie, wciąż istnieje możliwość, że przynajmniej twój adres IP zostanie przekazany i będzie tam przechowywany.

Chcemy zauważyć, że w zakresie tych powiązanych stron oferowanych przez zewnętrznych operatorów obowiązują różne wytyczne na temat ochrony danych i regulacje dotyczące odpowiedzialności. Przechowywanie i wykorzystywanie danych przez operatorów, które ma miejsce podczas korzystania z powiązanych stron, może przekraczać zakres niniejszej deklaracji o ochronie danych. Dalsze przetwarzanie w ramach połączonych internetowych sieci społecznościowych, czas przechowywania i zamierzony sposób wykorzystywania definiują wyłącznie dani dostawcy. Poniższe linki zawierają więcej szczegółów na temat wykorzystywanych wtyczek społecznościowych i informacji ich dostawców na temat ochrony danych.

Wtyczka społecznościowa Operator internetowej sieci społecznościowe Deklaracja ochrony danych internetowej sieci społecznościowej
Facebook, przycisk Like / Share Button Facebook, Inc., 1601 South California AvenuePalo Alto, CA 94304, USA www.facebook.com/about/privacy/
Twitter, przycisk Tweet This Button Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA twitter.com/privacy
Przycisk Pin-It Button Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA pinterest.com/about/privacy/
Google+ Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Przycisk Youtube Button Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Please agree to our Terms & Conditions.