Gezamenlijk ideeën ontwikkelen

Onder de paraplu van het Global Social Compliance Program (GSPC), een organisatie die in 1995 werd opgericht en die zich inzet voor de verbetering van de werk- en milieuomstandigheden in de goederenproductie, hebben C&A en andere wereldwijd opererende textielfirma's zich georganiseerd om een uniforme milieurichtlijn te ontwikkelen voor de complete productieketen. Dit met als doelstelling om factoren als bijvoorbeeld waterverbruik en -bereiding, CO2-emissies, afvalvermijding en het gebruik van schadelijke stoffen beter controleerbaar te maken.