Page.TopBanner
We maken gebruik van cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. Door verder te surfen op deze website stemt u in met onze Gegevensbescherming.
Gegevensbescherming
Info.DataPrivacy.C8

Informatieverstrekking en toestemming verwerking van persoonsgegevens

De veiligheid van uw gegevens is voor ons uiterst belangrijk. Als klant van de C&A shop kunt u volledig onbevreesd uw inkopen doen. In het algemeen kunt u onze webstek bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten.

De verantwoordelijke voor de webwinkel in de zin van de Duitse wet "Bundesdatenschutzgesetzes" en van de Duitse wet "Telemediengesetzes" is C&A Mode GmbH & Co. KG, ingeschreven bij het kantongerecht Düsseldorf onder nummer HRA 6237, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf, centraal telefoonnummer 0211-9872-0, e-mailadres: klantendienst@shop-c-and-a.com

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw toestemming. Het gaat met name om gegevens in verband met de ontvangst en uitvoering van uw bestellingen (zoals naam, adres, e-mailadres, informatie over de bestelde artikelen, gegevens over bestel- en betalingsgedrag) en ook om andere gegevens, die u ons vrijwillig (bijvoorbeeld in het kader van de bestelling van nieuwsbrieven of van deelname aan wedstrijden) ter beschikking stelt. Voor zover u in het kader van bestelprocedures persoonsgegevens doorgeeft, gebeurt dat middels SSL versleuteling (Secure Sockets Layer).

Buiten datgene wat door de wet en op grond van uw toestemming is toegestaan, zullen wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens, waarbij geen verband met personen gelegd kan worden, verzamelen en gebruiken voor statistische doeleinden en voor de continue verbetering van onze internetdiensten.

Onze webserver slaat automatisch informatie op in de server log files, die uw browser aan ons overmaakt. Het gaat om type en versie van de gebruikte internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de voorafgaande bezochte pagina, het IP-adres van de computer die toegang tracht te krijgen en het tijdstip van de serveropvraag. Deze gegevens zijn voor C&A niet bepaalde personen toewijsbaar. Een samenvatting van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden bovendien na een korte periode automatisch gewist. De hierbij gewonnen gegevens worden uitsluitend statistisch geanalyseerd en zijn niet op u terug te voeren. Dit om het surfen op onze websites voor u nog beter te maken.

In onze webstekken zijn zogenaamde social plug-ins van de sociale internet-netwerken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) en Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) verwerkt. Social plug-ins herkent u aan de logo´s die op de webstekken van Twitter.com ( http://twitter.com/about/resources/logos) en Facebook.com ( http://developers.facebook.com/docs/plugins) bekeken kunnen worden.

Wanneer u in onze internetdienst een pagina opent met deze social plug-ins, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook en Twitter opgebouwd. Op basis van deze verbinding wordt het voor u zichtbare beeld van de plug-in en de daarachter liggende functies rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die deze aan de presentatie van onze internetsite koppelt. Bent u op dat moment ingelogd bij Facebook of Twitter met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze webstek, aan deze partijen doorgegeven en kan uw gebruikersaccount worden gekoppeld. Wanneer u social plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk"- of de Twitter-"Tweet This"-functie, wordt de inhoud van onze internetpagina´s aan uw Facebook- onderscheidenlijk Twitter-profiel verbonden.

Indien u geen lid van Twitter of Facebook bent of vóór het bezoek aan onze webwinkel bij deze aanbieders uitgelogd bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat tenminste uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt.

Wij wijzen u erop dat de inhoud en de omvang van de gegevens die via de social plug-in rechtstreeks van Facebook en Twitter gehaald en daarheen doorgegeven worden, en ook de tijd dat deze opgeslagen blijven en het gebruiksdoel ervan uitsluitend door deze aanbieders worden bepaald. Nadere informatie vindt u in de toelichtingen op de gegevensbescherming van de aanbieders ( http://twitter.com/privacy en http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php).

Op onze webstekken vindt u ook externe snelkoppelingen zoals naar ons Youtube-kanaal. Wanneer u snelkoppelingen gebruikt, verlaat u onze webstekken. Wij wijzen u erop dat voor deze gelinkte webstekken van derden andere richtlijnen inzake gegevensbescherming en regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid gelden. De opslag en het gebruik van gegevens door de webstekaanbieder, die bij het gebruik van deze gelinkte webstekken plaatsvinden, kunnen het kader van de onderhavige toelichting op de bescherming van persoonsgegevens te buiten gaan. Omdat wij niet de aanbieders van deze webstekken zijn, kunnen wij ook voor de inhoud van andere webstekken, die wij daar niet hebben ingebracht, niet verantwoordelijkheid zijn.

Webtracking

Op deze website wordt informatie over het surfgedrag van de bezoekers in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen voor marketingdoeleinden. Onze Online Shop maakt gebruik van Adobe Analytics, een door Adobe geëxploiteerde webanalysedienst (online targeting). Adobe Analytics gebruikt zogenaamde cookies en trackingpixels die door uw computer afgeroepen of daar opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van ons webaanbod en van de navigatie binnen onze Online Shop (zgn. sessie-informatie) mogelijk maken. Deze cookies en trackingpixels stellen ons in staat om het surfgedrag op een geanonimiseerde wijze te analyseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van statistieken die aangeven welke pagina's van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van de shop bezoeken, uit welke stad een websitebezoeker afkomstig is, welk browsertype en besturingssysteem de websitebezoeker gebruikt en welke pagina's van de website hij bezocht heeft.

De op die manier ingewonnen sessie-informatie wordt naar servers van Adobe Analytics binnen de EU verzonden en daar opgeslagen en verder verwerkt. Adobe Analytics analyseert aan de hand van deze informatie de sessie-informatie van uw bezoek aan onze Online Shop met deze computer om voor ons rapporten over uw activiteit op onze website samen te stellen. Adobe zal deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Adobe verwerken. Adobe zal in geen geval een verband leggen tussen het IP-adres van uw computer en andere informatie bij Adobe.

In geen geval kunnen daarbij de verzamelde gegevens worden gebruikt om de bezoeker van deze website als individuele persoon te identificeren. Deze verzamelde informatie wordt enkel gebruikt voor de verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen ingekort, zodat IP-adressen alleen in geanonimiseerde vorm worden verwerkt. Een ander gebruik of een overdracht aan derden vindt niet plaats. De analyses die geen herleiding van informatie tot bepaalde personen toelaten, maar aan de gebruikte computer gerelateerd zijn, worden door ons gebruikt om ons online aanbod te verbeteren en vooral om u aan de hand van de op uw computer opgeslagen cookies en trackingpixels via elke wij uw gebruiksgedrag met de deze computer op onze website toewijzen, in staat te stellen om optimaal gebruik te maken van onze website.

U gaat er daarin mee akkoord dat wij cookies en trackingpixels op uw computer opslaan om uw gebruikersgedrag op onze website te kunnen analyseren en u aan de hand daarvan op onze website aanbiedingen en informatie te kunnen presenteren die voor u interessant zou kunnen zijn.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment voor de verdere toekomst herroepen intrekken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, afgezien van de eventuele portokosten voor het verzenden van uw bezwaar in briefvorm naar het bovenstaande adres of de telecommunicatiekosten voor het verzenden van een e-mail met uw bezwaar. In dat geval worden uw bezoeken aan onze webpagina's niet meer opgeslagen of geanalyseerd.

Bovendien biedt Adobe u de mogelijkheid aan om invloed uit te oefenen op onze mogelijkheid gebruik te maken van de sessie-informatie die gebruik maakt van door de Adobe Analytics-domeinen 2o7.net en omtrdc.net geplaatste cookies. Via deze domeinen wordt de Adobe Analytics dienst geëxploiteerd die de op uw computer geplaatste cookies analyseert en ons daarover informatie beschikbaar stelt. Wanneer u niet wilt dat Adobe Analytics sessie-informatie over uw bezoek met uw computer verzamelt en analyseert, kunt u daar via de volgende opt-outmethode bezwaar tegen maken.

Klik hier om het volgen via cookies van 2o7.net en omtrdc.net te weigeren (Opt-out).

U kunt de analyse van uw gebruiksgedrag door Adobe ook in algemene zin deactiveren door een door Adobe aangeboden add-on voor deactivering te downloaden en te installeren. De details over de add-on voor deactivering en nadere informatie over de privacybescherming bij Adobe Analytics alsmede de privacyverklaring vindt u in het Adobe Privacy Center onder:

Wij attenderen u erop dat deze opt-outprocedure en de installatie van de add-on voor deactivering alleen effectief zijn op de computer en de browser waarop zij worden uitgevoerd.

Door uw op deze manier kenbaar gemaakt bezwaar wordt geen verdere informatie over uw gebruikersgedrag bij bezoeken aan onze website met deze computer en deze browser meer opgeslagen en de reeds opgeslagen gegevens worden niet meer gebruikt. Wij maken u erop attent dat de uitoefening van het herroepingsrecht eveneens plaatsvindt door opslag van een cookie op uw computer. Dit cookie bevat slechts de informatie dat u bezwaar tegen het gebruik van de informatie hebt aangetekend. De opt-out kan daarom enkel in werking treden, indien en voor zolang cookies worden geaccepteerd door uw browser. Wordt het cookie verwijderd, dan zijn wij niet meer in staat uw bezwaar te herkennen en er gevolg aan te geven. U dient het cookie op uw computer opgeslagen te laten om uw herroeping permanent geactiveerd te houden. Wanneer u het opt-outcookie verwijdert, moet u de opt-out opnieuw verrichten. Tevens dient u de opt-outprocedure voor elke individuele door u gebruikte computer en browser uit te voeren. Bovendien kunt u de opslag van cookies in algemene zin verhinderen via de instellingen van uw browser. Voor verdere informatie kunt u gebruik maken van de helpfunctie van uw webbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, tekstbestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door die gebruikers mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte door Google eerst wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet aan andere data bij Google worden gekoppeld. U kunt de opslag van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen. Deze website maakt u als gebruiker erop attent dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. De gebruikers kunnen bovendien de vastlegging van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren.

De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Exactag GmbH verzamelt op deze website en haar subpagina's voor marketing- en optimalisatiedoeleinden data en slaat deze data op. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en een techniek die IPless Key wordt genoemd. De IPless-Key-technologie slaat omgevingsvariabelen van de internetbrowser in een database op zonder gegevens zoals een IP-adres op te slaan. Deze procedure maakt de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met Exactag-technologie verzamelde en vastgelegde gegevens worden zonder specifieke toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website als individu te identificeren en er worden principieel geen persoonsgerelateerde gegevens geregistreerd.

U kunt op elk gewenste moment bezwaar maken tegen de opslag van uw anoniem vastgelegde bezoekersgegevens met het oog op de toekomst. Om de uitsluiting van de dataopslag te garanderen, wordt in uw browser een cookie geplaatst. Dit cookie draagt de naam 'optout' en wordt door 'exactag.com' geplaatst. Deze cookie mag niet worden gewist, zolang u bezwaar maakt tegen de opslag van de data.

Het bezwaar tegen opslag kan via de volgende pagina worden geactiveerd: http://www.exactag.com/en/datenschutz/

Retargeting

Op onze webpagina's wordt de technologie van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) gebruikt voor reclamedoeleinden. Hiervoor worden uitsluitend anonieme cookies geplaatst. De techniek wordt gebruikt om website-overstijgende banners weer te geven. De geanonimiseerde gegevens kunnen op geen enkele manier worden gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Op de banners wordt rechtsonder een kleine 'i' (van informatie) weergegeven, met meer informatie hierover waar ook de mogelijkheid van een opt-out wordt geboden. De gegevens worden op geen andere manier gebruikt en worden ook niet aan derden doorgegeven. Bij Criteo hebt u de mogelijkheid om het gebruik van anonieme gebruiksgegevens te weigeren (opt-out).

U gaat ermee akkoord dat wij cookies op uw computer opslaan om u op andere websites met reclamebanners van onze promotiepartners gericht reclame te kunnen aanbieden voor producten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken, zonder dat daarvoor andere dan de kosten van het basistarief voor het verzenden van het bericht verschuldigd zijn, door in de menubalk van uw webbrowser via de Helpfunctie de nieuwe cookies te weigeren en eerder geplaatste cookies uit te schakelen. Wij maken u erop attent dat deze weigering alleen van kracht wordt voor de browser en computer nadat u de nieuwe cookies hebt geweigerd en de eerder geplaatste cookies hebt uitgeschakeld.

VERKLARING VAN TOESTEMMING

Met de hieronder genoemde procedures voor het verzamelen, de verwerking en het gebruik van gegevens gaat u uitdrukkelijk akkoord:

  1. 1. Indien u geabonneerd bent op een of meerdere newsletters of andere informatie bij ons hebt opgevraagd, mogen wij uw gegevens opslaan en gebruiken voor het samenstellen en verzenden van de nieuwsbrief. Ook mogen wij u aanbiedingen toezenden voor producten, acties en bedrijfsinformatie afgestemd op uw persoonlijke interesses alsmede uitnodigingen voor enquêtes omtrent klanttevredenheid van C&A Mode GmbH & Co. KG en van C&A Belgie Comm.V, Jean Monnetlaan 1, 1804 Vilvoorde. Bovendien kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u op onze webstek op uw persoonlijke interesses afgestemde diensten aan te bieden. Wij zullen hiertoe uw door ons bij uw bezoeken aan onze webstek en ook in het kader van de afhandeling van uw inkopen opgeslagen gegevens evalueren om met name na te gaan welke producten u zouden kunnen interesseren. Bij het verzamelen van de gegevens in het kader van uw bezoek aan onze webstek zullen we ook cookies gebruiken en uw persoonsgegevens opslaan.

    Hebt u geen nieuwsbrief van ons of geen van onze overige informatiediensten besteld, dan is het ons volgens de wet alleen toegestaan u reclame per e-mail toe te sturen, wanneer wij uw adres in verband met de verkoop van een product van u verkrijgen en u daartegen – ondanks heldere en duidelijke informatie over de mogelijkheid hier te allen tijde bezwaar tegen te maken – geen bezwaar hebt gemaakt. Wij zullen u alleen reclame per e-mail voor artikelen van een gelijke soort als het gekochte artikel toesturen en uw gegevens niet aan derden doorgeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de C&A nieuwbrief door een e-mail naar het onderstaande adres te sturen. U kunt ook de link 'Nieuwsbrief afmelden' onderaan elke nieuwsbrief gebruiken.

  2. 2. U stemt ermee in om per post en per e-mail van C&A Belgie Comm.V, Jean Monnetlaan 1, 1804 Vilvoorde reclame te ontvangen omtrent producten, acties en bedrijfsinformatie alsmede de uitnodiging voor enquêtes omtrent klanttevredenheid. De voornoemde onderneming mag de gegevens omtrent het postadres en e-mailadres uitsluitend voor dit doel gebruiken en niet aan derden doorgeven.

  3. 3. U kunt de bovenstaande toestemming in paragrafen 1 en 2 geheel of gedeeltelijk herroepen. De herroeping dient aan het hierboven aangegeven postadres of het e-mailadres van C&A Mode GmbH & Co. KG gericht te zijn.

"Stand 02.06.2016"

Naar het openbaar overzicht van procedures
naar boven